Інформація про новину
  • Переглядів: 535
  • Дата: 5-07-2020, 20:13
5-07-2020, 20:13

15. Az eukarióták országainak áttekintése

Категорія: Tankönyvek magyar » Biológia

Попередня сторінка:  14. A bolygónk biodiverzitása, mint az élő anyag evolúciójának ...
Наступна сторінка:   16. A fehérjék felépítése és biológiai szerepe

Emlékezzetek, az eukariőta sejt felépítésének sajátosságaira! Milyen a prokarióták és az eukarióták örökítő anyagának szerveződése? Mik azok a mixotrófok? Milyen növény törzseket sorolunk a magasabbrendűekhez?

Az eukarióták a modern rendszere. Az eukarióták hoz tartoznak egysejtű és többsejtű organizmusok, amelyek sejtjei legalább a sejtciklusuk egy szakaszában rendelkezik sejtmaggal (feladat: idézetek fel a sejtmag felépítését). Az eukarióták sejtjei különböző organellumokat tartalmaznak, amelyeket egy (különböző vakuólumok, lizoszómák, endoplazmatikus hálózat, Golgi-készülék, stb.) vagy két (mitokondriumok, a magasabb rendű növények, a zül- és vörösmoszatok plaszti-szai), esetleg több (az eugléna, a sárgászöld moszatok kloroplasztiszai) membrán vesz körül.

Az eukariótáknál az örökítőanyag főként a sejtmagban található, amelyet kettős membrán vesz körül. A lineáris DNS - molekulák a magfehérjékkel a kromoszómákban vannak. Ez alól kivétel a mitokondriumok és a plasztiszok DNS-e, amelyek hasonlóak a prokarióták DNS - éré. Ezenkívül, az eukarióták génjei szakaszokból állnak: exonokból és intronokból (idézzétek fel a funkciójukat). A prokarióták között csak az archeák rendelkeznek ilyen gén felépítéssel.

A 15.1. ábrán láthatjátok az eukarióták modern rendszerét. Jelenleg nem 3, hanem 5 országot különböztetnek meg.

Amőbák országa. Főként édesvízi egysejtű bentosz lakók, néha más élőlények szervezetében találhatók (vannak közöttük kommenzalisták, fakultatív és obiigát paraziták; feladat: emlékezzetek, mit jelentenek ezek a terminusok zárójel. Mozgásszervük, amellyel a táplálékot is bekebelezik - az állábak. Az amőbák (óriás amőba, 15.2, 1. ábra) senkit csak plazmamembrán borítja, amelynek jól fejlett gli-kokalixa van {emlékezzetek az összetétele is funkciójára), a házas amőbák (Arcélla vulgaris, 15.2, 2. ábra) sejtje mészvázas házban található. Sejtjei főként egy sejt maggal rendelkezik, ha több sejtmagban, mindegyik hasonló felépítésében és funkciójában.

Opisthokonta ország (gör.: opsthios — hátsó és köntös - pólus). Ezeknek az eukarióták пак a sejtjei az élet ciklusok legalább egy stádiumában a sejtjeik (például, az emlősök spermatozoidja) rendelkeznek ostora, amely a sejt hátsó pólusán helyezkedik el (innen ered az ország neve), vagy az ostorukat az evolúció során elvesztették. Ehhez az országhoz tartoznak a valódi gombák (a sejtfalukban kitin található) (15. 3. ábra), minden többsejtű és néhány egysejtű (galléros ostorosok) heterotróf organizmus. A galléros ostorosokat tekintik jelenleg a többsejtű állatok őseinek. Sejtjeik felépítésüket és örökítő anyagukat tekintve a primitív

többsejtű galléros ostoros sejtekkel is rendelkező szivacsokra emlékeztetnek.

A Zöld színtestű növények országa magába foglalja a fotoszintetizáló organizmusokat, a magasabb rendű növények, a zöld -, vörös - és a kékeszöld moszato-kat (15. 5. ábra). Csak nézek képviselőjükben redukálódik másodlagosan a kloroplasztisz vagy egyáltalán nem rendelkezik vele (emlékezzetek a konya vicsorgó nevű parazita növényre). A sejtfaluk általában cellulózt tartalmaz.

