Інформація про новину
  • Переглядів: 5484
  • Дата: 16-02-2018, 19:30
16-02-2018, 19:30

Екологічні проблеми та їх розв’язування

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Людина — частина природи
Наступна сторінка:   Охорона природи. Червона книга

Вивчення параграфа допоможе вам:

• називати й аналізувати наслідки взаємодії людини і довкілля;

• висловлювати судження щодо необхідності охорониприроди.

Екологічні проблеми. Наслідки господарської діяльності людини, стихійні явища (повені, землетруси тощо) не залишаються безслідними дляприроди. Негативні зміни, що настають у природіпід їх впливом, шкодять живій і неживій природі,людині як частині природи.

Екологічні проблеми — це порушення стану природного середовища під впливом різних чинників.

Джерела забруднення навколишнього середовища.- Намал. 161 зображені джерела забруднення навколишнього середовища. Внаслідок спалюваннявеличезної кількості нафтопродуктів, газу і вугілля

теплові електричні станції постійно забруднюють довкілля викидами шкідливих газів і сажі. Заводи з виробництва металів і багатьох інших речовин таматеріалів забруднюють повітря, водойми і ґрунт небезпечними для живої природи речовинами. Понад 200шкідливих речовин потрапляють унавколишнє середовище з викидамиавтомобільного транспорту. До того жна горіння пального витрачаються величезні об’єми кисню. Так, на шляхув одну тисячу кілометрів автомобільвикористовує річну норму кисню одїїієї дорослоїлюдини. Повітряний і водний транспорт також забруднюють повітря. Особливу небезпеку становлятьпожежі на торфовищах, лісові і степові пожежі.Тут вогонь знищує все живе на своєму шляху, у довкілля надходить величезна кількість попелу, сажі,шкідливих газів (мал. 162).

Загрозу для навколишнього середовища становлять порушення у зберіганні палива і мастил. Якщо трапляються їх виливи, то потерпають поверхневіі підземні води. Ґрунт забруднюється від того, що всільському господарстві неправильно зберігають івив.ористовують у надмірній кількості добрива тазасоби боротьби зі шкідниками і бур’янами. Джерелами забруднення навколишнього середовища єпромислові і побутові відходи. У великих містах наземній поверхні щороку їх накопичується величезнакількість.

Унаслідок аварії, що сталася в 1986 р. на Чорнобильській атомній станції, шкоди зазнало все живе на великих територіях України та інших держав.

Спостереження спеціальних служб за станом забруднення навколишнього середовища невтішні. Атмосферне повітря, ґрунт і водойми характеризуються високим ступенем забруднення шкідливими речовинами.

Потрапивши в навколишнє середовище, забруднювачі можуть переміщуватися на значні відстані. Внаслідок цього навіть в Антарктиді зафіксованопояву забруднюючих речовин.

Промислові підприємства, транспорт, аграрне виробництво забруднюють воду, повітря, ґрунти. Кількість викидів за останні десятиліття значно збільшилася.

Наслідки забруднення навколишнього середовища. На планеті залишається все менше й менше чистого повітря і води, на забруднених ґрунтах виростають рослини, які містять небезпечні дляздоров’я людини речовини. Все це разом призводитьдо погіршення здоров’я людини, шкодить усьомуживому. Різко знижується чисельністьрослин і тварин, окремі їх види зникаютьвзагалі. Може так статися, що негативнийвплив людини на навколишнє середовищезгодом обернеться непоправними збиткамидля природи і для самої людини.

Як подолати екологічні проблеми. Екологічні проблеми не можуть не турбувати людей. Тому нині вчені і свідомі громадяни прагнуть не дати екологічним проблемам здобути верх над розумом і безпекоюлюдей. Оскільки джерела забрудненнярізні, то й способів подолання чи уникнення забруднень існує не один, а багато.

Нині вчені розробили екологічно безпечні способи одержання електричної енергії — сконструювали вітрові електростанції та сонячні батареї (мал. 163).

На підприємствах, що забруднюють навколишнє середовище, встановлюютьочисні фільтри для повітря і води, проводять додаткове очищення викидів. На двигуни автомобілів встановлюють спеціальні

пристрої, що не дають шкідливим речовинам потрапити в повітря чи на земну поверхню. Нині вже багато автомобільного транспорту з рідкого пального перейшло на екологічно чистіше газувате,наприклад, природний газ, водень.

Побутові відходи вчені запропонували переробляти на спеціальних заводах, щоб не забруднювати навколишнє середовище і виготовляти з продуктівпереробки різні будівельні, пакувальніматеріали тощо.

Щоб зменшити негативний вплив на довкілля стічних вод, їх без попередньоїочистки не зливають у навколишнє середовище

Наша держава дбає про збереження довкілля. Щоб покінчити з недбалимставленням до навколишнього середовища, прийнято Закони України «Проохорону навколишнього природного середовища»,«Про охорону атмосферного повітря» та інші. Створено спеціальні установи, працівники яких здійснюють контроль за станом навколишнього середовища.

Усі свідомі громадяни держави не залишаються байдужими до вирішення екологічних проблем, беруть посильну участь у їх розв’язанні, дотримуютьсяекологічних норм поведінки у природі та побуті.

Будьте захисниками природи

Вам під силу доглядати рослини, оберігати тварин і підгодовувати їх взимку, не засмічувати територію міста чи села, у яких ви проживаєте. Будьте обережними з вогнемпід час прогулянок у природу. Оберігайте пташині гнізда,виготовляйте шпаківні та годівниці для пернатих.

Добрі справи легко робити разом із друзями. Створіть об’єднання захисників природи, розробіть його емблему, можливо, девіз чи гімн, сплануйте та проводьте природоохоронну роботу. Для інформування населення про

екологічні проблеми вашої місцевості ви можете організувати випуск газет, плакатів (мал. 164, с. 205), розробку пам’яток, виставки фотоматеріалів і багато чого іншого.

Долучіться до розв’язання екологічних проблем і ви. Продумайте, що вам під силу зробити для збереженняприроди рідного краю.

Перевірка знань

1. Які джерела забруднення навколишнього середовищавам відомі?

2. До яких наслідків призводить забруднення навколишнього середовища?

3. Назвіть приклади екологічних проблем, що стосуютьсявсіх людей нашої планети.

4. Чому необхідно охороняти природу?

5. Дізнайтеся про екологічні проблеми вашої місцевості (звалища сміття, вирубування лісу тощо). Для виконання завдання проведіть власні спостереження за станом територій вашої місцевості (наприклад, прилеглих до школи чи вашогобудинку). Поцікавтесь думкою дорослих про виявлені вамиекологічні проблеми. Поміркуйте, як можна їх подолати.

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Ярошенко, Бойко

 
Попередня сторінка:  Людина — частина природи
Наступна сторінка:   Охорона природи. Червона книга^