Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 524
 • Дата: 4-04-2019, 17:42
4-04-2019, 17:42

Сутність, чинники й види генералізації. Способи картографічного зображення об'єктів і явищ на загальногеографічних та тематичних картах. Написи на географічних картах

Категорія: Географія

Картографічна генералізація — процес відбору й узагальнення об’єктів реальної дійсності під час складання карт відповідно до їх призначення, масштабу та особливостей території картографування (мал. 1).

Інформація про новину
 • Переглядів: 511
 • Дата: 4-04-2019, 17:41
4-04-2019, 17:41

Класифікація картографічних творів. Математична основа карт

Категорія: Географія

За більше ніж два тисячоліття розвитку картографії було створено безліч карт та інших картографічних творів. Для більш зручного користування карти розподіляють на певні групи (класи) за спільними ознаками (класифікують) (мал. 1).

Інформація про новину
 • Переглядів: 2155
 • Дата: 4-04-2019, 17:41
4-04-2019, 17:41

Картографія як наука та її зв'язок з іншими науками

Категорія: Географія

Це галузь науки, техніки й виробництва, що охоплює вивчення,створення та використання картографічних творів. Міжнародна картографічна асоціація визначає картографію як науку про карти — особливий спосіб зображення дійсності, їх створення та застосування.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 510
 • Дата: 4-04-2019, 17:40
4-04-2019, 17:40

Державна геодезична мережа України (ДГМУ). Практичне використання топографічних карт

Категорія: Географія

1. Пригадайте установи, що займаються укладанням географічних карт та атласів, якими ви користуєтеся в процесі вивчення географії. 2. Назвіть приклади практичного застосування топографічних карт.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1964
 • Дата: 4-04-2019, 17:39
4-04-2019, 17:39

Основні умовні позначення топографічних карт. Вимірювання на топографічній карті

Категорія: Географія

1. Пригадайте, що таке легенда карти. Чи всі карти мають однакову легенду? Чому?

2. Поясніть принцип практичного використання горизонталей та бергштрихів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1031
 • Дата: 4-04-2019, 17:39
4-04-2019, 17:39

Прямокутні координати. Прямокутна (кілометрова) сітка

Категорія: Географія

 Системи координат використовують для відображення розташування точки у дво- або тривимірному просторі. Одну із систем координат, якою ми зараз користуємося, розробив Рене Декарт (1596— 1650) — прямокутна, або Декартова система

координат. У ній кожна вісь є ортогональною (повернута на 90°) відносно інших.

Інформація про новину
 • Переглядів: 592
 • Дата: 4-04-2019, 17:38
4-04-2019, 17:38

Топографічна карта

Категорія: Географія

Топографічну карту створюють за певними математичними законами. Це — детальне зображення місцевості, що дозволяє визначити як планове, так і висотне положення точок на ній. Математичні закони забезпечують максимальну точність і зводять до мінімуму спотворення, що виникають при перенесенні поверхні земного еліпсоїда на площину.

Інформація про новину
 • Переглядів: 638
 • Дата: 4-04-2019, 17:38
4-04-2019, 17:38

Форма і розміри Землі (геоїд, рівнева поверхня)

Категорія: Географія

 Топографія (від грец. — «описувати місцевість») тісно пов’язана з картографією та геодезією і розглядає в деталях способи вивчення земної поверхні й відображення її на картах і планах. Топографічна зйомка є основним методом вивчення земної поверхні. Для створення топографічних карт земної поверхні в заданому масштабі проводять комплекс польових вимірювань на місцевості та камеральні роботи.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1269
 • Дата: 4-04-2019, 17:37
4-04-2019, 17:37

Географія як система наук

Категорія: Географія

Відомо, що все у світі відбувається у двох вимірах: просторі й часі. Простір — географія, час — історія. Отже, зростання складності і значення цих двох наук у житті суспільства є очевидним. Головним завданням географії в середній школі є формування просторово-територіальної орієнтації людини.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1358
 • Дата: 19-11-2018, 01:13
19-11-2018, 01:13

Підручник Географія (профільний рівень) за 10 клас Довгань, Стадник читати онлайн

Категорія: Географія

 Рік видання: 2018

 Видавництво: Ранок

 Автори: Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник, П. О. Масляк, С. Л. Куртей, О. Г. Бродовська

^