Інформація про новину
  • Переглядів: 3340
  • Дата: 16-02-2018, 00:32
16-02-2018, 00:32

Різноманітність речовин. Поняття про прості та складні, неорганічні та органічні речовини

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Атоми і молекули
Наступна сторінка:   Поняття про чисті речовини та суміші

Речовин існує дуже багато. Якщо хімічних елементів понад сто, то речовин - понад 20 мільйонів! Щоб полегшити вивчення й використання речовин, їх поділяють нагрупи (класифікують).

• Які речовини відносять до простих

Речовини поділяють на прості та складні. Розглянемо приклади таких речовин: вуглець, залізо, кисень. Вуглецьутворений атомами Карбону. З нього виготовляють графітові стрижні олівців. Олівець, а отже, й речовину, з якоївін утворений, ви бачили не раз. Кисень ми не бачимо,але його нестачу відчуваємо відразу. Ця речовина складається з молекул кисню, утворених атомами Оксигену.

Кожна з розглянутих речовин утворена атомами одного виду. Графіт утворюють атоми Карбону, залізо -атоми Феруму, кисень - атоми Оксигену. Такі речовини називають простими.

Молекули деяких простих речовин складаються з кількох атомів. Наприклад, молекула водню складається з двох атомів Гідрогену, молекула кисню - з двох атомів Оксигену.Та незважаючи на це, вони залишаються простими речовинами, бо їхні молекули утворені з атомів одного виду.

• Складні речовини

Речовини, утворені з атомів двох і більше видів, називають складними. Наприклад, кожна молекула води містить два атоми Гідрогену та один атом Оксигену (мал. 22).

Іншим прикладом складних речовин є вуглекислий газ. Його видихають усі живі організми, а рослинам вінпотрібен для живлення. Молекулу вуглекислого газуутворено одним атомом Карбону і двома атомами Оксигену.

• Чому складних речовин більше, ніж простих

Учені довели, що атоми різних хімічних елементів здатні сполучатися один з одним у різній кількості та

послідовності. Подібно до того, як у мові сполученням букв утворюється розмаїття слів, сполученням різних атомівта в різній кількості утворилося понад 20 мільйонів речовин. Отож складних речовин існує значно більше, ніжпростих.

Розгляньмо ще раз малюнок 23, і побачимо, що молекула води складається з двох атомів Гідрогену та одного атома Оксигену. З таких самих атомів складається і речовина гідроген пероксиду, проте вона має зовсім інші властивості, ніж вода. Наприклад, гідроген пероксид маєвищу на 50 °С температуру кипіння, знезаражувальні властивості. Жодна аптечка не обходиться без нього, аджерозчином цієї речовини з назвою «перекис водню» обробляють ранки, щоб вони швидше гоїлися. Такі відміннівід води властивості перекису водню зумовлені відмінностями у складі молекул. Адже молекула цієї речовинискладається з двох атомів Гідрогену і двох атомів Оксигену(мал. 24).

• Органічні й неорганічні речовини

Речовини поділяють також на органічні й неорганічні. До складу всіх органічних речовин входять атомиКарбону й зазвичай Гідрогену. Так, з них утворені природний газ, речовини, що входять до складу нафти.

Багато органічних речовин містять ще й атоми Оксигену. Це жири, крохмаль, цукор, оцет та інші (мал. 25).

Звідки ж така назва - органічні речовини? Усе дуже просто. Перші з них учені виявили в організмах - тілахживої природи.

Речовини, до складу яких не входять атоми Карбону, належать до неорганічних, як-от: вода, кисень, залізо.Хоча деякі речовини, які містять атоми Карбону, відносять теж до неорганічних. Прикладами є вуглекислийгаз, питна сода та ще кілька речовин.

На малюнку 26 ти бачиш приклади виробів з неорганічних речовин. Усі тіла природи, за винятком гірських порід, повітря і води, містять органічні речовини. Кро-

хмаль, сахароза, олія, білок є прикладами органічних речовин.

Багато органічних речовин людина створила сама, наприклад пластмаси, гуму, поліетилен. Вони широко використовуються в машино- та літакобудуванні, під час спорудження будівель і мостів, а також у побуті (мал. 27).

Речовини поділяють на прості і складні. Прості речовини утворюються з атомів одного виду. Складні речовини утворюються з атомів різних хімічних видів.

Однією з класифікацій речовин є поділ їх на органічні та неорганічні. Органічні речовини обов’язково містять атоми Карбону.

Дослідження вмісту крохмалю в продуктах харчування Тобі знадобляться: розчин йоду спиртовий (є в домашній аптечці), піпетка, шматочки сирого яблука, вареної картоплини, сирої картоплини,окраєць хліба, одна фігурка макаронних виробів.

На кожний досліджуваний продукт харчування за допомогою піпетки нанеси 1 краплину розчину йоду. Ті продукти, які містять крохмаль,забарвляться у фіолетовий або синій колір. Що насиченіший фіолетовийколір, то більше крохмалю міститься у продукті.

Запиши результати свого дослідження. Зроби висновок про те:

- в яких продуктах харчування міститься крохмаль;

- які методи вивчення природи використано під час роботи.

Без атомів Карбону не існує жодної органічної речовини. Так, атоми Карбону разом з атомами Гідрогену й Оксигену входять до складу органічної речовини цукру, або сахарози. Причому 1 молекула сахарози складається з 45 атомів. Серед них 12 атомів Карбону, 22 атоми Гідрогену та11 атомів Оксигену. У тому, що в складі цукру містяться атоми Карбону,переконує пригорання цукрового сиропу. Картопля чи м’ясо, пригораючи,також обвуглюються, набуваючи чорного кольору. Це є доказом наявності Карбону в складі органічних речовин продуктів харчування.

1. Які речовини називають простими? Наведи приклади.

2. Які речовини називають складними? Наведи приклади.

3. Поясни, чому складних речовин більше, ніж простих.

4. Наведи приклади органічних і неорганічних речовин. Чим відрізняються ці речовини?

5*. Підготуй усне повідомлення про якусь речовину, її властивості та застосування.

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Коршевнюк, Баштовий

 
Попередня сторінка:  Атоми і молекули
Наступна сторінка:   Поняття про чисті речовини та суміші^