uabooks.top » Географія » Китай (Китайська Народна Республіка). Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в МПП
Інформація про новину
  • Переглядів: 397
  • Дата: 19-11-2018, 00:29
19-11-2018, 00:29

Китай (Китайська Народна Республіка). Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в МПП

Категорія: Географія
Пригадайте характерні риси трудових ресурсів Японії. Як їх особливості впливають на економічний розвиток країни?

ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ. Китай розташований на сході Азії та охоплює близько 1/5 її площі (9,6 млн км2). Він має найпротяжніший суходільний кордон у світі (22,11 тис. км) та сусідить із 13 країнами. На півночі та північному сході Китай межує з Росією, на півночі — із Монголією. Північно-західні кордони відділяють Китай від Казахстану та Киргизстану, західні — від Таджикистану, Пакистану, Індії й Непалу. На півдні пролягли кордони з Бутаном, М’янмою, Лаосом і В’єтнамом. На північному сході Китай межує з Північною Кореєю. Жодна з країн-сусідів не має високого рівня розвитку. Значна частина суходільних кордонів Китаю проходить далеко від найрозвиненіших районів країни й незручна для прокладання наземних транспортних магістралей.

Китай умовно поділяють на дві частини — Східний (приморський) і Західний (континентальний). Східний Китай має широкий вихід до незамерзаючих морів Тихого океану — Жовтого, Східнокитайського та Південнокитайського.

Це робить його ЕГП дуже зручним для торгівлі та розвитку кооперування зі США й особливо з Японією, яка розташована поблизу. Західний Китай значною мірою ізольований від активного господарського життя.

1) Порівняйте ЕГП Китаю та Японії. Укажіть переваги кожної з країн.

2) За допомогою карт атласу та матеріалів електронного додатка до підручника з'ясуйте особливості природних умов і ресурсів Китаю. Зверніть увагу на відмінності природи Західного та Східного Китаю.

3) Ознайомтеся з переліком об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Китаї. Складіть та опишіть маршрут туристичної подорожі до найбільш цікавих для вас об'єктів.

НАСЕЛЕННЯ. УРБАНІЗАЦІЯ. У віковій структурі населення поступово зменшується частка дітей і підлітків, зростає частка людей похилого віку та середньої тривалості життя (75 років). Чоловіче населення значно переважає жіноче, за винятком старшої вікової групи (52 % чоловіків проти 48 % жінок).

1) За допомогою карт атласу та матеріалів електронного додатка до підручника дізнайтеся про демографічну політику в Китаї. Визначте, як вона впливає на зміни вікової структури населення.

2) Порівняйте статево-вікові піраміди Китаю (мал. 1) та Японії (с. 133). Знайдіть спільні й відмінні риси.

Китай має відносно високу середню густоту населення — 143 особи/км2, однак розміщене воно дуже нерівномірно. Понад 80 % китайців живуть у Східному Китаї. В окремих

районах Великої Китайської рівнини густота населення досягає 1000 осіб/км2, а в деяких районах Західного Китаю вона не перевищує 5 осіб/км2 (у Тибеті ще менше).

Знайдіть на карті атласу найбільші міста Китаю. У якій частині Китаю вони розташовані? Чим це обумовлене?

За часткою місцевих жителів Китай нещодавно відносили до слабоурбанізованих країн. Однак стрімкий промисловий розвиток спричинив «міський вибух» — за останні 25 років рівень урбанізації в країні виріс удвічі та становить майже 58 %. Китай є рекордсменом за абсолютною кількістю міських жителів (800 млн) та за кількістю міст-мільйонерів — понад 60. Усі великі міста є ядрами міських

агломерацій. Найбільші з них виникли в районі Гуанчжоу, Шанхая, Пекіна, Тяньцзіня.

Назвіть та покажіть на карті атласу найбільші міські агломерації Китаю.

Чим, на вашу думку, спричинений «міський вибух» у Китаї?

Китай має найчисленніші у світі трудові ресурси, що становлять більше ніж 806 млн осіб. Понад чверть (28 %) із них працюють у сільському господарстві. Зростає питома вага зайнятих у промисловості (29 %) та сфері послуг (43 %). Незважаючи на економічні успіхи Китаю, близько 6 % китайців (майже 83 млн) проживають за межею бідності, 3 % (41 млн) залишаються неписьменними.

ВИСНОВКИ

• ЕГП різних частин Китаю неоднозначне: східні, особливо приморські, райони розміщені дуже вигідно. Західна частина країни має значно гірші передумови для здійснення економічних зв'язків.

• Китай має велике різноманіття природних умов. Це одна з найбільш забезпечених мінеральними ресурсами країн світу. Відчувається дефіцит земельних ресурсів.

• Характерні риси населення Китаю: найбільша кількість населення і трудових ресурсів, нерівномірне розміщення, середній рівень та високі темпи урбанізації, найбільша кількість міст-мільйонерів і міських агломерацій.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Укажіть головні риси ЕГП Китаю. Чому, незважаючи на велику кількість сусідніх країн, економічні зв'язки з ними суходолом обмежені?

2. Які природні особливості Китаю впливають на нерівномірність розподілу населення по території?

3. Охарактеризуйте кількісний та якісний склад трудових ресурсів країни.

 

Це матеріал з підручника Географія 10 клас (профільний рівень) Довгань, Стадник

 
^