Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 315
 • Дата: 5-09-2019, 16:52
5-09-2019, 16:52

Екологічні фактори

Категорія: Біологія

Класифікація екологічних факторів

Екологічні фактори — це умови середовища проживання, які впливають на живі організми. Екологічними факторами можуть бути, наприклад, освітленість, температура, доступність кисню, наявність сполук певних елементів і води.

Інформація про новину
 • Переглядів: 282
 • Дата: 5-09-2019, 16:51
5-09-2019, 16:51

Методи екологічних досліджень

Категорія: Біологія

В основу екології покладено тісний зв’язок із природничими науками — біологією, географією, геологією, ґрунтознавством. Наприклад, взаємодію організмів із хімічними компонентами середовища вивчають фізіологія та біохімія. Ефект впливу середовища на організми оцінюється за конкретними біологічними ознаками, визначити які можна за допомогою анатомії, ембріології, гістології, цитології. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 295
 • Дата: 5-09-2019, 16:51
5-09-2019, 16:51

Предмет і завдання екології

Категорія: Біологія

Визначення, об'єкт, предмет і завдання екології

Екологія — наука про взаємодію живих організмів та їхніх угруповань одне з одним і з навколишнім середовищем.

Об’єктами вивчення екології є біологічні системи надорганізмового рівня — популяції, екосистеми й біосфера в цілому.

 

Інформація про новину
 • Переглядів: 245
 • Дата: 5-09-2019, 16:51
5-09-2019, 16:51

Біотехнологія

Категорія: Біологія

Біотехнологія — це сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ. Сам термін «біотехнологія» з’явився в 70-ті роки XX ст. Але насправді біотехноло-гічні принципи людина розробила вже давно. Низка продуктів харчування вироблялися за допомогою мікроорганізмів ще в Давньому Єгипті.

Інформація про новину
 • Переглядів: 262
 • Дата: 5-09-2019, 16:50
5-09-2019, 16:50

Генетично модифіковані організми

Категорія: Біологія

Що таке генетично модифіковані організми

Генетично модифіковані організми (ГМО) — це організми, генотип яких було змінено за допомогою методів генетичної інженерії з використанням технології рекомбі-нантних ДНК. Інша назва генетично модифікованих організмів — трансгенні організми. Трансгенні організми можуть мати велике значення для підвищення ефективності сільського господарства та під час досліджень у галузі молекулярної біології.

Інформація про новину
 • Переглядів: 380
 • Дата: 5-09-2019, 16:49
5-09-2019, 16:49

Генетична і клітинна інженерія

Категорія: Біологія

Клітинна інженерія — це галузь біотех-нології, яка розробляє й використовує технології культивування клітин і тканин поза організмом у штучних умовах. Крім того, у рамках клітинної інженерії розробляють і використовують технології гібридизації клітин.

Інформація про новину
 • Переглядів: 286
 • Дата: 5-09-2019, 16:48
5-09-2019, 16:48

Селекція мікроорганізмів

Категорія: Біологія

Особливості селекції мікроорганізмів

Мікроорганізми активно використовуються в різноманітних біотехнологічних виробництвах. Тому їх селекція спрямована на задоволення потреб промисловості.

Інформація про новину
 • Переглядів: 282
 • Дата: 5-09-2019, 16:48
5-09-2019, 16:48

Селекція тварин

Категорія: Біологія

Закономірності одомашнення тварин

Якщо подивитися на те, де і які тварини одомашнювалися, то можна помітити дивні розбіжності. Так, 10 тисяч років тому в Євразії жило 72 види ссавців із масою тіла більш ніж 30 кг. Із них людина одомашнила 13 видів. В Африці в ці часи був 51 такий вид і не було одомашнено жодного. В Америці з 24 підходящих видів одомашнили одну-єди-ну ламу.

Інформація про новину
 • Переглядів: 263
 • Дата: 5-09-2019, 16:48
5-09-2019, 16:48

Селекція рослин

Категорія: Біологія

Явище гомологічних рядів спадкової мінливості

На початку ХХ ст. М. І. Вавилов досліджував мінливість ознак у кількох родів злаків. Він звернув увагу на те, що у представників різних родів мінливість ознак відбувається схожим чином. Якщо в одному роді є карликові форми або форми з довгою остю, то ці ж варіанти можна буде виявити і в інших родах. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 296
 • Дата: 5-09-2019, 16:47
5-09-2019, 16:47

Схрещування та розведення

Категорія: Біологія

Гібридологічний аналіз та основні типи схрещувань

Гібридологічний аналіз — це дослідження характеру успадкування ознак за допомогою системи схрещувань. Його основою є гібридизація, яка полягає у схрещуванні організмів, які різняться між собою за однією чи кількома спадковими ознаками. 

^