Інформація про новину
  • Переглядів: 1875
  • Дата: 11-08-2020, 10:48
11-08-2020, 10:48

4. Поняття про класифікацію тварин

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  3. Органи та системи органів тварин
Наступна сторінка:   5. Кишковопорожнинні (жалкі)

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

Які біологічні та екологічні особливості основних груп тварин? Як тварини пристосовуються до середовища існування?

Яка роль тварин у природі та яке їхнє значення в житті людини?

Пригадайте, які завдання систематики рослин. Які систематичні одиниці використовують у систематиці рослин?

Учені-зоологи досліджують будову, процеси життєдіяльності, поширення, різноманітність тварин тощо. Як самостійна наука зоологія бере початок із сивої давнини. Першим спеціально почав вивчати тварин видатний учений Давньої Греції - Арістотель (384-322 рр. до н. е.) (мал. 14). Він описав близько 500 видів тварин і спробував їх класифікувати.

Цікаво знати

Арістотель поділив усіх тварин на дві великі групи: тих, які мають кров, та тих, що крові не мають (він вважав, що кров може бути лише червоною). Тварин з кров’ю він, у свою чергу, поділив на живородних безногих (китоподібні) та живородних чотириногих (інші ссавці), яйцеродних і яйцеживородних (птахи, рептилії, амфібії, риби). (Поміркуйте, чи згодні ви з таким поділом тварин на групи.)

Принципи класифікації тварин. Зорієнтуватись у величезній різноманітності тварин, які мешкають на нашій планеті, допомагає наука систематика тварин. Її основні завдання - опис, найменування видів тварин та визначення їхнього місця в системі органічного світу. При цьому вчені-систематики вивчають не тільки сучасні види, а й ті, які мешкали колись.

Класифікувати організми означає визначити їхню належність до всіх основних систематичних категорій.

З курсу біології 6 класу ви знаєте, що вперше основні систематичні одиниці запровадив видатний шведський учений Карл Лінней (мал. 15).

Мал. 15. Карл Лінней (1707—1778). Видатний шведський біолог і медик, його вважають батьком науки систематики. Увів точну термінологію при описуванні видів рослин і тварин, принцип подвійних назв видів, основні систематичні одиниці (вид, рід, порядок, клас). Розглядав вид як основну систематичну одиницю

Цікаво знати

У своїй праці «Система природи» К. Лінней описав і систематизував понад 4000 видів тварин. Усіх тварин він поділив на 6 класів: Звірі (тобто Ссавці), Птахи, Амфібії (у цей клас він об’єднав амфібій і рептилій), Риби, Комахи та Черви. Тих тварин, яких йому не вдалося систематизувати, він відніс до штучної групи «хаос». (Порівняйте варіанти класифікації' тварин Арістотеля та К. Ліннея. Чим вони відрізняються? Чия класифікація ближча до сучасної?)

Як і в систематиці рослин, у систематиці тварин основною систематичною одиницею є вид.

Bud — сукупність особин, подібних між собою за будовою, процесами життєдіяльності, вимогами до умов існування, які вільно схрещуються між собою в природі, дають плідних нащадків і населяють певну територію.

Лише в окремих випадках особини близьких видів можуть паруватися з особинами інших близьких видів і навіть залишати потомство (наприклад, бістер - гібрид білуги та стерляді).

Ви знаєте, що наукова назва кожного виду складається з двох слів латинською мовою, наприклад Felis silvestris - кіт лісовий (мал. 16). У цій науковій назві перше слово (Felis) означає назву роду (латинською мовою завжди пишеться з великої літери), до якого належить вид, а друге - видову назву (пишеться з малої літери). Така наукова назва виду є єдиною для вчених усіх країн і дає змогу уникнути різних непорозумінь.

Близькі види тварин об’єднують у роди. Так, види кіт лісовий і рись належать до роду Кішки. Близькі роди об’єднують у родини. Наприклад, роди Кішки та Великі кішки (до цього роду входять лев, тигр, леопард,

ягуар) - до родини Котячі. Близькі родини об’єднують у ряди. Наприклад, родини Котячі та Собачі - це дві родини ряду Хижі. Близькі ряди, у свою чергу, складають клас. Наприклад, ряди Хижі, Комахоїдні, Гризуни та інші належать до класу Ссавці. Класи об’єднують у типи. Наприклад, класи Птахи та Ссавці - це класи типу Хордові.

Підставою для об’єднання систематичних одиниць нижчого рангу (наприклад, видів) в одиниці вищого (роди) є ступінь родинних зв’язків між організмами - походження від спільного предка.

Різноманітність тварин. Тварин традиційно поділяють на безхребетних і хребетних (мал. 17). Різницю між ними відображає сама назва. У перших немає хребта, у других він є. До безхребетних належить понад ЗО типів тварин, кожному з яких притаманний лише йому загальний план будови та особливості процесів життєдіяльності. Усі хребетні — представники типу Хордові.

Уперше поділив тварин на безхребетних і хребетних видатний французький учений Жан Батист Ламарк (мал. 18).

Мал. 18. Жан Батист Ламарк (1744-1829) - видатний французький учений, один з перших увів термін «біологія», автор першої еволюційної гіпотези

Біологічний словничок: класифікація тварин, вид.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

1. Які завдання систематики тварин? 2. Які систематичні одиниці використовують для класифікації тварин? 3. Що таке вид? 4. Які тварини належать до безхребетних, а які - до хребетних? Наведіть приклади.

Обговоріть у парах

Користуючись знаннями, отриманими на уроках природознавства, класифікуйте запропоновані учителькою/учителем види тварин за середовищем існування та способом пересування.

Для допитливих і кмітливих

Чому без розвитку систематики був би неможливий розвиток самої біології?

Творче завдання

Порівняйте систематичні категорії, які використовують для класифікації тварин і рослин. Для цього класифікуйте кота свійського й шипшину собачу.

Цікаво знати

За часів К. Ліннея і пізніше (майже до другої половини XIX ст.) організми об’єднували лише на підставі подібності їхньої будови, без урахування ступеня спорідненості. Таку систему називають штучною. Система організмів, яка базується на спільності походження організмів (їхніх родинних зв’язках), має назву природної. Наприклад, про те, що система К. Ліннея була штучною, свідчить такий факт: лише на підставі деяких рис подібності будови цей учений записав до роду Ящірка таких тварин, як крокодил, ящірка, саламандра, хамелеон. Тепер їх відносять до різних родин, рядів і навіть класів (саламандру - до класу Амфібії, решту - до класу Рептилії-).

 

 

Це матеріал з підручника Біологія за 7 клас Остапченко, Балан

 
Попередня сторінка:  3. Органи та системи органів тварин
Наступна сторінка:   5. Кишковопорожнинні (жалкі)^