Інформація про новину
  • Переглядів: 718
  • Дата: 11-08-2020, 10:52
11-08-2020, 10:52

11. Різноманітність комах

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  10. Будова комах
Наступна сторінка:   12. Молюски, або м'якуни

Пригадайте, як у комах відбувається непрямий розвиток з повним і неповним перетворенням. Які типи ротових апаратів і крил трапляються в комах? Що таке лялечка, кокон?

Комахи, які розвиваються з неповним перетворенням.

• Прямокрилі. Ви добре знаєте таких комах, як коники, цвіркуни, сарана (мал. 51).

У них вузенькі прямі шкірясті надкрила захищають широкі перетинчасті задні крила, які в польоті віялоподібно розгортаються.

Задні ноги видовжені й призначені для стрибків. Мають органи слуху, а самці - ще й органи стрекотіння. У цих тварин гризучі ротові органи.

Коник зелений (мал. 51, 1), стрекотіння якого зазвичай можна почути надвечір і вночі, живиться листками рослин, іншими комахами. Особливо ненажерливі личинки коника: одна личинка за добу може з’їсти до 7 комах. У степах України поширена хижа дибка степова (мал. 51, 2). Цей вид занесено до Червоної книги України. Сарана перелітна (мал. 51, 3) здатна до масових розмножень.

Тоді особини сарани збираються у велетенські зграї і летять на далеку відстань (до кількох тисяч кілометрів), виїдаючи всю зелену рослинність на своєму шляху. В Україні місця розмноження сарани відомі в дельтах великих річок (Дунай, Дністер, Дніпро).

1889 року було помічено зграю сарани, що охоплювала площу 6 тис. км2 і нараховувала мільярди особин.

Власники городів і садових ділянок добре знають вовчка, або капустянку (мал. 51, 4), - небезпечного шкідника культурних рослин. Ця комаха має копальні передні ноги, за допомогою яких проробляє довгі ходи в ґрунті. Вовчок також добре літає. Своїми міцними щелепами він підгризає підземні частини городніх культур (огірків, картоплі, моркви тощо).

• Таргани - одна з найдавніших груп комах, які існують на нашій планеті. У цих тварин гризучий ротовий апарат, передні крила перетворилися на шкірясті надкрила, а задні крила — перетинчасті. В Україні поширений тарган рудий (мал. 52, 1). Його оселення в житлі завдає людині

багато клопоту. Таргани псують харчові продукти, розносять різні види бактерій і яйця паразитів, здатні виводити з ладу побутові прилади: комп’ютери, телевізори тощо.

Цікаво знати

З-понад 4400 видів тарганів лише небагато належить до синантропних видів -постійних супутників людини. Більшість видів мешкає в природі. В Україні в природних умовах трапляється тарган лапландський (мал. 52, 2), який зовні дещо нагадує рудого таргана.

Комахи, які розвиваються з повним перетворенням.

• Жуки. Найбільше видів серед комах - жуки (мал. 53). Вони мають гризучі ротові органи, передня пара крил перетворилася на над крил а, задня пара — перетинчаста. Жуки поширені в найрізноманітніших умовах суходолу та в прісних водоймах. Жуки-гнойовики (мал. 53, 1) та їхні личинки живляться послідом тварин, а гробарики - трупами тварин. Вони закопують гній або трупи в землю та відкладають на них яйця, з яких вилуплюються личинки, що швидко перетворюють ці залишки на гумус, сприяючи ґрунтоутворенню. Тим самим вони здійснюють санітарну функцію, утилізуючи рештки організмів.

Сонечка (мал. 53, 2) та їхні личинки винищують попелиць, а жуки-кра-сотіли (див. мал. 31, 2) - гусінь метеликів-шкід-ників.

Багато видів жуків шкодять культурним рослинам, продовольчим запасам, виробам з деревини тощо. Усім відомо, якої шкоди картоплі завдає колорадський жук, завезений до нас з Америки (мал. 53, 3). В Україні шкодять: цукровому буряку — буряковий довгоносик; зерновим культурам - жук-кузька та багато інших. Короїди виточують ходи під корком та в лубі цінних порід дерев, а личинки златок і вусачів (мал. 53,

4) живуть у мертвій деревині, завдаючи значної шкоди зрубаному для господарських потреб лісу.

Багато видів жуків живе в прісних водоймах.

В Україні найбільші з них - це хижий жук-плавунець (мал. 54, 1) і рослиноїдний вид -водолюб чорний (мал. 54, 2). Личинки водолюба - хижаки. Вони полюють на різних безхребетних тварин.

