Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 739
 • Дата: 7-05-2019, 22:10
7-05-2019, 22:10

Тенденції економічного і соціального розвитку держав Північної Америки та Західної Європи

Категорія: Всесвітня історія

ЗА Цим параграфом ви зможете:

визначити особливості економічного розвитку країн Заходу в другій половині XX — на початку XXI ст.; аналізувати соціальний розвиток тогочасних країн Заходу; характеризувати концепцію постіндустріального (інформаційного) суспільства; з'ясувати особливості шведської моделі соціально-економічного розвитку.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1166
 • Дата: 7-05-2019, 22:10
7-05-2019, 22:10

Формування біполярного світу

Категорія: Всесвітня історія

ЗА Цим параграфом ви зможете:

дізнатися, які зміни на континенті спричинила радянська окупація країн Центрально-Східної Європи; пояснювати, що таке «холодна війна» і як вона розпочалася; аналізувати передумови початкового періоду «холодної війни»; характеризувати основні конфлікти початкового етапу «холодної війни»; з'ясувати, як вплинула на біполярний світ поява НАТо та оВд.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1366
 • Дата: 7-05-2019, 22:09
7-05-2019, 22:09

Створення нової системи міжнародних відносин

Категорія: Всесвітня історія

ЗА ЦИМ ПАРАГРАФОМ ВИ ЗМОЖЕТЕ:

визначати характерні риси Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин; пояснювати, як відбувся перехід від співробітництва до конфронтації в міжнародних відносинах; характеризувати особливості діяльності ооН; з'ясувати сутність та історичне значення міжнародних стандартів із прав людини.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 791
 • Дата: 7-05-2019, 22:08
7-05-2019, 22:08

Вступ до підручника Всесвітня історія 11 клас Гісем (профільний рівень)

Категорія: Всесвітня історія

ЗА ЦИМ ПАРАГРАФОМ ВИ ЗМОЖЕТЕ:

створити початкове уявлення про період всесвітньої історії, який вивчатиметься; познайомитися з особливостями джерельної бази другого періоду новітньої історії; дізнатися про зміни у складі населення світу в зазначений період.

Інформація про новину
 • Переглядів: 835
 • Дата: 7-05-2019, 18:06
7-05-2019, 18:06

Культура УРСР повоєнних років

Категорія: Історія України

Культурне життя УРСР у повоєнний період було складним і суперечливим.

Давалися взнаки занепад господарства й матеріальна скрута, колосальні руйнування, величезні втрати людського потенціалу. Водночас розвиткові культури перешкоджала атмосфера ідеологічної нетерпимості, гоніння за творчий пошук, переслідування інодумців.

Інформація про новину
 • Переглядів: 852
 • Дата: 7-05-2019, 18:05
7-05-2019, 18:05

Економічне та суспільно-політичне життя

Категорія: Історія України

Попри трагічні наслідки Другої світової війни (колосальні людські втрати, зруйнований економічний потенціал), Радянський Союз у короткий термін відновив довоєнний рівень виробництва. Щоправда, це мало позначилося на добробуті громадян: життя радянських людей минало в тяжкій і виснажливій праці, злиденному й напівголодному побуті. Влада не поспішала з розв’язанням гострих соціальних проблем.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 866
 • Дата: 7-05-2019, 18:04
7-05-2019, 18:04

Завершення радянізації західних областей УРСР

Категорія: Історія України

З усіх регіонів України, що потерпіли від війни та нацистської окупації, у найгіршому становищі перебував західний. Утвердження радянської партійно-політичної системи посилювало гнітючі настрої від повоєнної руїни, оскільки радянізація західноукраїнських земель супроводжувалася масовими репресіями. Політиці радянізації активно протистояв український визвольний рух.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 1246
 • Дата: 7-05-2019, 18:03
7-05-2019, 18:03

Депортації українців. Національно-визвольний рух

Категорія: Історія України

У листі до Й. Сталіна від 15 листопада 1945 р. М. Хрущов писав, що розгром Німеччини та Японії, зміцнення воєнно-економічної могутності й зростання міжнародного авторитету СРСР викликають розгубленість і почуття приреченості серед «залишків банд українсько-німецьких націоналістів». Життя показало, однак, що велетенська наддержава не могла придушити підпільно-партизанську активність у західних областях УРСР упродовж десятка років -до середини 1950-х рр.

Інформація про новину
 • Переглядів: 1845
 • Дата: 7-05-2019, 18:02
7-05-2019, 18:02

Вихід УРСР на міжнародну арену

Категорія: Історія України

Повоєнний період мав низку особливостей в усіх сферах життя, проте передусім - у людській свідомості. Суспільство болісно переходило до мирного життя, хоч люди, попри усі труднощі, сподівалися на краще. Утім майбутнє поліпшення життя суперечило суті сталінського режиму. Випробуваними раніше методами режим прагнув якнайшвидше ліквідувати наслідки війни, апелюючи до патріотизму людей.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2016
 • Дата: 7-05-2019, 18:01
7-05-2019, 18:01

Вступ до підручника Історія України 11 клас Власов (профільний рівень)

Категорія: Історія України

Цей підручник охоплює шість хронологічних періодів вітчизняної історії тривалістю від 1945 року до сьогодення. Кожний з них по-своєму унікальний, у кожному відбудуться доленосні події, які й досі впливають на характер і особливості суспільно-політичного процесу, соціально-економічного розвитку, становища України у світі. Курс вітчизняної історії, який ви вивчаєте в цих хронологічних межах, сприятиме вашому становленню як громадян України, її захисників від зовнішньої небезпеки, будівників її майбутнього.

^