Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 1963
 • Дата: 19-05-2019, 01:57
19-05-2019, 01:57

Життя в наземно-повітряному середовищі

Категорія: Біологія

Життєві форми організмів є результатом їхнього пристосування до середовища існування

У цьому й наступних параграфах ми проаналізуємо закономірності адаптацій організмів до різних середовищ існування. Під середовищем існування організму, популяції чи угруповання розуміють сукупність зовнішніх умов життя, тобто все, що впливає на живий світ.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1731
 • Дата: 19-05-2019, 01:57
19-05-2019, 01:57

Екологічна ніша

Категорія: Біологія

Сукупність адаптацій організму визначає його екологічну нішу

Наявність адаптацій забезпечує організму виживання лише за визначених умов довкілля. Як вам відомо, будь-які впливи середовища на організм називають екологічними факторами. Отже, всяка адаптація ефективна лише у визначених межах впливу екологічних факторів. Наприклад, кенгуру, пристосований до спекотного клімату, не зможе існувати в морозних умовах Арктики, тоді як полярна сова точно не витримає австралійської спеки.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2899
 • Дата: 19-05-2019, 01:56
19-05-2019, 01:56

Молекулярні та клітинні адаптації

Категорія: Біологія

Адаптації усіх рівнів організації живого ґрунтуються на змінах молекулярного рівня

Більшість розглянутих нами в попередніх параграфах прикладів адаптацій були пов’язані із пристосуваннями організмового рівня. Але всі вони мають своє «коріння» на молекулярному рівні, оскільки основним матеріалом еволюції є саме спадкова мінливість, що виникає внаслідок змін генетичного матеріалу. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2422
 • Дата: 19-05-2019, 01:55
19-05-2019, 01:55

Стратегії адаптування

Категорія: Біологія

Організми обирають одну з трьох стратегій адаптування

Потрапляючи у «незвичні» для себе умови, організми певного виду починають виробляти нові адаптації чи покращувати вже існуючі, формуючи постадаптації. Учені виокремлюють три стратегії адаптування живих організмів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1970
 • Дата: 19-05-2019, 01:55
19-05-2019, 01:55

Закономірності формування адаптацій

Категорія: Біологія

Адаптації є наслідком дії природного добору

Тривалий час природодослідників хвилювало питання походження адпата-цій. Річ у тім, що адаптація завжди добре відповідає вимогам середовища. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 4178
 • Дата: 19-05-2019, 01:54
19-05-2019, 01:54

Адаптація — властивість біологічних систем

Категорія: Біологія

Різноманіття форм життя є наслідком адаптацій

Усе різноманіття живого на усіх рівнях організації — від молекулярного до біосферного — є пристосованим, тобто адаптованим, до тих умов, у яких воно існує. Чи це молекула ферменту, що пришвидшує проходження реакції синтезу, чи це спеціалізована клітина в серці, чи це рослина на схилі гори, чи лісове озеро — усі згадані біологічні системи функціонують саме в тому оточенні, за тієї температури, освітленості, вологості тощо, які є довкола них. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 450
 • Дата: 7-05-2019, 22:14
7-05-2019, 22:14

ФРН та Італія після 1945 року

Категорія: Всесвітня історія

ЗА ЦИМ ПАРАГРАФОМ ВИ ЗМОЖЕТЕ:

аналізувати розвиток ФРН у 1949— 1974 рр.; визначати характерні риси розвитку ФРН у 1974—1998 рр.; з'ясувати, що було головним у розвитку Італії в 1945—1975 рр.; пояснювати особливості розвитку Італії в 1976—1990 рр.; порівнювати розвиток ФРН та Італії наприкінці XX — на початку XXI ст.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 424
 • Дата: 7-05-2019, 22:14
7-05-2019, 22:14

Велика Британія та Франція в 1945—2000 роках

Категорія: Всесвітня історія

ЗА Цим параграфом ви зможете:

визначати особливості розвитку Великої Британії в 1945—1979 рр.; з'ясувати, як відбувався розвиток країни в 1979—2007 рр.; аналізувати провідні тенденції розвитку Франції в 1945—1969 рр.; пояснювати, що було головним у розвитку Франції в 1970—1995 р.; порівнювати розвиток Великої Британії та Франції на початку XXI ст.

Інформація про новину
 • Переглядів: 513
 • Дата: 7-05-2019, 22:12
7-05-2019, 22:12

США та Канада всередині XX століття

Категорія: Всесвітня історія

ЗА ЦИМ ПАРАГРАФОМ ВИ ЗМОЖЕТЕ:

визначити характерні риси розвитку США в 1945—1960 рр.; аналізувати особливості розвитку США в 1961 — 1980 рр.; порівнювати розвиток США в 1981—2000 рр. та на початку XXI ст.; характеризувати розвиток Канади в зазначений період.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 679
 • Дата: 7-05-2019, 22:11
7-05-2019, 22:11

Тенденції політичного розвитку держав Північної Америки та Західної Європи

Категорія: Всесвітня історія

ЗА Цим параграфом ви зможете:

визначити особливості політичного розвитку країн Заходу в другій половині XX — на початку XXI ст.; характеризувати розвиток партійних систем цих країн у післявоєнний період; аналізувати особливості партійно-політичного життя в останній третині XX — на початку XXI ст.; з'ясувати, як відбувалися процеси економічної і політичної інтеграції в тогочасній Західній Європі; пояснювати сутність тогочасних етносоціальних проблем і проявів етнонаціоналізму.

 

^