15. 4. ábra. A zöld színtestű növények országának képviselői: 1 - ehető zöldmoszat (tengeri saláta); 2 - ehető vörösmoszat (Porphyra); 3 - Kónya vicsorgó, fák és bokrok gyökerének virágos növényekhez tartozó élősködője

Excavata országba tartozik sok egysejtű és telepes eukarióta (15. 5. ábra). Az escavaták (lat.: excavatio - mélyítés, kiásás) sejtjeinek hasi oldalán mikrotu-bulusokkal megerősített barázda található. Ez a táplálék megtalálását és bekebelezését szolgálja, a hátsó ostorai segítségével mozgatja a táplálékszemcséket a sejt szájnyílásához. Ugyanakkor sok képviselőjükben ez másodlagosan visszafejlődik.

Sok exkaváta sejtje nem tartalmaz mitokondriumokat, vagy ezek az organellu-mok jelentős mértékben eltérnek a tipikustól. Egyes képviselőiknél megfigyelhető többsejtűség irányába vezető tendencia (például, az Acrasea nyálkagombákat régebben a Gombák országába sorolták). Az exkaváták főként heterotróf élőlények, de vannak képviselőik, amelyek fotoszintetizálnak (például, eugléna). Sok képviselőjük szabad életmódot folytat, de vannak olyanok is, amelyek más organizmusokban telepednek meg (közöttük sok az ember élősködője, trichomonas, lamblia, leishmania, trypanosoma).

SÁR ország. Ennek az országnak a nevét 3 eukarióta organizmus csoport kezdőbetűje vadja: Stramenopiles, Alveolata, Rhizaria. Stramenopiles - egysejtű és többsejtű eukarióták nagy csoportja. Hozzájuk tartozik például az petespórás gombák, amelyeket eddig gombaszerű organizmusoknak tartottak (tengerek-

ben, édes vizekben, szárazföldön élnek). Vegetatív testük több sejtmagú szerteágazó osztatlan micélium. A petespórás gombák némelyike állatok (a halpenész a halakban élősködik) és növények (phytophtora) parazitái (15.6, 1, 2. ábra). A sárgásmoszatokhoz tartoznak a barna-, sárga-, sárgászöld- és a kovamoszatok (15.6, 3-5. ábra).

15. 5. ábra. Az Excavata ország képviselői: 1 - Acrasis rosea, az Acrasea nyálkagombák képviselője, nedves növényi maradványok él; 2 - vörös euglena; 3 - trypanosoma - az álomkór kórokozója; 4 - Trichonympha: olyan rovarok tápcsatornájában élnek, mint a csótányok és termeszek, segíti őket a cellulóz lebontásában; 5 - naegleria, vékony állábakat képez, de ha kiszárad a víz, amiben él, képes ostorokat növeszteni, hogy ússzon; hogyha bekerül a vízzel együtt az ember szervezetébe, agyvelő és agyhártya gyulladást — menin-

goenchephalitist — okoz (6)

Alveolata egyetlen csoportba egyesíti az élőlényeket, amelyek sejthártya alveo-láris: többé kevésbé lapított membránzsákokkal (membrán alveolusokkal) rendelkeznek, amelyek közvetlenül a plazmamembrán az helyezkednek el a (15. 7. ábra). Ehhez a csoporthoz tartoznak a páncélos ostorosok (ezeket dinozoáknak, dinophy-tának is hívják, mivel sokan közülük képesek fotoszintetizálni), a csillósok és az Apicomplexa fajok (a nevük Honnan ered, hogy agy sejtjeik felszínén különleges organellum komplexum helyezkedik el, amely segíti őket bejutni a gazdasejtbe; 14. 6. ábra); ehhez a csoporthoz tartoznak egyes emberi és állati paraziták: malária plazmódium, toxoplasma, piroplazma (babesia).

Rhizaria - számos vékony a lábakat képező egysejtű organizmusok, amelyek bizonyos helyeken össze nőhetnek, és a sejt körül sajátságos hálót képez. Ennek segítségével ezek az állatok elkapják a táplálék szemcséket. Ide tartoznak a lika-csoshéjúak és a sugárállatkák (15. 8. ábra).

