Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація про новину
 • Переглядів: 4
 • Дата: 29-06-2020, 03:19
29-06-2020, 03:19

Vlagyimir Majakovszkij

Категорія: Világirodalom

Vlagyimir Majakovszkij nem egyértelmű alakja a világirodalomnak. Munkásságát a költő a régi világ elleni lázadással kezdte. Lázadó és álmodozó, úgy érezte, az a feladata,

hogy egy szebb jövő eljövetelét elősegítse. De ezek a vágyak, sajnos nem valósulhattak

Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: 29-06-2020, 03:15
29-06-2020, 03:15

Anna Ahmatova

Категорія: Világirodalom

Anna Andrejevna Ahmatova, polgári neve Gorenko, 1889. június 23-án született Velikij Fontanban, Odessza mellett. Apja nem támogatta versírói törekvéseit, ezért tatár nagyanyja családnevét használta később.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: 29-06-2020, 03:14
29-06-2020, 03:14

Alekszandr Blok

Категорія: Világirodalom

Alekszandr Biok 1880. november 28-án született Szentpéterváron értelmiségi családban. Édesapja jogászprofesszor, édesanyja (0. Kublicka-Piottuh), nagyanyja és nagynénje is írók voltak. Nem sokkal születése után szülei szétváltak, Biok a legtöbb időt anyai nagyapjánál, O. Beketov, botanikatudósnál, a szentpétervári egyetem rektoránál töltötte.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2
 • Дата: 29-06-2020, 03:13
29-06-2020, 03:13

Az orosz költészet ezüstkora

Категорія: Világirodalom

Az orosz költészet ezüstkora. Megjelenésének okai. Ezüstkor alatt az orosz irodalomban a XIX. század végének - a XX. század elejének, az orosz líra fejlődésének időszakát értjük. (Az aranykor - a XIX. század, a klasszikus orosz irodalom, A. Puskin, M. Lermontov és mások tevékenységének korszaka.) A XIX-XX. század fordulóján a társadalomban és az irodalomban is sajátságos helyzet alakult ki. A századforduló az apokalipszis (világ vége) hangulatában telt.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: 29-06-2020, 02:23
29-06-2020, 02:23

Federico García Lorca

Категорія: Világirodalom

Federico Garda Lorca Andalúziában, egy Fuente Vaqueros nevű kis faluban született 1898. június 5-én. Apja jómódú paraszt, anyja tanítónő'. Andalúzia festó'i tája, a hegyek és a kék vizű források, a mandula illatú kertek örökre beleívódtak a leendő' költő' leikébe.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2
 • Дата: 29-06-2020, 02:22
29-06-2020, 02:22

Rainer Maria Rilke

Категорія: Világirodalom

Rainer Maria Rilke 1875. december 4-én született Prágában kishivatalnok családjában. Édesapja egy vasúttársaságnál dolgozott tisztviselőként. A nehéz anyagi helyzet és az állandó civakodások miatt édesanyja elhagyta a családot (Rainer ekkor kilencéves volt). A költészet és a művészet iránt fogékony Rilkét katonai akadémiára íratta be apja. 

Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: 29-06-2020, 02:21
29-06-2020, 02:21

Guillaume Apollinaire

Категорія: Világirodalom

Guillaume Apollinaire a modern líra egyik első képviselője, amely kijelölte az európai líra új irányait, törekvéseit. Munkássága óriási hatással volt P. Neruda, V. Nezval, P. Éluard, J. Tuwim, V. Majakovszkij, P. Ticsina és mások alkotó tevékenységére.

Інформація про новину
 • Переглядів: 2
 • Дата: 29-06-2020, 02:20
29-06-2020, 02:20

A modernizmus és az avantgárdizmus ki virágzása a XX. századi Európai lírában

Категорія: Világirodalom

A líra a legrugalmasabb irodalmi műnem, a társadalmi életben és a kultúrában végbemenő eseményekre azonnal reagál. A XIX. század végét és a XX. század elejét a lírai műfajok sokszínűsége és a különböző stílusirányzatok megjelenése jellemzi a modernizmuson és az avantgárdon belül. A századfordulón és az egész XX. században olyan írók, költőik alkottak, akik a művészi kifejezés új

Інформація про новину
 • Переглядів: 2
 • Дата: 29-06-2020, 02:18
29-06-2020, 02:18

Modernizmus

Категорія: Világirodalom

A XIX. század vége - a XX. eleje a mélyreható változások idó'szaka a világirodalomban és a kultúrában. Ezek az átalakulások elsősorban a művészet alapvetően új értelmezésével voltak kapcsolatban, és annak az emberi léttel való összefüggéseivel. A művészet ezután már nem követi szolgalelkűen az élet eseményeit, felszabadul a társadalmi függőség alól, fő ismertetőjelévé a művészi önkifejezés szabadsága és a megújulni vágyó alkotóművészet útkeresése válik.

Інформація про новину
 • Переглядів: 3
 • Дата: 29-06-2020, 02:17
29-06-2020, 02:17

Régi korok arany oldalai. Németország

Категорія: Világirodalom

Történelmi háttér. A XVIII. század Németországában a többi európai országhoz hasonlóan rendkívül bonyolult társadalmi-politikai körülmények között a felvilágosodás mozgalma vette kezdetét. A polgárság kialakulását a gazdasági visszaesés és az állam feudális széttagoltsága késleltette. A különálló kis fejedelemségekben lassabban haladt a polgári fejlődés.

^