Інформація про новину
  • Переглядів: 821
  • Дата: 11-08-2020, 11:17
11-08-2020, 11:17

40. Вроджена і набута поведінка тварин

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  39. Поведінка тварин у природі та метод...
Наступна сторінка:   41. Способи орієнтування тварин. Хомінг...

Пригадайте, що таке рефлекс. Що таке подразник?

У поведінці тварин, зазвичай, виділяють дві основні складові: вроджену та набуту. Між ними немає чіткої межі: більшість поведінкових реакцій тварин, безсумнівно, містить і вроджені, і набуті елементи.

Вроджена поведінка — це такі форми поведінки, які передаються в спадок нащадкам від батьків.

Мал. 213. Породи собак: 1 — гончі собаки на полюванні; 2 — ірландський вовкодав у формі поряд з ірландським гренадером; 3 - пастуша собака бордер-колі пасе овець; 4 - собака-поводир породи лабрадор; 5 - рятувальник з німецькою вівчаркою шукає людей під час трагедії у Всесвітньому торговому центрі (Нью-Йорк, СІЛА); 6 - декоративна собака мопс

Про можливість спадкової передачі особливостей поведінки від батьків до нащадків відомо давно. Під час розведення сільськогосподарських і домашніх тварин людина навчилася отримувати бажані комбінації ознак поведінки в нових порід. Розгляньте малюнок 213. Порівняйте поведінку наведених на ньому порід собак. Доповніть перелік власними прикладами.

Набутими є всі форми поведінки, які формуються як результат індивідуального досвіду тварини під час научіння.

Няучінш — це зміна індивідуальної поведінки в результаті попереднього досвіду, тобто взаємодії тварини з навколишнім світом.

Научіння може бути як короткочасним, так і постійним, а його стійкість залежить від пам’яті — здатності зберігати та використовувати інформацію з попереднього досвіду. Без пам’яті научіння неможливе.

Обидві складові (вроджена та набута) важливі в процесі формування поведінки тварини. Перевага вродженої поведінки, наприклад відсмикування лапки від гарячого або гострого предмета, полягає в тому, що ця дія відбувається дуже швидко й зазвичай безпомилково. Це істотно знижує імовірність фатальних помилок, які могла б допустити тварина, якби їй доводилося вчитися уникати вогню або зачаюватися від хижака. Крім того, вроджена поведінка зменшує затрати часу та енергії на научіння.

Світ, який оточує будь-яку тварину, постійно змінюється, і научіння дає можливість пристосуватися до нових умов. Наприклад, японські макаки мешкають найпівнічніше від решти своїх сородичів. Хоча вони здатні виживати при температурі —15 °С, тварини проводять більшу частину зими в гарячих джерелах (мал. 214). Ця традиція передається з покоління в покоління в результаті научіння.

Вроджена поведінка базується на безумовних рефлексах та інстинктах.

Безумовні рефлекси — відносно постійні, стереотипні, вроджені реакції організму на дію внутрішніх і зовнішніх подразників.

Прикладами безумовних рефлексів є виділення слини під час потрапляння їжі до рота, відсмикування кінцівки від гострого предмета тощо. Безумовні рефлекси зазвичай не потребують координування з боку головного мозку (переважно у хребетних тварин), але можуть видозмінюватися під його впливом. У такому разі рефлекси називають умовними.

Інстинкт (від лат. інстинктус - спонука, мотив) — це сукупність складних спадково зумовлених стереотипних дій.

Інстинкти характерні для особин певного виду (однієї вікової групи, статі тощо) і здійснюються у відповідь на дію зовнішніх або внутрішніх

подразників для задоволення основних потреб тварин. Наприклад, батьківський інстинкт, інстинкт продовження роду, харчовий інстинкт, будівельний та інші (мал. 215). Інстинкти специфічні для кожного виду, тому їх ще називають видовими. Наприклад, багато видів птахів будують гнізда, але ви ніколи не сплутаєте гніздо солов’я і ластівки міської. Так само є багато видів співочих птахів, але вишукані трелі солов’я визначаєш одразу.