15. 6. ábra. A Stramenopiles képviselői. Petespórás gombák: 1 - halpenész, halak és ikráikon élősködik; 2 - fitoftóra, képes tönkretenni a burgonya és a paradicsom termését. A moszatok különböző képviselői: 3 - barnamoszat; 4-а sárgamoszat; 5 - kovamoszat

(Stephanodiscus)

15. 7. ábra. Alveoláta képviselők: 1-а páncélos ostorosok Peridinium nemzetségének képviselője; 2 - Didinium (ragadozó csillós); 3 - malaria plazmódium (a) kikerül az ember fertőzött vörösvérsejtéből (b)

15. 8. ábra. Rhizaria képviselők: 1 — Discorbis nem likacsoshéjú faj háza; 2 - kihalt Nummulitis nem likacsoshéjú faj háza, átmérője elérte a 12 cm-t; 3 - sugárállatka, amely likacsoshéjúaktól eltérően nem képez házat, de rendelkezik sejten

belüli ásványi vázzal 1

1. Miért van az, hogy a biokémiai és molekuláris genetikai vizsgálatok gyakran meghatározó szerepet játszanak a modern rendszertanban? 2. Mivel jellemezhetőek az amőbák országa? 3. Miért hívják az Ophisthokonta országot "hátsó ostorosnak"? 4. Milyen bélyegek jellemzik a Zöld színtestű növények országát? 5. Az Excavata ország miért kapott ilyen

nevet? Milyen eukariota csoportokat sorolnak ebbe az országba? 6. Minek a rövidítése a SÁR ország neve?

Miben különbözik az eukariota organizmusok országainak modern rendszere az eddigitől?

1. SZÁMÚ LABORATÓRIUMI MUNKA

A faj rendszertani hovatartozásának meghatározása (a tanár döntése alapján)

Eszközök és anyagok: rovargyűjtemény (cserebogarak, kolorádóbogár, káposztalepke), csigaházak (tavikagyló, tompa folyamkagyló), virágos növények herbáriuma, határozók, táblázatok, nagyítók (esetleg sztereomikroszkópok).

1. Határozzátok meg, hogy a kiválasztott objektum az eukarióták mely országába tartozik! írjátok be a füzetbe azokat a bélyegeket, amelyek alapján meghoztátok a döntéseteket!

2. Határozzátok meg, hogy a kiválasztott objektum melyik osztályba tartozik! írjátok be a füzetbe azokat a bélyegeket, amelyek alapján meghoztátok a döntéseket!

3. Határozók rémeket felhasználva határozzátok meg, hogy a kiválasztott objektum melyik rendbe, családban, nembe (vagy nemzetségbe) és fajhoz tartozik! írjátok be a füzetbe azokat a bélyegeket, amelyek alapján meghoztátok a döntéseket!

4. Mondjatok le a következtetéseket arra vonatkozóan, hogy a vizsgált fajra jellemző bélyegek közül melyek a diagnosztikai bélyegek, vagyis amelyek megkülönböztetik a fajt a rokon fajoktól!

A „ biodiverzitás ” téma összefoglalása

A jelenkori biodiverzitás az élő anyag hosszú evolúciójának eredménye. A rendszertan - a biológia fontos területe, amely nélkül nem tudnának fejlődni a többi biológiai tudományok. A felépítése, a kémiai összetételről, az életfolyamatokról, az egyedfejlődés sajátosságairól szóló adatok csak akkor tudományos értékűek, ha ismert, hogy milyen fajhoz tartozik a vizsgált élőlény. Bár a rokon fajok sok közös reggel rendelkeznek, mégis egyedi tulajdonságaik vannak, amelyeket az evolúció során szereztek miközben alkalmazkodtak a környezet bizonyos feltételeihez.

Természetes vagy filogenetikus rendszer megalkotásához szükség van minden tudomány adataira, főként azokéra, amelyek az organizmusok és a sejtnélküli életformák örökítő anyagát, sejtjeik felépítésének sajátosságait vizsgálják (molekuláris biológia, genetika, citológia, stb.).

A modern rendszertan a közös ős minden utódfaját - legyen az ma is élő vagy már kihalt - egyesítő monofiletikus csoportok meghatározásán alapszik. Jelenleg a prokarióta organizmusok két doménjét különböztetjük meg - Archeák és Baktériumok. Az eukarióták doménjébe öt országot sorolnak: Amőbák, Opisthokonta, Zöld színtestú növények, Excavata, SÁR (Stramenopiles, Alveolata, Rhizaria). Bár az eukarióták új rendszere nehezebbnek tűnik a réginél, sokkal jobban megoldja az egysejtű eukarióták osztályozásának problémáját. Bolygónk biodiverzitásának számbavétele még nem fejeződött be: évente A tudomány számára több száz új fajt írnak le.

 

 

Tankönyv 10. osztálya számára Biológia és ökológia Osztapcsenko, Bálán,  Kompanec, Ruskovszkij

 Попередня сторінка:  14. A bolygónk biodiverzitása, mint az élő anyag evolúciójának ...
Наступна сторінка:   16. A fehérjék felépítése és biológiai szerepe^