Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 1310
 • Дата: 3-04-2019, 04:34
3-04-2019, 04:34

Поширення організмів унаслідок окультурення й одомашнення

Категорія: Біологія

Одомашнення культурних рослин

Одомашнення — це процес змін популяцій рослин або тварин, завдяки якому вони стають пристосованими до утримання в неволі й використання їх людиною. Стосовно рослин часто використовують термін окультурення, яке є синонімом терміна одомашнення. Одомашнення відбувається з метою отримання від рослин і тварин продуктів харчування, промислової продукції (шкіра, волокно тощо)

Інформація про новину
 • Переглядів: 2306
 • Дата: 3-04-2019, 04:33
3-04-2019, 04:33

Рухи тварин

Категорія: Біологія

Локомоторні рухи тварин

Тварини, як правило, активно здійснюють розселення, тобто пошук і заселення нових територій, за допомогою локомоції. Усі локомоторні рухи багатоклітинних тварин забезпечуються м’язовими скороченнями. Але за способом фізичної взаємодії з навколишнім середовищем вони є вкрай різноманітними.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1455
 • Дата: 3-04-2019, 04:32
3-04-2019, 04:32

Рухи рослин

Категорія: Біологія

Вищі рослини — переважно автотрофні організми, для яких джерелом енергії є світло, а джерелом поживних речовин — повітря і ґрунт. Намагаючись збільшити поглинання світла, вуглекислого газу, води та мінералів, рослини набули розгалуженої форми і глибоко занурились у субстрат. Розплатою за це стала втрата здатності до пересування у просторі.

Інформація про новину
 • Переглядів: 980
 • Дата: 3-04-2019, 04:32
3-04-2019, 04:32

Рухи м'язів

Категорія: Біологія

Будова і робота м'язів

Предки багатоклітинних тварин були здатні на два типи рухів: джгутиковий і амебо-їдний. Перші тварини намагалися використати обидва. Так, у пластинчастих, реброплавів, війчастих червів численні джгутики (війки) беруть помітну участь у пересуванні.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1134
 • Дата: 3-04-2019, 04:31
3-04-2019, 04:31

Рухи клітин

Категорія: Біологія

Поняття про амебоїдний та миготливий рух

У світі одноклітинних організмів переважають рухи, зумовлені активністю моторних білків: амебоїдний, миготливий, ковзний, метаболічний, стрибаючий, гвинтоподібний (мал. 14.1). Найбільш поширеними серед них є перші два типи.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1463
 • Дата: 3-04-2019, 04:31
3-04-2019, 04:31

Рух у живій природі

Категорія: Біологія

Рух — це зміна просторового розташування фізичного тіла відносно інших тіл або частини цього тіла відносно інших частин. Це явище спостерігається у природі всюди: рухаються елементарні частинки у складі атома, атоми і молекули у складі речовини, повітряні й водні маси, літосферні плити, планети, зорі й галактики.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2993
 • Дата: 3-04-2019, 04:30
3-04-2019, 04:30

Подразливість у взаємодіях живих організмів

Категорія: Біологія

Подразливість відіграє важливу роль у взаємодіях організмів. Вона визначає характер та результати взаємодії як на внутрішньовидовому рівні, так і на рівні міжвидових взаємовідносин в екосистемах.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1632
 • Дата: 3-04-2019, 04:30
3-04-2019, 04:30

Подразливість і пристосування до умов середовища

Категорія: Біологія

Здатність сприймати подразнення є однією з найважливіших адаптацій живих організмів до середовища існування. Сприйняття подразнень надає організму інформацію про сприятливі місця перебування, можливу небезпеку, джерела живлення, наявність партнерів для розмноження тощо.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1152
 • Дата: 3-04-2019, 04:29
3-04-2019, 04:29

Друга сигнальна система та еволюція

Категорія: Біологія

Преадаптації до виникнення другої сигнальної системи

Друга сигнальна система не виникла миттєво внаслідок якоїсь макромутації. Її появі передувало утворення у предків людини цілої низки преадаптацій, які з’являлися як у певних системах органів, так і в особливостях функціонування вищої нервової діяльності. Потрібні для створення другої сигнальної системи морфологічні преадаптації відбулися насамперед у дихальній системі. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1164
 • Дата: 3-04-2019, 04:29
3-04-2019, 04:29

Слова і символи як подразники

Категорія: Біологія

Нервову систему тварин пов’язує з навколишнім світом складна система умовно-рефлекторних і безумовнорефлекторних зв’язків. Ця система отримує сигнали від подразників середовища і зумовлює адекватні реакції на них організму. Її називають сигнальною системою. Розрізняють першу і другу сигнальні системи.

Перша сигнальна система розвинена в усіх тварин. Вона відображає навколишній світ на основі конкретних подразнень і сигналів від сенсорних систем, не формуючи абстрактні поняття і теоретичні узагальнення.

^