Інформація про новину
  • Переглядів: 4834
  • Дата: 16-02-2018, 19:31
16-02-2018, 19:31

Заповідники, заказники, національні парки

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Охорона природи. Червона книга
Наступна сторінка:   1. Цінність знань про природу в житті й ...

Вивчення параграфа допоможе вам:

• пояснювати призначення природоохоронних територій;

• називати найвідоміші в Україні заповідники, заказники,національні парки.

Держава оберігає ділянки суші й водного простору, природа яких має особливу природоохоронну, наукову, естетичну та іншу цінність. Це її природничо-заповідний фонд. Він охороняється законом.До нього належать: природні заповідники і біо-сферні заповідники, національні природні парки,заказники та інші. Всі вони використовуються вприродоохоронних, науково-дослідних, оздоровчих, освітньо-виховних цілях.

Пригадайте, для чого створюють заповідникиі ботанічні сади.

В Україні існує 20 заповідників, 303 заказники, 17 національних природних парків.

Ознайомимося з ними ближче.

Заповідники України. їх створюють з метою збереження в природі певних видів організмів і проведення наукових досліджень.

Основними завданнями природних заповідників є збереження типових або унікальних на їх території живих організмів і об’єктів неживої природи,проведення наукових досліджень і спостереженьза станом навколишнього природного середовища,поширення екологічних знань.

Серед 20 заповідників України найбільшими за територією і масштабами наукових дослідженьє Асканія-Нова, Чорноморський, Дунайський,Карпатський, Кримський.

Дізнайтеся, які

природоохоронні території є у вашійобласті.

Заповідники — природоохоронні території, створені для збереження видів організмів та виконання наукових досліджень.

Заповідник Асканія-Нова — унікальний куточок природи в Херсонській області, своєрідний музей під відкритим небом, де збереглися неораний степ, стародавні кургани, раніше створені жителями цих земель кам’яні статуї. Це перший заповідник України, закладений понад сто років тому.Па території заповідника розташований Український науково-дослідний інститут тваринництвастепових районів Асканія-Нова.

Із часу заснування заповідника і до наших днів у ньому існує зоопарк Асканія-Нова. За кількістю видів тварин і науковою роботою йому немаєрівних серед країн СНД. Він є одним із найкращиху світі. Щорічно його відвідують майже 70 тис. осіб.У зоопарку утримуються 114 видів тварин, у томучислі такі, що перебувають під загрозою зникнення (мал. 169).

В Асканії-Новій розводять і вивчають копитних тварин степів, саван, пустель і гірських районів,навколоводних птахів та рідкісних птахів степу.

Площа заповідника майже в 40 разів більша за площу Києва. У заповіднику близько 1300 видівтварин і 480 видів дерев, кущів, трав. Із занесених у Червону книгу рослин тут ростуть ковилаукраїнська, рябчик великий, тюльпан Шренка,тюльпан скіфський, який, крім Асканії, ніде нетрапляється.

теми, де живуть бурий ведмідь, кіт лісовий, саламандра плямиста, рідкісні види кажанів (мал. 171). На його території ростутьрідкісні рослини, серед них є ті, які занесено до Червоної книги (мал. 172). Це ліліялісова, нарцис вузьколистий, сон білий таін. На території заповідника є унікальнийкуточок, що зветься Долиною нарцисів.Цю рослину в заповідних умовах вдалосязберегти у великій кількості. На територіїзаповідника працює єдиний в Україні Музей екології гір та історії природокористування Карпат.

Національні природні парки. Як й інші охоронні території, їх створюють з метоюзбереження та відродження природнихбагатств держави. Завданням національних парків є також створення умов дляорганізованого туризму, відпочинку, проведення в них екологічної освітньо-виховної роботи. Це мальовничі куточкиприроди, призначені для ознайомленняжителів країни з її видатною природноюспадщиною. У парках вдається краще зберегти рослини, тварин, гриби. До парків

прокладено туристичні маршрути, організовуються екскурсії. Відоміна всю Україну такі національніпарки: Карпатський, Шацький,Синевир, Подільські Товтри, Яво-рівський, Сколевські Бескиди таін. Зовсім недавно в Києві створенонаціональний природний парк —Голосіївський парк імені МаксимаРильського (мал. 175). Великі площі тут займають штучні насадження дерев, каскад ставків, ділянкавільхового лісу.

Мал. 172. Рослини Карпатського заповідника: а — смереки; б — нарцис вузьколистий

Заказники. У заказниках здійснюють охорону певної ділянки екосистеми, наприклад, ділянки зростання рідкісних рослин чи мешкання якогось виду тварин. Тут може проводитись господарська діяльність,що не суперечить цілям і завданнямзаказника. Кожна область Українимає свої заказники.

Заказник Брище (мал. 173) створено в 1964 р. у Березнівсько-

му районі Рівненської області з метою охорони та збільшення чисельності бобрів.

Прикладом заказника державного значення, створеного в 1974 р. для охорони занесеної доЧервоної книги України сосникедрової європейської, є заказник Горгани (мал. 174). Вік розташований у Тячівському районіЗакарпатської області. Деревамтут понад 180 років, окремим —до 280-300 років.

Перевірка знань

1. Які українські заповідники, заказники, національні паркиви знаєте?

2. Яке значення для збереження природи Землі має створення заповідників?

3. Які природоохоронні об’єкти є у вашій місцевості?

4. Користуючись довідковими джерелами, опишіть один іззаповідників України.

5. Організуйте спостереження за природоохоронною діяльністю людей у своїй місцевості.

Робота з батьками. Попереду літо — час відпочинку. Обговоріть з рідними можливість здійснити екскурсію взаповідні куточки України. Підчас екскурсії зберіть, а післяканікул презентуйте у класі історію створення, багатствовидів природоохоронного об’єкта.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ «ВИКИДАТИ НЕ МОЖНА ПЕРЕТВОРЮВАТИ»

Мета: навчитися перетворювати вже використані речі, заощаджувати власні кошти, зберігати природні багатства та запобігати забрудненню довкілля.

Хід роботи

Завдання 1. Об’єднайтеся в невеликі групи (по 3-5 учнів). Розгляньте мал. 176, що ілюструє повторне використаннявживаних речей. Запропонуйте свої ідеї подібного «другого життя» використаних речей.

Завдання 2. Розподіліть можливі ролі в ході виконання проекту. Відповідно до них приготуйте необхідні матеріали для здійснення наміченої ідеї повторного використаннявживаних речей.

Завдання 3. Зробіть нову річ. Покажіть, як її можна використовувати. Сфотографуйте свої дії і результати роботи для звіту.

Завдання 4. Спробуйте визначити (приблизно), скільки коштувала б нова така річ. Порівняйте її вартість із затратами на річ, створену в ході проекту.

Завдання 5. Проаналізуйте досягнення й недоліки виконаного проекту та поставте правильно кому в його назві:«Викидати не можна перетворювати».

Завдання 6. Підготуйте звіт про виконання свого проекту. Він може бути у формі усного виступу, рекламного постера, мультимедійної презентації. Презентуйте свій проектоднокласникам (батькам, молодшим класам чи паралельному класу).

Завдання 7. З’ясуйте, яким був внесок кожного члена вашої групи в спільну роботу, яким було вміння співпрацювати, розв’язувати проблеми, приймати рішення, формулювати висновки, фіксувати результати, створювати звіт та ін.Оцінити діяльність кожного в групі (само- чи взаємо-оцінювання).

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Ярошенко, Бойко

 
Попередня сторінка:  Охорона природи. Червона книга
Наступна сторінка:   1. Цінність знань про природу в житті й ...^