uabooks.top » Біологія » Стать у людини
Інформація про новину
  • Переглядів: 379
  • Дата: 17-09-2018, 19:31
17-09-2018, 19:31

Стать у людини

Категорія: Біологія
Механізми визначення статі

Як ви вже знаєте, у людини головну роль у визначенні статі майбутньої особини відіграють статеві хромосоми. Наша спадкова інформація зосереджена головним чином у ядрі клітин нашого тіла і представлена там у вигляді 23 пар хромосом (кожна хромосома представлена двома екземплярами) — спеціальних тілець, до складу яких входять білки та ДНК. Тобто всього кожна клітина нашого організму містить 46 хромосом. Лише в гаметах хромосом не 46, а 23. У них кожна хромосома представлена лише в одному

екземплярі. 22 пари хромосом у чоловіків і жінок однакові. Ці хромосоми називають аутосомами. А от хромосоми останньої пари у чоловіків і жінок відрізняються (це так звані статеві хромосоми). У жінок статеві хромосоми представлені двома великими Х-хромосомами, а у чоловіків є одна велика Х-хромосома й одна маленька Y-хромосома. Маленька Y-хромосома містить мало спадкової інформації, але виконує дуже важливу функцію. Саме ця хромосома «вмикає» програму розвитку чоловіків. Без її наявності розвиток організму чоловіка неможливий.

Оскільки жіночі клітини мають у своєму ядрі лише Х-хромосоми, то й у гаметах жіночого організму будуть знаходитися лише статеві хромосоми цього типу. Тобто за цією ознакою всі жіночі гамети будуть однаковими. Під час утворення ж чоловічих гамет одна половина з них отримає Х-хромосому, а інша — Y-хромосому. Тобто за цією ознакою чоловічі гамети будуть двох типів.

Первинні статеві ознаки людини

Деякі вторинні статеві ознаки людини

У жінок

У чоловіків

• Добре розвинені молочні залози

• Менша кількість волосся на тілі

• Відсутність волосся на підборідді

• Трикутна форма волосся на лобку

• Менша талія, коротший, ширший таз, широкі стегна

• Жирова тканина накопичується головним чином навколо стегон

• Нерозвинені молочні залози

• Більша кількість волосся на тілі: волосся на верхній губі, на підборідді, часто на грудях, животі, передпліччях і гомілках, деколи також на руках, стегнах, сідницях, плечах

• Вузькі стегна

• Жирова тканина накопичується головним чином навколо плечового пояса

Стать майбутньої дитини визначається в момент запліднення. Якщо з яйцеклітиною злився сперматозоїд, який має Х-хромосому,

то народиться дівчинка. А якщо сперматозоїд мав Y-хромосому, то народиться хлопчик (мал. 97.1).

Втім, організм людини є складною системою, і формування первинних та вторинних статевих ознак, а також статевої ідентичності, відбувається на кількох рівнях. Важливу роль тут відіграє робота гормональної системи і вища нервова діяльність.

Гермафродитизм у людини

Гермафродитизмом називають наявність в однієї особини і чоловічих, і жіночих статевих залоз. У більшості випадків таке явище є характерним для безхребетних тварин, а у хребетних трапляється рідко (найчастіше у риб). У ссавців гермафродитизм виникає внаслідок певних спадкових аномалій або порушення розвитку.

У людини розрізняють два види гермафродитизму — істинний та хибний. Загальна частота гермафродитизму — приблизно 1 випадок на 2000 народжень. Але майже всі вони належать до хибного гермафродитизму. Істинний гермафродитизм трапляється дуже рідко.

У разі істинного гермафродитизму в людини формуються і чоловіча і жіноча статеві залози, які здатні виробляти гамети, а в будові статевих органів є як жіночі, так і чоловічі риси. Такий варіант можливий, наприклад, у випадку мозаїцизму, коли одна частина клітин організму має хромосоми ХХ, а інша — XY.

У випадку хибного гермафродитизму статеві залози сформовані правильно за жіночим або чоловічим типом. Але статеві органи несуть ознаки обох статей. Це може бути наслідком дисбалансу статевих гормонів.

Ґендер у людини

Ґендер — це соціально-біологічна характеристика, через яку визначаються по-

няття «чоловік» і «жінка», психосоціальні та соціокультурні ролі чоловіка й жінки як особистостей, а також психолого-біологіч-ні особливості, на які впливає стать. Фактично ґендер є соціальним конструктором, який визначає соціальну стать людини. Термін ґендер запропонував американський психоаналітик Роберт Столлер у кінці 1960-х років.

На відміну від біологічної статі, ґендер є набором соціальних самоідентифікацій, які можуть як збігатися з біологічними особливостями людини, так і суперечити їм. Ґендер-ні відмінності формуються у процесі соціалізації — навчання ролі чоловіків та жінок від народження протягом життя, хоча найбільш інтенсивно цей процес відбувається до віку статевої зрілості.

Ключова ідея

Людина належить до організмів із хромосомним типом визначення статі, яка визначається парою статевих хромосом. Але сам механізм формування статі складний і відбувається на кількох рівнях. Тому біологічна стать у людини не завжди може співпадати з її соціальною статтю. Саме тому для людини і було сформовано поняття ґендеру.

Запитання та завдання

1. Яку стать будуть мати люди з каріотипами XXX, XYY, XXY, XXYY? 2. Які особливості гермафродитизму роблять його незручним для поширення серед ссавців? 3. Чому самовизначення статі у людини може не співпадати з її хромосомним набором?

 

Це матеріал з підручника Біологія і Екологія 10 клас Задорожний

 
^