uabooks.top » Природознавство » Обладнання для вивчення природи
Інформація про новину
  • Переглядів: 3263
  • Дата: 16-02-2018, 00:23
16-02-2018, 00:23

Обладнання для вивчення природи

Категорія: Природознавство
Під час проведення спостережень, вимірювань і експериментів використовують різноманітне обладнання -прилади і пристрої. Про деякі з них ти вже знаєш з початкової школи (наприклад, про термометр), а деякі майже щодня використовуєш у повсякденному житті, як-от годинник. Вивчаючи природознавство, ти матимеш змогу ознайомитися з різноманітним обладнанням.

• Збільшувальні прилади

Можливості органів чуттів людини обмежені. Так, людське око не може докладно роздивитись тіла природи,

розміри яких менші за крапку в кінці цього речення. Хоч би як уважно ми вдивлялись у зоряне небо, та розгледіти небесні тіла неозброєним оком не вдасться.

Для того щоб вивчати тіла природи дуже маленьких розмірів і ті, що розташовані на значних відстанях, людина створила збільшувальні прилади. До них належать лупа, бінокль, мікроскоп, телескоп (мал. 7).

Лупа збільшує тіла природи в кілька разів, а потужний мікроскоп - у сотні тисяч разів. За допомогою мікроскопа вивчають тіла найменших розмірів. Бінокль застосовують для спостереження віддалених тіл природи. Телескоп дає могу розглядати небесні тіла, які перебувають на дуже великих відстанях від людини. Так, за допомогою телескопа розглядають Місяць, зорі та їхні скупчення. Важливою частиною розглянутих збільшувальних приладів є збільшуване скло.

• Вимірювальні прилади

Для вимірювання маси і розмірів тіл природи, відстані між ними, температури і часу використовують вимірювальні прилади (мал. 8). З початкової школи ти вже знаєш, що такі прилади мають шкалу з певною ціною поділки. Її слід обов’язково враховувати, виконуючи вимірювання. У лінійки, якою ти користуєшся на уроках, ціна поділки становить 1 мм. Тож лінійкою можна виміряти довжину з точністю до 1 мм.

Для вимірювання маси тіл використовують терези. Розглянь малюнок 8, і ти побачиш, наскільки вони бувають різні.

Результати вимірювання записують у таблиці, складають діаграми. Розглянемо приклад. Скориставшись лінійкою, виміряли довжину олівця, гумки для стирання, шматочка мила. Отримані результати записали в таблицю (мал. 9, 1). Також результати вимірювання можна представити за допомогою прямокутників і рисочок, як на малюнку 9, 2. Таке наочне зображення даних називається діаграмою.

• Лабораторне обладнання і робота з ним

Лабораторне обладнання використовують для проведення дослідів із фізики, хімії, біології.

Ознайомитися з нескладним лабораторним обладнанням допоможе малюнок 10.

Мірний стакан має поділки, тому ним відмірюють потрібний об’єм рідини. Хімічні колби і пробірки без поділок використовують для зберігання рідин, приготування розчинів речовин у воді, виконання дослідів з речовинами. Призначення лійки - наливати рідину акуратно без розбризкування. Скляною паличкою перемішують речовини в посудині. У порцеляновій ступці випарюють рідини з розчинів, а товкачиком подрібнюють речовини.

Природодослідники виконують досліди в лабораторіях. Це спеціальні приміщення, оснащені різноманітним обладнанням.

Мал. 10. Лабораторне хімічне обладнання: 1 - пробірки у штативі;

2 - пальник; 3 - мірний стакан; 4 - мірний циліндр; 5 - штатив лабораторний; 6 - скляна паличка; 7 - ступка з товкачиком; 8 - лійка скляна; 9 - колби

Пам’ятай! Під час роботи з будь-якими приладами чи пристроями потрібно дотримуватися правил користування ними і правил безпеки. Тому уважно слухай пояснення вчителя, як правильно користуватися обладнанням.

Для вивчення живої і неживої природи використовують різноманітні прилади і пристрої, лабораторне обладнання.

До збільшувальних приладів належать лупа, бінокль, мікроскоп, телескоп.

Масу вимірюють за допомогою терезів, час - за допомогою годинника і секундоміра, а температуру - термометром.

Для визначення лінійних розмірів тіл використовують лінійки, косинці, метри, рулетки.

Лабораторне обладнання використовують для проведення хімічних, фізичних і біологічних дослідів.

Практичне заняття. Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень і дослідів.

Мета: ознайомитися з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень і дослідів, провести вимірювання з його використанням. Завдання 1. Розглянь запропоновані вчителем вимірювальні прилади і з’ясуй ціну поділки для кожного з них.

Завдання 2. Зваж монети вартістю 5 і 50 копійок. Виміряй довжину і ширину твого учнівського столу, відстань від нього до вікна. Виміряй час, за який ти прочитаєш наведені в завданні 3 запитання.

Завдання 3. Запиши в зошиті відповіді на такі запитання:

- Яким приладом зважували монети?

- За допомогою якого приладу вимірювали розміри тіл і відстані між ними?

- Яким приладом вимірювали час на цьому практичному занятті?

1. Яке лабораторне обладнання використовують для вивчення природи?

2. Наведи приклади вимірювальних приладів і поясни, що ними вимірюють.

3. Назви збільшувальні прилади. Який з них використовують в астрономії?

4. Знайди і виправ помилки в реченні: Лінійні розміри тіл вимірюють термометром, а об’єм - годинником.

5. Визнач і назви обладнання, яке допоможе тобі виконати такі завдання: а) відміряти необхідний об’єм води; б) спостерігати за зграйкою птахів, що пролітає над шкільним подвір’ям; в) визначити масу цеглини; г) визначити час, який триває перерва.

Поцікався у своїх рідних, які вимірювальні прилади вони використовують і з якою метою. Склади перелік побутових вимірювальних приладів і здійсни вимірювання за допомогою одного з них. Одержані результати вимірювань запиши в зошит.

«Жива і нежива природа навколо нас»

Мета: визначити, які тіла та явища з найближчого оточення належать до живої, а які - до неживої природи.

Щоб спланувати і виконати проект, скористайтесь пам’яткою «Як працювати над навчальним проектом у групі», що міститься на сторінці 4 цього підручника.

Під час роботи над цим проектом необхідно дати відповіді на запитання:

S де будете виявляти тіла та явища природи?

S за якими ознаками будете визначати, до живої чи неживої природи вони належать?

S які методи дослідження використаєте?

S в якій формі будете представляти результат виконання проекту (таблиця, схема тощо)?

Готуючись до презентації проекту, зазначте:

1) які тіла переважають - живої чи неживої природи, і спробуйте пояснити чому;

2) чи вдалося вашій групі виконати всі заплановані завдання і досягти мети проекту.

Оцініть свій внесок у роботу групи.

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Коршевнюк, Баштовий

 
^