Інформація про новину
  • Переглядів: 292
  • Дата: 2-07-2020, 05:02
2-07-2020, 05:02

Projektek, kísérletek, referátumok és beszámolók ajánlott témái

Категорія: Tankönyvek magyar » Fizika

Попередня сторінка:  43. Elemi részecskék
Наступна сторінка:   Függelék

I. fejezet. Elektrodinamika

Projektek témái

1. Az elektromos áram hatása a fotoszintézis gyorsaságára.

2. A félvezető diódát tartalmazó áramkörök jellegzetességei.

3. Különféle anyagok elektromos vezetőképessége.

4. Bemutató alsóbb osztályosok részére a következő témában: Elektromos áramforrások mindennapos eszközökből. Az áramforrások jellemzése.

5. Tények és adatok, amelyek bizonyítják az elektrodinamika alapfogalmai és törvényei tudásának szükségességét orvosok, IT-szakemberek, jogászok, közgazdászok számára.

6. A csodálatos elektrodinamika: egyszerűen a bonyolultról.

Referátumok és beszámolók témái

1. Az elektromos áram hatása az emberi szervezetre.

2. Az áramütés elleni védelem eszközei.

3. Az áramütés okai.

4. Modern áramforrások és jellemzésük.

5. Az anyag negyedik halmazállapota és jellemzése.

6. Az elektrolízis ipari alkalmazásának előnyei és hiányosságai.

7. Elektromosság az állatvilágban.

8. Az elektrodinamika fejlődését elősegítő felfedezések.

9. Érdekességek az elektromosság kutatóinak életéből.

10. Az elektromágneses indukció törvényének gyakorlati alkalmazása.

11. Az önindukció figyelembe vétele az elektromos áramkörökben.

12. A mágneses terek alkalmazása a gyógyászatban.

13. A gömbvillám természetének hipotézisei.

14. A Föld mágneses terének hatása az ember egészségére. Patogén zónák.

15. Nemzetközi nőnap a tudományban: létrejöttének története.

Kísérleti feladatok témái

1. Szükséges söntök és pótellenállások kiszámítása az elektrodinamika egyes feladatainak megoldásához.

2. A p-/i-átmenet jellemző tulajdonságainak tanulmányozása.

3. Anyag elektromágneses állandójának meghatározása.

4. Az elektromágneses indukció jelenségének megfigyelése.

II. fejezet. Elektromágneses rezgések és hullámok

Projektek témái

1. Transzformátorok és energiatovábbítás.

2. Ukrajna energetikai rendszerének modellezése.

3. Az elektromágneses hullámok sugárzásának és vételének jellegzetességei.

4. Az elektromágneses hullámok szerepe az ember mindennapi életében.

5. Foglalkozás alsó osztályos diákokkal a következő témában: Balesetvédelmi szabályok, amelyeket mindenkinek tudnia és betartania kell.

Referátumok és beszámolók témái

1. Elektromágneses hullámok alkalmazása a technikában.

2. Az alternatív energiaforrások felhasználásának előnyei és hiányosságai.

3. Ukrajna energiatartalékai. Az alternatív energetika fejlődésének perspektívái Ukrajnában.

4. Elektromágneses hullámok alkalmazása a gyógyászatban.

5. Az elektromágneses hullámok hatására végbemenő folyamatok az emberi szövetekben.

6. A háztartási berendezések elektromágneses tereinek hatása az emberi szervezetre.

7. A mikrohullámú sütő megalkotásának története.

8. Modern műholdkapcsolat. Műholdas rendszerek.

9. Van-e jelentősége a nők tudományos felfedezéseinek az emberiség számára?

Kísérleti feladatok témái

1. Fémkeret mágneses térben történő forgása közben végbemenő folyamatok megfigyelése.

2. Szabad elektromágneses rezgések létrehozása rezgőkörben, a frekvenciát befolyásoló tényezők meghatározása.

3. Elektromágneses hullámok tulajdonságainak megfigyelése.

III. fejezet. Optika

Projektek témái

1. Bemutató alsóbb osztályos tanulóknak a következő témában: Optikai jelenségek a természetben.

2. Claude Chappe optikai távírója.

3. Interferencia alkalmazása a technikában.

4. A diffrakció gyakorlati alkalmazása.

5. Interferencia és diffrakció körülöttünk c. fotókiállítás.

6. 10 optikai kísérlet a Nem unalmas tudomány című webszeminárium-hoz.

Referátumok és beszámolók témái

1. A szem optikai rendszerének zavarai.

2. A fényérzékelés mechanizmusai.

3. A fényreceptorok védőmechanizmusai és az adaptáció jelensége.

4. Az anyagszerkezet diffrakciós vizsgálati módszerei.

5. Száloptikás kommunikációs vonalak. Száloptikás rendszerek működésének példái.

6. Navigátor: működési elve és fő funkciói.

7. 10 érdekes tény optikai jelenségekről.

8. Nők a tudományban.

Kísérleti feladatok témái

1. Az emberi szem felbontóképességének meghatározása.

2. A fényvisszaverődés törvényeinek kísérleti ellenőrzése hétköznapi eszközök segítségével.

3. A szemüveglencse törőértékének meghatározása.

4. A fényszűrők hatása a színképre.

IV. fejezet. Atom- és magfizika

Projektek témái

1. A lézernyomtató működési elvének fizikai alapjai.

2. A szupravezetés alkalmazásának perspektívái.

3. Régió radiológiai térképének megszerkesztése.

4. Helyi élelmiszerek radiológiai elemzése.

5. A tudomány napjának méltatása az iskolában.

Referátumok és beszámolók témái

1. Az ionsugárzás sejtekre gyakorolt hatásának biofizikai mechanizmusa.

2. Az atomenergia felelőtlen felhasználásának ökológiai hatásai.

3. Az emberi tényező hatása az atomerőművekben történt katasztrófákra.

4. Radionuklidok alkalmazása a gyógyászatban.

5. Röntgen komputertomográfia és típusai.

6. A radioaktív sugárzás késői hatásai.

7. A lézersugárzás hatása a szervezetre és annak alkalmazása a gyógyászatban.

8. Nobel-díjas fizikus nők.

9. Tanulságos történetek fizikusok életéből.

10. A tudományos-technikai fejlődés főbb irányai.

11. Atomenergetika Ukrajnában.

12. Érdekes tények az első Nobel-díjas nő életéből.

Kísérleti feladatok témái

Anyagok folytonos és sávos színképeinek megfigyelése.

 

Fizika tankönyv 11. osztályosok szerzők Dovgy, Baryakhtar, Loktev

 Попередня сторінка:  43. Elemi részecskék
Наступна сторінка:   Függelék^