Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 9
 • Дата: 5-07-2020, 20:47
5-07-2020, 20:47

50. Az ember embrionális fejlődésének szakaszai

Категорія: Biológia

Emlékezzetek az állatok ontogenezisének szakaszaira. Milyen szakaszokból áll a sejtciklus? Milyen szervek és sejtek tartoznak az ember immunrendszerének összetevőihez?

Egyedfejlődés vagy ontogenezis — az egyed fejlődése a születéstől az élet végéig. Az egyedfejlődés ideje alatt történik a sejtek differenciációja, a szövetek és szervek formálódása.

Інформація про новину
 • Переглядів: 12
 • Дата: 5-07-2020, 20:46
5-07-2020, 20:46

49. A gametogenesis szakaszai. A megtermékenyítés és biológiai jelentősége

Категорія: Biológia

Emlékezzetek, mi az ivaros szaporodás jellegzetességei összehasonlítva az ivartalannal és a vegetatívval. Mi a zigóta, haploid, diploid és poliploid kromoszómakészlet? Hogyan megy végbe az ivaros szaporodás a prokariótáknál? Mely sejteket nevezzünk szomatikusnak melyeket — gamétáknak?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 9
 • Дата: 5-07-2020, 20:46
5-07-2020, 20:46

48. A sejtciklus sérülései és annak következményei. Onkológiai betegségek

Категорія: Biológia

Emlékezzetek, mi a nekrózis és a apoptózis. Mire alapszik a következő vizsgálati módszerek: ultrahang diagnosztika, komputer tomográfia és mágneses rezonancia tomográfia, endoszkópia?

Інформація про новину
 • Переглядів: 13
 • Дата: 5-07-2020, 20:45
5-07-2020, 20:45

47. A sejt növekedése és fejlődése. A reá ható faktorok

Категорія: Biológia

Emlékezzetek, milyen szakaszokból áll a sejtciklus! Mi jellemzi a sejt meiotikus és mitotikus osztódását? Milyen a szinapszisok felépítése és funkciói? Mi a feladata a szomatikus és a vegetatív idegrendszernek? Mi a homeosztázis?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 9
 • Дата: 5-07-2020, 20:45
5-07-2020, 20:45

46. Az eukarióta sejtek szaporodási formái

Категорія: Biológia

Emlékezzetek, mi az apoptózis és a nekrózis! Milyen organellumok jellemzőek az eu-karióta sejtekre? Mi a felépítésük jellegzetessége? Miben különbözik a soksejtű szervezetek az ivari és a szomatikus sejtek kromoszómaállománya? Milyen kromoszómaállományt nevezünk haploidnak, diploidnak és poliplioidnak? Mi az interfázis, homológ kromoszómák, centromer, életciklus?

Інформація про новину
 • Переглядів: 9
 • Дата: 5-07-2020, 20:44
5-07-2020, 20:44

45. A modern regeneratív medicina es transzplan-tológia vívmányai

Категорія: Biológia

Emlékezzetek, mi a szerepük az őssejteknek a regenerációs folyamatokban!? Milyen a felépítése az ember szívének és veséjének? Mi a génexpresszió? Mi az antitest és antigén? Milyen problémákat old meg a regeneratív medicina?

Інформація про новину
 • Переглядів: 8
 • Дата: 5-07-2020, 20:44
5-07-2020, 20:44

44. Az ember regenerációs folyamatainak sajátosságai. Az őssejtek szerepe a regenerációs folyamatokban

Категорія: Biológia

Emlékezzetek, hogyan lehet stimulálni a regenerációs folyamatokat. Milyen a felépítése az ember szívének és veséjének? Mi a szerepe a vitaminoknak az ember normális anyagcseréjének biztosításában? Mi génexpresszió? Mi az antitest és az antigén? Milyen a neuronok és a szinapszisok felépítése?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 9
 • Дата: 5-07-2020, 20:43
5-07-2020, 20:43

43. Regenerációs folyamatok az eukarióták csoportjainál

Категорія: Biológia

Hozzatok fel példákat a regenerációra a növényeknél és állatoknál! Mi a homeosztázis?

Regenerációnak (lat. regeneratio újraképződés) - nevezzük azt a folyamatot, amikor a szervezet helyreállítja vagy visszanöveszti elveszített, vagy károsodott részeit 

Інформація про новину
 • Переглядів: 10
 • Дата: 5-07-2020, 20:42
5-07-2020, 20:42

42. A reprodukció mint a fajok folytonos létezését biztosító mechanizmus

Категорія: Biológia

Idézzétek fel! A szervezetekre milyen szaporodási formáit ismeritek? Hogyan megy végbe a malária plazmódium életciklusa?

A szaporodás — minden szervezetre jellemző tulajdonság, melynek célja, hogy létrehozzon egy magához hasonló szervezetet így biztosítva az élet folytonosságát és változatosságát. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 9
 • Дата: 5-07-2020, 20:42
5-07-2020, 20:42

41. Az emberi örökletes betegségek gyógyítása és megelőzése

Категорія: Biológia

Emlékezzetek az emberi örökletes betegségek osztályozására! Mi a mutációs változékonyság, milyen típusai vannak? Milyen mutációkat hívunk spontánnak? Milyen feltételekre van szükség a gének aktivitásának biztosításához? Mi az RNS-interferencia jelensége? Hogyan történik a DNS-molekulák reparációja? Mik a provitaminok?

 

^