Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 186
 • Дата: 5-09-2019, 16:57
5-09-2019, 16:57

Часові зміни в екосистемах

Категорія: Біологія

Добові зміни

Екосистеми безперервно змінюються в часі. Змін зазнають різноманітність видів, співвідношення популяцій, активність організмів, структура взаємозв’язків. Одні види поступово відмирають або витісняються іншими. Зміни угруповань бувають циклічними (добовими, сезонними) і поступальними (сукцесія).

Інформація про новину
 • Переглядів: 242
 • Дата: 5-09-2019, 16:56
5-09-2019, 16:56

Видова структура біоценозів

Категорія: Біологія

Видова структура біоценозу охоплює всі види, які в ньому проживають. В одних біоценозах можуть переважати тваринні види (наприклад, біоценоз коралового рифу), в інших головну роль відіграють рослини (біоценоз хвойного або дубового лісу).

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 456
 • Дата: 5-09-2019, 16:56
5-09-2019, 16:56

Просторова структура біоценозів

Категорія: Біологія

Ярусність

Просторова структура біоценозу — закономірне розташування видів у біотопі як у вертикальному, так і в горизонтальному напрямках. Просторова структура біоценозу може бути схарактеризована вертикальною ярусністю й горизонтальною мозаїчністю.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 358
 • Дата: 5-09-2019, 16:55
5-09-2019, 16:55

Екосистеми. Види екосистем

Категорія: Біологія

Екосистема — це природна або штучна система, що складається з угруповань живих організмів і середовища їхнього існування, між якими відбувається постійний обмін речовиною й енергією. Термін «екосистема» був запропонований 1935 року англійським ботаніком А. Тенслі.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 330
 • Дата: 5-09-2019, 16:55
5-09-2019, 16:55

Динамічні параметри популяцій. Екологічні стратегії

Категорія: Біологія

Чому декілька кроликів, завезених в Австралію, протягом дуже короткого періоду часу утворили популяцію, яка налічувала мільйони особин?

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 318
 • Дата: 5-09-2019, 16:54
5-09-2019, 16:54

Популяції. Статичні параметри популяцій

Категорія: Біологія

Поняття популяції

У природі кожний вид існує як комплекс внутрішньовидових угруповань — популяцій. Популяція — це група особин одного виду, які протягом низки поколінь населяють певну територію й утворюють відносно ізольовану генетичну систему.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 719
 • Дата: 5-09-2019, 16:54
5-09-2019, 16:54

Заповнення екологічних ніш

Категорія: Біологія

Правило обов'язкового заповнення екологічної ніші

Час від часу в різних місцях проживання виникають вільні ділянки, і з’являються незайняті екологічні ніші. Це може відбуватися з різних причин, наприклад, через повне винищення виду хижаком, спустошення лісу після пожежі, загибель мешканців водойми після скидання стічних вод.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 674
 • Дата: 5-09-2019, 16:54
5-09-2019, 16:54

Екологічна ніша

Категорія: Біологія

Поняття екологічної ніші

Екологічна ніша — це сукупність усіх факторів середовища (абіотичних і біотичних), у межах яких можливе існування виду в природі. Поняття екологічної ніші дуже широке.

Інформація про новину
 • Переглядів: 390
 • Дата: 5-09-2019, 16:53
5-09-2019, 16:53

Адаптація до впливу екологічних факторів

Категорія: Біологія

Фізіологічні адаптації

Існує декілька рівнів адаптації організмів до екологічних факторів, що діють на них. Пристосування виникають на рівні окремого організму, біологічного виду або ж цілої біосистеми.

Інформація про новину
 • Переглядів: 457
 • Дата: 5-09-2019, 16:53
5-09-2019, 16:53

Основні закони факторіальної екології

Категорія: Біологія

Закон толерантності Шелфорда й закон мінімуму Лібіха

Кожний живий організм зазнає дії великої кількості екологічних факторів. Відповідні реакції на ці фактори в різних біологічних видів відрізняються, але мають загальні закономірності, які називаються екологічними законами.

^