Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 2
 • Дата: 29-05-2020, 00:58
29-05-2020, 00:58

13. A galvánelem — az elektromos áram kémiai forrása

Категорія: Kémia

E téma tananyaga segít nektek:

ismeretet szerezni az áram kémiai forrásáról; megérteni, miért alakul ki elektromos áram a galvánelemben.

Kémiai tanulmányaitok során már találkoztatok az oxidációs-redukciós folyamatokkal. Ez egy elektronátmenettel járó folyamat: az egyik részecske (atom, molekula vagy ion) elektronokat veszít, míg más részecskék magukhoz vonzzák azokat.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2
 • Дата: 29-05-2020, 00:57
29-05-2020, 00:57

12. Ásók hidrolízise

Категорія: Kémia

A szerves anyag tulajdonságainak tanulmányozása során megismerkedtetek a hidrolízisfolyamatával, vagyis hogy bizonyos körülmények között a zsírok, szénhidrátok, fehérjék kölcsönhatásba lépnek a vízzel. Az ilyen folyamatok hőmérséklet hatására, sav vagy lúg jelenlétében mennek végbe, az élő szervezetekben enzimek részvételével.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2
 • Дата: 29-05-2020, 00:57
29-05-2020, 00:57

11. A reakciótermék relatív hozama

Категорія: Kémia

E téma tananyaga segít nektek:

megismerni a reakciótermék relatív hozamának fogalmát;

kiszámítani vagy alkalmazni a reakciótermék relatív hozamát.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2
 • Дата: 29-05-2020, 00:56
29-05-2020, 00:56

10. Kémiai egyensúly

Категорія: Kémia

E téma tananyaga segít nektek:

megvilágítani, milyen változások történnek a megfordítható reakciókban az idő múlásával; ismereteket szerezni a kémiai egyensúlyról; meghatározni a kémiai egyensúly elmozdulásának irányát bizonyos külső hatások esetén.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2
 • Дата: 29-05-2020, 00:55
29-05-2020, 00:55

9. Egyirányú és megfordítható kémiai reakciók

Категорія: Kémia

Ebben a fejezetben részletesen megismerkedtek azokkal a reakciókkal, amelyek egyidejűleg oda és vissza — mindkét irányban -lejátszódhatnak; megtudjátok, mit jelent a kémiai egyensúly fogalma, és hogyan lehet befolyásolni az egyensúlyi állapotot. Ismereteket szereztek a sók és a víz kölcsönhatásáról, valamint elektrokémiai alapismeretekre tesztek szert, miközben az oxidációs-redukciós folyamatok révén nyerhető elektromos energiáról tanultok.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2
 • Дата: 29-05-2020, 00:54
29-05-2020, 00:54

8. Kristályos és amorf anyagok

Категорія: Kémia

E téma tananyaga segít nektek:

ismereteket szerezni a szilárd anyagok csoportosításáról;

megkülönböztetni a kristályos és az amorf anyagokat tulajdonságaik alapján.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 2
 • Дата: 29-05-2020, 00:52
29-05-2020, 00:52

7. A hidrogénkötés. A fémes kötés

Категорія: Kémia

A hidrogénkötés. Ezzel a molekulák között kialakuló kémiai kötéssel a 9. osztályban ismerkedtetek meg, amikor a víz szerkezetét és tulajdonságait tanultátok. A vízmolekulát alkotó atomok közül az oxigénatom magja vonzza jobban a kötő elektronpárt így a közös elektronpár eltolódik az elektronegatívabb elem

Інформація про новину
 • Переглядів: 2
 • Дата: 29-05-2020, 00:51
29-05-2020, 00:51

6. Akovalens kötés. Molekuláris és atomrács-szerkezetű anyagok

Категорія: Kémia

A kovalens kötés. Már tudjátok, hogy a kovalens kötés közös elektronpár képződése eredményeként jön létre az atomok párosítatlan elektronjai révén. Két atom ütközése során a párosítatlan elektront tartalmazó atompályák fokozatosan átfedik egymást, és egy olyan kapcsolat alakul ki, amelyben a két atommagot közös elektronfelhő veszi körül.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: 29-05-2020, 00:50
29-05-2020, 00:50

5. Az ionos kötés. Ionos vegyületek

Категорія: Kémia

Az ionok. Már tudjátok, hogy az atomok elektronleadással vagy -felvétellel elektromosan töltött részecskéket, ionokat képeznek. A pozitív, illetve a negatív ionok képződésének példája

Інформація про новину
 • Переглядів: 2
 • Дата: 29-05-2020, 00:49
29-05-2020, 00:49

4. A kémiai elem jellegének, egyszerű és összetett vegyületei tulajdonságainak periodikus változása

Категорія: Kémia

E téma tananyaga segít nektek:

felidézni az elemek kémiai jellegének és az egyszerű, valamint az összetett anyagok tulajdonságainak változását;

prognosztizálni a kémiai elem jellegét, az egyszerű anyag típusát, a legmagasabb oxidok és a nekik megfelelő hidrátok kémiai tulajdonságait az elemnek a periódusos rendszerben elfoglalt helye alapján.

^