Інформація про новину
  • Переглядів: 2522
  • Дата: 11-08-2020, 10:47
11-08-2020, 10:47

3. Органи та системи органів тварин

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  2. Основні відмінності тварин від росл...
Наступна сторінка:   4. Поняття про класифікацію тварин

Пригадайте, які процеси життєдіяльності властиві організмам. Які органи є у вищих рослин?

Ви пам’ятаєте, що орган — це частина організму, яка розташована в певному місці й характеризується притаманними лише їй особливостями будови та виконуваними функціями.

Органи, які спільно виконують в організмі певні функції, утворюють систему органів.

У тварин є такі основні системи органів: опорно-рухова, травна, кровоносна, дихальна, видільна, нервова, органи чуття, статева, ендокринна та імунна. Злагоджена робота органів різних систем забезпечує в організмі тварин обмін речовин, рухи та взаємодію з навколишнім середовищем.

Будова систем органів може значно відрізнятися залежно від виду тварини та способу її життя, але виконувані ними функції загалом однакові.

Які функції основних систем органів тварин?

• Опорно-рухову систему складають скелет і мускулатура. Скелет виконує захисну функцію, підтримує в певному положенні внутрішні органи (мал. 8, 1). До скелета приєднуються м’язи, які забезпечують різноманітні рухи тварин (мал. 8, 2).

• Травна система складається з органів, що забезпечують надходження, оброблення, перетравлювання їжі та всмоктування поживних речовин (мал. 9). Травної системи не мають деякі паразитичні тварини (як-от стьожкові черви). Поживні речовини з організму хазяїна вони отримують через покриви.

• Видільна система призначена для виведення з організму кінцевих продуктів обміну речовин, надлишків води, солей та отруйних сполук (мал. 10).

• Дихальну систему утворюють органи, які забезпечують газообмін. Будова органів дихання залежить від середовища існування тварини. Багато мешканців водойм дихають киснем, розчиненим у воді. Для цього вони мають зябра (багато видів молюсків, ракоподібні, риби) (мал. 11, 1). У мешканців суходолу органи дихання - легені (у хребетних тварин) і трахеї (у комах) - дають змогу ефективно використовувати кисень атмосферного повітря (мал. 11, 2, 3). Деякі тварини здатні здійснювати газообмін через тонкі покриви тіла (дощовий черв’як тощо).

• Кровоносна система призначена для транспортування різних речовин, зокрема газів і поживних речовин, а також захисту організму від збудників хвороб і шкідливих речовин. У більшості тварин є спеціальний м’язовий пульсуючий орган - серце, що забезпечує рух крові по судинах - кровообіг (мал. 12).

• У тварин є системи для регуляції злагодженого функціонування всіх частин організму й для реагування на зовнішні подразники. Так, нервова система (мал. 13) забезпечує швидкі реакції у відповідь на дію подразників, аналізує інформацію, що надходить від органів чуття. Вона також зберігає отриману інформацію, що дає можливість тварині використовувати накопичений досвід. У багатьох тварин нервова система має складну будову й поділена на центральну та периферичну. До складу центральної

нервової системи хребетних тварин входить головний і спинний мозок (мал. 13). Головний мозок координує діяльність усіх органів та забезпечує складні форми поведінки.

• Органи чуття тварин здатні сприймати певні подразники. Ступінь освітлення, а часто — кольори й форму предметів сприймають органи зору, звуки - органи слуху, хімічні речовини - органи нюху тощо.

• 3 нервовою системою тісно взаємопов’язана ендокринна система. Вона складається із залоз, що виділяють гормони та інші спеціальні біологічно активні речовини. Ці речовини разом з нервовою системою координують процеси, що перебігають в організмі.

• Імунна система слугує для захисту організму від чужорідних впливів, зокрема від різноманітних збудників захворювань.

• Статева система призначена для розмноження - відтворення собі подібних. До неї входять статеві залози, які утворюють статеві клітини.

Біологічний словничок: системи органів: опорно-рухова, травна, видільна, дихальна, кровоносна, нервова, ендокринна, імунна, статева.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

1. Які системи органів тварин ви знаєте? 2. Які функції опорно-рухової системи? 3. Які органи можуть входити до складу травної системи? Яка її роль у забезпеченні нормального функціонування організму? 4. Які функції видільної системи? 5. Які органи дихання мають тварини — мешканці водойм та суходолу? 6. Які складові кровоносної системи? Які її функції? 7. Які системи органів здійснюють регуляцію життєвих функцій у тварин? 8. Які функції статевої системи?

Обговоріть у парах

Які основні функції систем органів тварин?

Для допитливих і кмітливих

1. Що спільного та відмінного у надходженні їжі до організму грибів, рослин і тварин? 2. Поміркуйте, що спільного й відмінного між органом й органелою.

Творче завдання

Перелічіть усі відомі вам типи рухів, на які здатні тварини й рослини.

З допомогою вчителів та батьків з’ясуйте, яких тварин можна розводити у вашій місцевості. Спробуйте визначити, який прибуток за сприятливих умов (за яких саме) завдяки цьому можна отримати.

 

 

Це матеріал з підручника Біологія за 7 клас Остапченко, Балан

 
Попередня сторінка:  2. Основні відмінності тварин від росл...
Наступна сторінка:   4. Поняття про класифікацію тварин^