Інформація про новину
  • Переглядів: 784
  • Дата: 11-08-2020, 10:46
11-08-2020, 10:46

1. Тварина - цілісний організм

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  Ускладнення організації хребетних тв...
Наступна сторінка:   2. Основні відмінності тварин від росл...

Пригадайте, які ви знаєте групи організмів. Які є основні середовища існування організмів? Чим живі істоти відрізняються від тіл неживої природи? Що вивчає наука палеонтологія?

Яка наука вивчає тварин? Тваринний світ дуже розмаїтий. Ви добре знаєте таких сучасних тварин, як: медузи, різноманітні черви, раки, павуки, комахи, молюски, риби, амфібії, рептилії, птахи, ссавці тощо.

Тварин вивчає наука зоологія (від грец. зоон — тварина і логос — учення).

Як і ботаніка, сучасна зоологія складається з багатьох взаємопов’язаних наук (мал. 1).

Нині описано близько півтора мільйона видів тварин. Це в декілька разів більше, ніж видів грибів і рослин узятих разом. Учені щороку описують сотні й тисячі нових видів тварин. Цілком можливо, що й декому з вас, хто пов’яже своє подальше життя з біологією, вдасться зробити нові відкриття в дивовижному світі живої природи.

У яких середовищах мешкають тварини? Тварини заселили всі основні природні середовища на нашій планеті: водне (ракоподібні, риби, дельфіни), наземно-повітряне (комахи, птахи, ссавці), ґрунт (кріт, дощові черв’яки, вовчок) та організми інших істот (наприклад, паразитичні черви) (мал. 2). Деякі тварини мешкають не в одному, а в різних середовищах. Наприклад, жаба ставкова - у водному й наземно-повітряному; миша полівка - у наземному й ґрунтовому.

Організми, пристосовані до мешкання як у наземному середовищі, так і у водному, називають амфібіонтами (від грец. амфі — подвійний та біос — життя).

Наведіть приклади амфібіонтних організмів серед тварин і рослин.

Пристосовуючись до згаданих середовищ існування, тварини набували різноманітної будови тіла. Наприклад, дельфін живе в морі. Тому в нього обтічна форма тіла, що допомагає долати опір води; передні кінцівки перетворилися на своєрідні плавці. Гепард мешкає на суходолі. Він хижак.

Щоб наздогнати здобич, гепард має швидко бігати. Тому в нього струнке тіло та видовжені ноги. Кінцівки мавпи, що живе на деревах, мають чіпкі пальці, якими тварина хапається за гілки. Птах здатний до польоту, тож має крила та обтічну форму тіла. Кріт мешкає в ґрунті. Його передні кінцівки розширені. Ними тварина риє ґрунт.

Пристосування організмів до середовища існування називають адаптаціями (від лат. адапто — пристосовую).

Ми розглянули природні середовища існування тварин. Однак сучасна діяльність людини докорінно змінила величезні території нашої планети. Нині майже 50 % населення Землі живе в містах. Це зумовило надзвичайно широке різноманіття штучних (створених людиною) середовищ, де оселяються тварини. У містах вони забезпечені їжею; у холодну пору року штучне тепло від будинків надає їм додаткові зручності. Ці тварини не мають багатьох хижаків, які загрожують їм у дикій природі. Серед наших близьких «сусідів»: голуби, горобці, ластівки, собаки, коти, білки, пацюки, хатні мухи та багато інших (продовжте перелік власними прикладами) (мал. 3). Пристосовуватися до нових умов цим тваринам допомагає, зокрема, здатність змінювати свою поведінку.

Поспостерігайте, які птахи на зиму перебираються в міста або ближче до осель людини.

Види тварин, які знаходять сприятливі для себе умови існування в житлі людини або поблизу від нього, називають синантропними (від грец. син — разом та антропос — людина).

Мал. 3. Повсякденні «сусіди» людини: 1 - голуби сизі; 2 - горобці хатні; 3 - пацюк сірий; 4 - собака свійський; 5 - муха кімнатна. Завдання: поміркуйте, яку користь людина отримує від тварин-сусідів і якої шкоди окремі види таких тварин можуть завдавати здоров’ю людини та її господарству

Які ознаки живого притаманні тваринам?

• Організм тварин складається з клітин, у цитоплазмі яких перебігають усі життєво важливі процеси клітини: усередину потрапляють пожив-

ні речовини, назовні виходять непотрібні речовини й речовини, які клітина виробляє сама.

• Організм тварин потребує постійного надходження різних речовин та енергії з навколишнього середовища. Поживні речовини тварини отримують у результаті живлення, а кисень - у результаті дихання; він потрібен для розщеплення складних речовин на простіші й забезпечення організму енергією. Продукти обміну речовин тварини зазвичай виводять назовні.

• Тварини здатні до росту й розвитку: у процесі індивідуального розвитку поступово збільшуються їхні розміри та маса, змінюється будова.

• Усім тваринам властива подразливість - здатність сприймати подразники та певним чином на них реагувати.

• Характерною рисою організмів є їхня здатність до рухів. Більшість тварин — від мікроскопічних до таких велетнів, як слони або кити, мають органи руху.

• Тварини здатні до розмноження, тобто до відтворення собі подібних.

Яке значення тварин у природі та житті людини? Ви знаєте, що багато

тварин, наприклад комахи, беруть участь у запиленні рослин і поширенні насіння та плодів. Дощові черв’яки розпушують ґрунт і забезпечують його збагачення органічними сполуками. Деякі тварини є справжніми «санітарами» природи. Вони утилізують рештки організмів, а також продукти їхньої життєдіяльності. Тварини є складовими ланцюгів живлення (пригадайте, що таке ланцюг живлення).

Завдяки тваринам людина отримує різноманітні продукти харчування: вершкове масло, молоко, сир, мед, м’ясо. Тварини постачають сировину для промисловості: вовну, шкіру, пух, віск тощо (продовжте цей перелік). Водночас різноманітні паразити можуть завдавати шкоди здоров’ю людини та свійських тварин. Запаси харчових продуктів часто псують комірні кліщі, різні види комах, миші та інші. Отрута деяких видів тварин, таких як павук каракурт, гадюка звичайна, небезпечна для організму людини.

Зоологічні знання потрібні людині, щоб уміти вбезпечити себе від тварин, які можуть заподіяти шкоди їй або її господарству, знати, яку користь можуть приносити тварини, а також щоб охороняти та примножувати дивовижний світ тварин.

Біологічний словничок: зоологія, амфібіонти, адаптації, синантропні тварини.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

1. Що вивчає наука зоологія? Які ви знаєте зоологічні дисципліни? 2. У яких природних середовищах мешкають тварини? Наведіть приклади їхніх пристосувань до цих середовищ. 3. Які ознаки живого притаманні тваринам?

Обговоріть у групах

Порівняйте прояви живого в рослин, грибів, тварин.

Для допитливих і кмітливих

1. Скориставшись додатковими джерелами інформації, зокрема інтернет-ресурсами, з’ясуйте, як називають розділи зоологічної систематики, що вивчають паразитичних червів, змій, ссавців. 2. Чи правильне твердження: «У лісі мешкає багато різних тварин, а також птахів і комах»? Відповідь обґрунтуйте.

Творче завдання

Наведіть приклади пристосування кількох тварин (на ваш вибір) до життя в містах.

 

 

Це матеріал з підручника Біологія за 7 клас Остапченко, Балан

 Попередня сторінка:  Ускладнення організації хребетних тв...
Наступна сторінка:   2. Основні відмінності тварин від росл...^