• Метелики. У дорослих особин метеликів ротові органи - сисний хоботок (див. мал. 46, 2). Дві пари перетинчастих крил укриті лусочками, які здатні заломлювати світло. Личинки метеликів - гусінь, мають гризучий ротовий апарат і видовжене червоподібне тіло. Слинні залози гусениці виділяють шовкові нитки, з яких вона перед заляльковуванням плете захисну оболонку - кокон (шовкопряди, коконопряди) або якими прикріплює лялечку до різних предметів. Личинки метеликів переважно рослиноїдні, хоча є такі, що живляться вовною або хутром (наприклад, шубна, платтяна, меблева молі). Гусінь деяких видів (білан капустяний, яблунева міль, золотогуз, шовкопряд-недопарка тощо) шкодить різним сільськогосподарським культурам і лісовим насадженням.

Мал. 55. Метелики. А. Махаон: 1 - доросла особина; 2 - гусениця.

Б. Шовковичний шовкопряд: 1 - доросла особина; 2 - гусениця та кокони

Людина здавна розводить шовковичного шовкопряда (мал. 55. Б), гусінь якого споживає лише листки шовковиці (тутового дерева), а дорослі особини взагалі не живляться. Ці комахи стали свійськими тваринами, у природі вони не трапляються. Одна гусениця шовкопряда при заляльковуванні утворює кокон з єдиної шовкової нитки близько 2 км завдовжки. З неї виготовляють шовкові тканини, які дуже цінуються. Галузь промисловості, що має назву шовківництво, зародилася в Стародавньому Китаї 5 тис. років тому.

• Перетинчастокрилі. Медоносні бджоли (мал. 56. А) виробляють мед -винятково корисний продукт харчування. Це нектар квіток, змінений під дією особливих речовин, які виробляють залози передньої частини кишків-ника бджіл-робітниць. Бджоли запасають мед у стільниках з воску, який

виробляють інші залози, розміщені в черевці, й використовують для власного живлення взимку. Бджіл утримують у штучних гніздах - вуликах (мал. 56. Б). Сучасний розбірний рамковий вулик винайшов на початку XIX сторіччя український бджоляр П.І. Прокопович. Конструкція вулика дає змогу заміняти рамки з медовими стільниками новими, не порушуючи життя бджолиної родини.

Бджолина родина складається з однієї цариці (матки), кількох десятків самців - трутнів і десятків тисяч робочих особин (нездатних до розмноження самок). Личинок майбутніх робочих особин і трутнів перші чотири дні після вилуплення з яйця робочі особини вигодовують виділеннями залоз - «молочком», а потім - пергою (сумішшю пилку та нектару). Личинки, з яких розвинуться майбутні цариці, отримують «молочко» до заляльковування.

Джмелі (мал. 57) мешкають у гніздах із трави, моху тощо, розміщених у дуплах, покинутих норах тварин-землериїв та ін. Ці комахи запилюють багато дикорослих і культурних рослин, причому деякі з них (наприклад, конюшину) запилюють тільки джмелі та бджоли.

Руді лісові мурашки (мал. 58. А) винищують багато шкідників лісу. Гнізда мурашок називають мурашниками (мал. 58. Б). Під час будівництва гнізд мурашки перемішують ґрунт, збільшують його шпаристість, збагачують органічними речовинами.

Личинки різноманітних видів їздців (мал. 59) паразитують у яйцях, личинках і лялечках різних видів комах. Після виходу личинок їздців комаха-хазяїн гине. Так їздці регулюють чисельність комах-шкідників.

Двокрилі. Цікава група комах, у яких є лише одна (передня) пара перетинчастих крил, а задня перетворена на булавоподібні утвори - дзиж-чальця (мал. 60. А). Ротові органи більшості мух - це м’який лижучий хоботок, у кровосисних і хижих видів - колючо-сисні ротові органи, як-от у комарів (мал. 61). Поблизу осель та в житлі людини трапляється муха кімнатна (мал. 60. Б). Вона живиться різними речовинами, зокрема хар-

човими продуктами людини. Її червоподібні личинки розвиваються на смітниках, скупченнях органіки тощо.

Ктир у польоті здатний наздоганяти свою здобич — інших комах. Своїм потужним хоботком він пробиває покриви здобичі та висмоктує її вміст. Ктир велетенський занесений до Червоної книги України (мал. 60. Б, 3).

