Інформація про новину
 • Переглядів: 56398
 • Дата: 16-02-2018, 19:48
16-02-2018, 19:48

Підручник Природознавство 5 клас Ярошенко, Бойко (2018) читати онлайн

Категорія: Природознавство, Підручники
Попередня сторінка:  Підручник Природознавство за 5 клас Ко...
Наступна сторінка:   Підручник "Пізнаємо природу" 5 клас Ян...

 Рік видання: 2018

 Видавництво: Світоч

 Автори: О. Г. Ярошенко, В. М. Бойко


Читати Онлайн Підручник
Природознавство 5 клас Ярошенко, Бойко

 

Зміст

 1. Значення природничо-наукових знань для людини. Науки, що вивчають ...
 2. Джерела знань про природу
 3. Методи вивчення природи
 4. Обладнання для вивчення природи
 5. Внесок видатних учених-натуралістів у вивчення природи
 6. Характеристики тіла, їх вимірювання
 7. Речовини. Фізичні властивості речовин
 8. Атоми й молекули
 9. Різноманітність речовин
 10. Чисті речовини і суміші
 11. Способи розділення сумішей
 12. Явища природи
 13. Різноманітність фізичних явищ
 14. Хімічні явища, їх ознаки
 15. Горіння. Повторюваність і взаємозв’язок явищ у природі
 16. Небо. Небесна сфера
 17. Зорі та сузір’я
 18. Загальна будова Сонячної системи
 19. Всесвіт та його складові
 20. Астрономія — наука, що вивчає Всесвіт
 21. Форма Землі
 22. Розміри Землі
 23. Внутрішня будова Землі
 24. Рухи Землі
 25. Розподіл сонячного світла і тепла на поверхні Землі
 26. Місяць — супутник Землі
 27. Способи зображення Землі
 28. Ґрунт
 29. Повітря — суміш газів
 30. Властивості повітря
 31. Вода на Землі
 32. Властивості води
 33. Організм і його властивості. Клітинна будова організмів
 34. Рослини і тварини
 35. Гриби і бактерії
 36. Отруйні рослини, тварини, гриби
 37. Визначення організмів за визначниками
 38. Чинники середовища життя на планеті Земля
 39. Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища
 40. Наземно-повітряне середовище життя організмів
 41. Водне середовище життя організмів
 42. Ґрунтове середовище життя організмів
 43. Взаємозв’язки між організмами. Співіснування й угруповання органі ...
 44. Екосистеми
 45. Людина — частина природи
 46. Екологічні проблеми та їх розв’язування
 47. Охорона природи. Червона книга
 48. Заповідники, заказники, національні парки

 


 

Дорогие пятиклассники!

Учебник по естествознанию поможет вам успешно приобретать дополнительные знания, проводить научные наблюдения, измерения и эксперименты.

В разделе «Станьте исследователями природы» позволит почувствовать себя естествоиспытателями. В ней описано, как провести исследование на уроке или дома.

Обработка каждого параграфа завершайте самопроверкой приобретенных знаний и умений. Для этого в учебнике есть три группы завдань.Рубрика «Ответьте на вопросы» требует только усноивидповиди. Задачи, требующие заполнения таблиц, складаннясхем, расчетов, помещены в рубрике «Выполните в тетради». Чтобы выполнить «Творческое задание», вам необходимо будет проявить смекалку, художественный талант, умение презентовать результаты своего труда.

Желаем достичь больших успехов в изучении естествознания!

 
Попередня сторінка:  Підручник Природознавство за 5 клас Ко...
Наступна сторінка:   Підручник "Пізнаємо природу" 5 клас Ян...^