Інформація про новину
  • Переглядів: 613
  • Дата: 2-07-2020, 05:18
2-07-2020, 05:18

Fizika tankönyv 11. osztályosok szerzők Dovgy, Baryakhtar, Loktev

Категорія: Fizika, Tankönyvek magyar








 Kiadó: "Svit"

 Megjelenés éve: 2019

 Szerzői: Dovgy, Baryakhtar, Loktev


 

Tartalom

1. Elektromos áram

2. Vezetők soros és párhuzamos kapcsolása. Söntök és pótellenállá ...

3. Az elektromos áram munkája és teljesítménye. Joule-lenz törvén ...

4. Elektromotoros erő. Ohm törvénye a teljes áramkörre

5. Elektromos áram a fémekben

6. Elektromos áram az elektrolitokban. Elektrolízis

7. Elektromos áram a gázokban

8. Elektromos áram a vákuumban. Vákuumos készülékek

9. Elektromos áram a félvezetőkben

10. Mágneses tér

11. Ampére-féle erő

12. Lorentz-féle erő

13. Faraday kísérletei. Az elektromágneses indukció törvénye

14. Önindukció. induktivitás. A mágneses tér energiája

15. Az anyagok mágneses tulajdonságai. Dia-, para- és ferromágnes ...

16. Elektromágneses tér

17. Rezgések. A rezgések fajtái. A rezgéseket jellemző fizikai me ...

18. Szabad elektromágneses rezgések ideális rezgőkörben. Thomson ...

19. Váltakozó áram. Váltakozó áramú generátorok

20. Aktív, kapacitív és induktív ellenállások a váltakozó áram kö ...

21. Váltakozó áram továbbítása és energiájának felhasználása. Tra ...

22. Elektromágneses hullámok. Az elektromágneses hullámok tulajdo ...

23. A rádiótelefonos kapcsolat alapelvei. Rádió és televízió műso ...

24. A fény természetéről szóló nézetek fejlődése

25. Fényvisszaverődés. A fényvisszaverődés törvényei

26. Fénytörés. A fénytörés törvényei. Teljes fényvisszaverődés

27. Lencsék. A lencsék képalkotása. A vékony lencse képlete

28. Optikai rendszerek. Látószög

29. Fénydiszperzió. Spektroszkóp

30. Fényinterferencia

31. Fényelhajlás (diffrakció)

32. Fénypolarizáció. Polaroidok*

33. Planck képlete. Fotonok (fénykvantumok)

34. Fotoeffektus. A fotoeffektus törvényei

35. Az elektromágneses hullámok spektruma. Elektromágneses hullám ...

36. Rutherford kísérletei. Bohr posztulátumai. Az atom energiaszi ...

37. A spektrumok (színképek) típusai. A színképelemzés alapjai

38. Kvantumgenerátorok (lézerek)

39. Az atommag proton-neutron modellje. Nukleáris erők (magerők). ...

40. Radioaktivitás. A radioaktív hasadás alaptörvénye

41. Radionuklidok előállítása és alkalmazása. Az ionizáló sugárzá ...

42. Az uránmag hasadásának láncreakciója. Termonukleáris reakciók

43. Elemi részecskék

Projektek, kísérletek, referátumok és beszámolók ajánlott témái

Függelék

Gyakorlatok és önellenőrzésre szolgáló feladatok megoldásai

Fizikai kifejezések szótára








^