Мал. 61. Комарі: 1 - самка малярійного комара споживає кров людини; 2 — комар-довгоніжка (через великі розміри люди часто лякаються цих комах, вважаючи їх кровосисними видами; насправді дорослі особини комара-довгоніжки живляться нектаром квітів або не живляться взагалі)

Мухи розповсюджують збудників інфекційних захворювань та яйця паразитичних червів. Тому боротьба з мухами та запобігання їхнім контактам із харчовими продуктами - необхідна умова гігієни людини.

Біологічний словничок; гусінь, шовківництво, мурашники, дзижчальця.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

1. Які характерні риси представників прямокрилих ви знаєте? 2. Що характерно для представників жуків? Яка роль жуків у природі та господарстві людини? 3. Які характерні ознаки метеликів ви знаєте? Яка роль цих комах у природі та житті людини? 4. Які особливості будови перетинчастокрилих? 5. Що ви знаєте про життя бджолиної сім’ї? 6. Які особливості будови притаманні двокрилим комахам?

Обговоріть у групах

Яка роль комах у природі й житті людини? Поясніть роль медоносної бджоли в природі й житті людини.

Для допитливих і кмітливих

Чому самці перетинчастокрилих не мають жала?

Усі ми знаємо, що мед не тільки смачний, а й корисний для здоров’я людини продукт. На кількість отриманого меду можуть впливати різні чинники; порода бджіл, кількість бджіл, що складають одну родину, кліматичні умови, наяв-

на в регіоні рослинність тощо. Неврожайним вважають вулик, родина бджіл якого дає менше 10 кг, але в деяких випадках досвідчені бджолярі можуть отримати від однієї бджолиної родини понад 150 кг. Вартість 1 кг меду залежно від його якості може становити понад 100 грн. Оскільки бджоли проводять зимовий період в активному стані, бджолярі залишають їм цукровий сироп. Але для отримання більш якісного меду рекомендують залишати натуральний продукт - мед, хоча це й збільшує витрати. Разом з учителькою або вчителем з’ясуйте, які ще фактори можуть негативно вплинути на остаточну вартість меду або взагалі зробити такий бізнес-проєкт нерентабельним. Які ще продукти, здатні підвищити рентабельність бджолярства, людина може отримувати від бджіл?

ДОВЕДЕМО НА ПРАКТИЦІ

Практична робота 1

Тема: ВИЯВЛЕННЯ ПРИКЛАДІВ ПРИСТОСУВАНЬ ДО СПОСОБУ ЖИТТЯ В КОМАХ

Мета: навчитися виявляти особливості будови комах у зв’язку з їхнім способом життя.

Обладнання, матеріали та об’єкти дослідження: ручні лупи, препарувальні набори, лінійки, колекції комах.

Хід роботи

1. Розгляньте фіксованих хрущів травневих (колекційний матеріал). Зверніть увагу на їхній колір і форму.

2. Знайдіть відділи тіла: голову, груди та черевце.

3. Користуючись лупою, знайдіть органи, розміщені на голові: вусики, складні очі, ротові органи.

4. Роздивіться тверді надкрила й перетинчасті крила.

5. Підрахуйте кількість пар ходильних ніг жука.

6. Зробіть висновки, які особливості зовнішньої будови хруща пов’язані з пристосуванням до наземно-повітряного середовища.

7. Розгляньте за такою самою схемою колекційні екземпляри комах, які пристосувалися до життя у водоймі (водолюб), ґрунті (вовчок), на інших організмах (воша людська).

Цікаво знати

• Гуляючи спокійного літнього вечора, ви можете побачити серед рослин яскраві вогники. Це світяться безкрилі самки жуків-світляків, таким чином приваблюючи крилатих самців. Свічення забезпечує особлива жироподібна речовина в тілі комахи, здатна окиснюватися з виділенням великої кількості світлової енергії. Явище свічення організмів називають біолюмінесценцією. Воно притаманне різним істотам: від бактерій до хребетних тварин.

• Нічний метелик бражник мертва голова дістав свою назву тому, що малюнок на спинному боці його грудного відділу нагадує череп людини

(мал. 62). Якщо взяти цього метелика в j3yKH, то він різко запищить. Із цим метеликом пов’язано багато легенд та забобонів. Його описав Едгар По в оповіданні «Сфінкс». Цікаво, що бражник мертва голова може проникати у вулики та красти мед у бджіл.

 

 

Це матеріал з підручника Біологія за 7 клас Остапченко, Балан

 Попередня сторінка:  10. Будова комах
Наступна сторінка:   12. Молюски, або м'якуни^