Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 602
 • Дата: 17-09-2018, 19:24
17-09-2018, 19:24

Амітоз. Старіння і загибель клітин

Категорія: Біологія

Прямий поділ — амітоз

1841 року німецький біолог Роберт Ремак описав тип поділу клітини, якому 1882 року німецький цитогенетик Вальтер Флеммінг дав назву амітоз. Під час амітозу ядро інтер-фазної соматичної клітини ділиться навпіл шляхом утворення перетяжки. У процесі амітозу не відбувається конденсації хроматину й утворення хромосом, не формується веретено поділу, хромосоми випадковим чином розподіляються між дочірніми ядрами.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1227
 • Дата: 17-09-2018, 19:24
17-09-2018, 19:24

Біологічне значення мейозу. Порушення мейозу

Категорія: Біологія

Біологічне значення мейозу у тварин і рослин

Біологічною функцією мейозу є виробництво гамет — гаплоїдних клітин, спеціалізованих для статевого розмноження. Після запліднення ядра гаплоїдних гамет (n) зливаються, утворюючи зиготу, і диплоїдний набір хромосом відновлюється (n + n = 2n). Таким чином, мейоз від покоління до покоління підтримує сталість хромосомного набору виду під час статевого розмноження

Інформація про новину
 • Переглядів: 637
 • Дата: 17-09-2018, 19:23
17-09-2018, 19:23

Мейоз

Категорія: Біологія

Мейоз

Мейоз — це непрямий поділ клітини, у результаті якого утворюються чотири гаплоїдні дочірні клітини і відбувається рекомбінація генетичного матеріалу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 817
 • Дата: 17-09-2018, 19:22
17-09-2018, 19:22

Цитокінез. Регуляція і порушення процесу мітозу

Категорія: Біологія

Цитокінез у рослин і тварин

Наступною стадією після поділу ядра є цитокінез — стадія поділу цитоплазми. Цей процес завершується утворенням двох окремих дочірніх клітин (мал. 82.1).

У клітинах тварин і рослин цитокінез відбувається по-різному. У тваринній клітині виникає перетяжка плазматичної мембрани, що оперізує клітину по екватору. Утворена борозна поступово поглиблюється і, врешті-решт, розділяє цитоплазми дочірніх клітин.

Інформація про новину
 • Переглядів: 864
 • Дата: 17-09-2018, 19:22
17-09-2018, 19:22

Мітотичний поділ

Категорія: Біологія

Загальна схема і біологічне значення мітотичного поділу

Мітотичний поділ — це спосіб непрямого поділу еукаріотичних клітин, за якого генетичний матеріал рівномірно розподіляється між дочірніми клітинами. У результаті мітотичного поділу утворюються дві дочірні клітини, які є точною генетичною копією материнської клітини (мал. 81.1).

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1364
 • Дата: 17-09-2018, 19:21
17-09-2018, 19:21

Структурна організація хроматину

Категорія: Біологія

Інтерфазний хроматин

Молекули ДНК в інтерфазному ядрі під світловим мікроскопом виглядають як безструктурне переплетіння ниток, що називають хроматином. Хроматин являє собою комплекс ДНК і білків. Білки хроматину виконують структурну й регуляторну функції. Структурні білки підтримують тривимірну структуру молекули ДНК, стабілізують її та захищають від пошкоджень. Регуляторні білки регулюють активність генів.

Інформація про новину
 • Переглядів: 827
 • Дата: 17-09-2018, 19:21
17-09-2018, 19:21

Життєвий цикл клітин. Інтерфаза

Категорія: Біологія

Життєвий цикл клітини

Життєвий цикл клітини — це період її існування від утворення шляхом поділу до наступного поділу або природної загибелі.

У життєвому циклі виділяють дві великі стадії — інтерфаза і власне поділ (мал. 79.1).

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 613
 • Дата: 17-09-2018, 19:21
17-09-2018, 19:21

Репродукція еукаріотичних клітин

Категорія: Біологія

Генетичний матеріал в еукаріотичних клітинах

Клітини еукаріотів відрізняються від клітин прокаріотів більш складною будовою, насамперед наявністю таких клітинних структур, як ядро, розвинена мережа внутрішньоклітинних мембран, мітохондрії та пластиди. Еукаріотичне ядро містить велику кількість генетичного матеріалу, що представлений, як правило, кількома десятками молекул ДНК. Комплекси цих молекул ДНК з білками називають хромосомами.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1119
 • Дата: 17-09-2018, 19:20
17-09-2018, 19:20

Репродукція прокаріотичних клітин

Категорія: Біологія

Бінарний поділ

Прокаріотичні клітини розмножуються нестатевим шляхом. Розмноженню передує подвоєння кільцевої молекули ДНК, яка в прокаріотичній клітині існує у вигляді компактної структури — нуклеоїду, що прикріплений до мезосоми (впинання цитоплазматичної мембрани всередину клітини).

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3970
 • Дата: 17-09-2018, 19:20
17-09-2018, 19:20

Пріони й віроїди

Категорія: Біологія

Пріони

Пріони — це інфекційні агенти, які є білками з аномальною третинною структурою. Вони не містять нуклеїнових кислот.

У певному сенсі, пріони подібні до вірусів, оскільки здатні збільшувати свою чисельність, тільки використовуючи ресурси клітини. Разом з тим для їх розмноження не потрібні ДНК або РНК.

^