Інформація про новину
  • Переглядів: 962
  • Дата: 11-08-2020, 10:46
11-08-2020, 10:46

2. Основні відмінності тварин від рослин і грибів. Особливості живлення тварин

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  1. Тварина - цілісний організм
Наступна сторінка:   3. Органи та системи органів тварин

Пригадайте будову клітини рослин і грибів. Які ознаки притаманні представникам рослин і грибів? Які організми належать до прокаріотів та еукаріотів? Які типи живлення називають автотрофним і гетеротрофним? Які типи рухів притаманні рослинам?

Ви пам’ятаєте з курсу біології 6 класу, що залежно від особливостей будови клітини (зокрема, від наявності в ній ядра) усі організми поділяють на без’ядерні, або прокаріотів (пригадайте їхніх представників), та ядерні, або еукаріотів. Тварини разом з рослинами та грибами є еукаріо-тами. Клітини всіх еукаріотів мають ядра та різноманітні органели (пригадайте які).

Чим тварини відрізняються від рослин і грибів? На малюнку 4 зображено клітини рослини, гриба та тварини. У клітинах тварин, так само як і рослин, і грибів, є ядро (одне чи кілька) та різноманітні органели, які забезпечують усі процеси життєдіяльності клітини.

Мал. 4. Схема будови клітин рослини (А), гриба (Б) і тварини (В): 1 - клітинна стінка; 2 - клітинна мембрана; 3 - цитоплазма; 4 - ядро; 5 - хлоропласт; 6 — мітохондрія; 7 — вакуоля з клітинним соком

Пригадайте, клітини рослин і грибів, крім тоненької клітинної мембрани, мають ще щільну клітинну стінку. Вона забезпечує постійну форму клітини. До складу клітинної стінки цих організмів входять вуглеводи. У рослин - це переважно целюлоза, у грибів - також і хітин.

У клітин тварин зовні від мембрани розташована лише тоненька пружна оболонка - глікокалікс (від грец. глікіс - солодкий і лат. калюм — товста шкіра). Він утворений з молекул вуглеводів, які можуть з’єднуватися з молекулами білків і ліпідів. Глікокалікс бере участь у транспортуванні різних речовин у клітину та з клітини назовні, а також у сприйнятті різних подразників зовнішнього від клітини середовища. Крім того, він здійснює захисну функцію.

Через відсутність щільної клітинної стінки певні групи тваринних клітин здатні утворювати непостійні вирости — несправжні ніжки, або псев-доподїї. Так, клітини крові людини й хребетних тварин - лейкоцити -

завдяки несправжнім ніжкам - псевдоподіям — знешкоджують хвороботворні мікроорганізми, здійснюючи захисну функцію (мал. 5).

Процес захоплення твердих часток клітиною має назву фагоцитоз (від грец. фагос — поїдати і кітос — клітина).

У цитоплазмі клітин тварин, так само як і у клітинах грибів, відкладається запасний вуглевод глікоген, тоді як у клітинах рослин — крохмаль.

У клітині тварин немає пластид (хлоропластів, хромопластів і лейкопластів) і вакуоль з клітинним соком. Відсутність хлоропластів свідчить про те, що, на відміну від рослин, тварини не можуть самі створювати органічні речовини з неорганічних. Вони є гетеротрофа-ми (пригадайте, гетеротрофний тип живлення властивий також грибам і деяким рослинам-паразитам. Наведіть приклади таких рослин).

Мал. 5. Макрофаги - одна з груп захисних клітин організму людини — лейкоцитів. На фотографії помітно, як макрофаг (1) за допомогою псевдоподій (2) захоплює клітини бактерій (3) і згодом їх знешкоджує

Гетеротрофи (від грец. гетерос — інший і трофос — живлення) — організми, які споживають готові органічні речовини: інші організми, їхні рештки або продукти їхньої життєдіяльності.

Багато тварин отримують поживні речовини безпосередньо від рослин. Це рослиноїдні види. Є тварини, які живляться відмерлими рештками рослин і тварин. Це сапротрофи (пригадайте з курсу біології 6 класу: багато грибів - сапротрофи). Є й хижаки: вони отримують органічні речовини, полюючи й споживаючи інших тварин. Паразити живляться органічними речовинами тварин, людини чи рослин, оселяючись усередині чи на поверхні організмів-хазяїв. Тварин, які споживають і рослинну, і тваринну їжу, називають всеїдними (мал. 6).

Мал. 6. Способи живлення тварин. 1. Лось - рослиноїдна тварина. 2. Жук-гнойовик - сапротроф. 3. Вовк - хижак. 4. Ведмідь - всеїдна тварина. 5. Іксодовий кліщ живиться кров’ю тварин і людини

Більшість тварин здатна активно рухатися і пересуватися. Натомість більшості рослин і грибів притаманний переважно прикріплений спосіб життя. У рослин можна спостерігати лише рухи окремих частин тіла, наприклад ростові. Рухи тварин можуть бути різноманітними. Так, молюски, черви, змії повзають. Собаки, вовки, коні — бігають, розвиваючи значну швидкість. Крила забезпечують політ птахів, кажанів і багатьох комах. Риби, дельфіни плавають. Навіть ті нечисленні представники тварин, що ведуть прикріплений спосіб життя (наприклад, коралові поліпи), здатні рухати частинами свого тіла (щупальцями тощо) (мал. 7).

Цікаво знати

Гепард, переслідуючи здобич, здатний розвивати швидкість понад 120 км/год.

Рослина росте постійно, ріст тварин зазвичай має межі. Органи тварин різноманітніші, ніж у рослин. У більшості тварин органи об’єднуються в системи органів (дихальну, травну, кровоносну та інші), яких немає в рослин. У тварин, порівняно з рослинами або грибами, досконаліша регуляція життєвих функцій: її забезпечують не тільки спеціальні біологічно-активні речовини, а й нервова система.

Біологічний словничок: глікокалікс, гетеротроф, псевдоподії, фагоцитоз.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

1. З яких компонентів складається клітина тварин? 2. Що спільного та відмінного в будові клітин тварин, рослин і грибів? 3. Які ознаки будови та процесів життєдіяльності властиві лише тваринам?

Обговоріть у групах

Порівняйте особливості будови клітин рослин, грибів і тварин. Відповідь оформте у вигляді таблиці.

Для допитливих і кмітливих

1. Деякі рослини теж активно реагують на подразнення. Наприклад, мімоза соромлива складає листочки у відповідь на дотик; росичка, непентес «полюють» на дрібних комах. Чому ці організми не відносять до тварин? 2. Наведіть приклади, коли рослини проявляють ознаки тварин або, навпаки, тварини - рослин.

 

 

Це матеріал з підручника Біологія за 7 клас Остапченко, Балан

 Попередня сторінка:  1. Тварина - цілісний організм
Наступна сторінка:   3. Органи та системи органів тварин^