Інформація про новину
  • Переглядів: 615
  • Дата: 11-08-2020, 11:02
11-08-2020, 11:02

27. Живлення тварин

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  26. Різноманітність ссавців: примати
Наступна сторінка:   28. Органи травлення тварин

ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

Які особливості будови різних систем органів тварин: травної, видільної, дихальної, кровоносної, опорно-рухової, нервової, статевої?

Як відбуваються процеси життєдіяльності різних груп тварин: живлення, дихання, транспорт речовин організмом, виділення, рух, подразливість, розмноження, ріст і розвиток?

Які бувають форми розмноження та типи розвитку тварин?

 

Пригадайте, які організми належать до автотрофних і гетеротрофних. Чим живляться хижаки, паразити і сапротрофи? Що таке симбіоз, фільтрація?

Будь-якому організму потрібна енергія для забезпечення власних процесів життєдіяльності. Як ви пригадуєте, рослини як автотрофи здатні засвоювати світлову енергію Сонця й використовувати її для синтезу органічних сполук з неорганічних. При цьому вони поглинають з ґрунту мінеральні сполуки та вуглекислий газ з атмосферного повітря. Тварини -гетеротрофи. Вони споживають готові органічні речовини, створені іншими істотами. Під час їхнього розщеплення звільняється енергія, потрібна для створення власних органічних сполук. Кисень для здійснення таких хімічних реакцій тварини отримують з повітря за допомогою органів дихання або через покриви. Доправити кисень і поживні речовини до клітин допомагає транспортна система організму, насамперед кровоносна. Так само за її допомогою непотрібні організму речовини з клітин прямують до органів виділення, через які видаляються з організмів назовні. Отже, злагоджена робота всіх органів і систем органів організму забезпечує як обмін речовин усередині самого організму, так і організму з навколишнім середовищем. Ці процеси дають можливість організмам рости, розвиватися, розмножуватись, реагувати на зміни середовища існування.

Обмін речовин, або метаболізм, — це сукупність процесів надходження речовин до організму, їхнього перетворення в ньому, а також виведення назовні кінцевих продуктів обміну.

Способи живлення тварин. За способом живлення тварин поділяють на рослиноїдних, хижаків, сапротрофів, паразитів, кровосисних і всеїдних (табл. 1).

До рослиноїдних тварин належать різні види кліщів, комах, молюсків, риб (як-от товстолоб), рептилій (наприклад, різні види ігуан), птахів (голуби, лебеді, вівсянки тощо), ссавців (гризуни, зайцеподібні, копитні тварини).

Хижаками є більшість кишковопорожнинних, головоногих молюсків, багато ракоподібних, павукоподібних, риб, амфібій, рептилій. Є хижаки серед кільчастих червів, комах, черевоногих молюсків, птахів і ссавців.

Паразитизм також поширений у світі тварин. Пригадайте, які черви паразитують у тілі людини і різних тварин. Вони виснажують організм хазяїна, виділяють шкідливі для нього речовини і травмують органи, у яких перебувають. Є й такі паразити, які оселяються на тілі хазяїна. Наприклад, блохи та воші, що ссуть кров. Кровосисні види перебувають на тілі хазяїна лише під час живлення (іксодові кліщі, комарі тощо).

Сапротрофи - організми, які споживають мертву органіку - переробляючи відмерлі частини рослин і тварин, відіграють важливу роль у процесах ґрунтоутворення. (Пригадайте спосіб живлення дощового черв’яка.) Скарабей священний споживає екскременти тварин. Переробляючи послід копитних тварин, він робить з гною кулю, яку закопує в ґрунт на глибину до 40 см. У кулю з гною скарабей відкладає яйце. Личинка з’їдає заготовлені для неї запаси їжі та заляльковується в їхніх залишках. «Санітарну» функцію здійснюють також споживачі трупів тварин - некрофаги. Це, наприклад, жуки-мертвоїди (мал. 156).

Залишками від обіду хижих звірів і трупами тварин живляться грифи (мал. 156, 4).

Мал. 156. Тварини-сапротрофи: 1 - скарабей священний; 2 - дощовий черв’як;

З - мертвоїд чорний; 4 - гриф чорний

Особливим способом живлення тварин є фільтрація. Організми-філь-тратори (двостулкові молюски, наприклад жабурниці та перлівниці, губ-

ки) споживають дрібні організми та частинки органіки, завислі у воді (мал. 157).

Великий об’єм води проціджують через своєрідний фільтр - китовий вус - вусаті кити. За допомогою особливого цідильного апарату, утвореного зябровими дугами, живиться й велетенська китова акула. Тварини-фільтратори сприяють процесам самоочищення водойм - звільненню від надлишкової органіки.

Біологічний словничок: хижацтво, фітофагія, гематофагія, симбіотрофи.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

1. Чим живлення тварин відрізняється від живлення рослин? 2. Які ознаки притаманні хижим видам тварин? 3. Схарактеризуйте фітофагію як спосіб живлення тварин. 4. Які тварини належать до сапротрофів? Яке значення сапротро-фів у природі? 5. Як живляться тварини-фільтратори?

Для допитливих і кмітливих

1. Що спільного й відмінного в живленні паразитичних і кровосисних видів? 2. Аскарида людська мешкає у кишківнику та живиться його вмістом, не споживаючи клітини самого хазяїна. Чому її вважають паразитом?

 

 

Це матеріал з підручника Біологія за 7 клас Остапченко, Балан

 Попередня сторінка:  26. Різноманітність ссавців: примати
Наступна сторінка:   28. Органи травлення тварин^