Мал. 215. Приклади інстинктів: 1 — будуючи дивовижно досконалі шестигранні стільники, тисячі бджіл виконують при цьому однакові рухи; 2 - кожен вид павуків плете павутину зі своїм малюнком та своїми особливостями конструкції; З - особливе гніздо ластівки міської; 4 - просте гніздо солов’я

Раніше вчені відносили до інстинкту такі реакції організму, які не залежать від научіння. Тепер численні дослідження доводять, що немає жодної поведінкової реакції, яка б формувалася виключно на основі або спадковості, або научіння. Тому термін «інстинкт» дедалі частіше замінюють на термін стратегія поведінки.

Научіння властиве всім тваринам. Так, у гідр спостерігають реакцію «переляку» на вібрацію навколишнього середовища. Якщо вібрація діє на них тривалий час, ці тварини перестають на неї реагувати.

Особливим типом научіння є імпринтинг.

Імпрмнтинг - фіксація в пам’яті ознак об’єктів під час формування або корегування вроджених поведінкових дій.

Для імпринтингу характерні тривалість і міцність. Найвідомішим прикладом імпринтингу є вироблення реакції слідування у виводкових птахів. Наприклад, у гусенят після вилуплення формується прив’язаність до першого побаченого об’єкта, що рухається. У природних умовах цим об’єктом стає мати, і гусенята відразу після вилуплення всюди слідують за нею (мал. 216, 1). Якщо першим об’єктом, що рухається, виявляється людина (мал. 216, 2) або навіть неживий предмет (наприклад, м’ячик), то гусенята прямуватимуть саме за ним.

Мал. 216. 1. Канадська казарка з виводком. 2. Конрад Лоренц та виводок гусенят, які сприймають його за матір

Ще одним типом научіння є метод проб і помилок. Він полягає в тому, що тварина в разі виникнення потреби робить безліч різних дій (проб), більшість з яких є марними (помилки). Але деякі допомагають досягти мети, і тоді вони закріплюються. Наприклад, під час експерименту голубу в клітку поміщають кружальце, з’єднане з годівницею із зерном. Якщо стукнути по ньому, годівниця опиняється у клітці. Голодний голуб ходить по клітці, клює різні об’єкти і, коли його дзьоб випадково потрапляє в кружальце, отримує їжу. Через певну кількість повторів голуб для отримання їжі вже спрямовано б’є кружальце дзьобом.

У природних умовах метод проб і помилок не завжди ефективний. Помилка може виявитися фатальною: зайцю не бажано помилятися у своїй поведінці, побачивши вовка. Наставника, який навчить, теж немає. Спосіб научіння дитинчат батьками у природі не дуже поширений. Тому спрацьовує соціальне научіння, або научіння за допомогою спостереження. Суть його полягає в тому, що молода особина вчиться не на своїх, а на чужих помилках: копіюючи поведінку дорослих особин, вона переймає досвід поколінь.

Біологічний словничок: вроджена поведінка, набута поведінка, безумовний рефлекс, інстинкт, імпринтинг, научіння.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

1. Яку поведінку називають вродженою? На чому вона базується? 2. Наведіть приклади безумовних рефлексів у тварин. 3. Що таке інстинкт? Наведіть приклади інстинктів. Чому в сучасній етології цей термін починають замінювати на «стратегія поведінки»? 4. Яку поведінку називають набутою? 5. Що таке научіння? Які типи научіння ви знаєте? Наведіть приклади.

Цікаво знати

• Відомо, що у пташенят імпринтинг відбувається ще до народження, під час перебування зародка в яйці. Так, самка крижня (дикої качки) під час насиджування яєць видає характерне крякання, і каченята, які перебувають у яйці, запам’ятовують цей звук. Коли каченята вилуплюються, вони біжать на голос матері. Каченята, які виведені в інкубаторі, не здатні впізнавати крик качки і не реагують на крякання самки.

• У кіз мати повинна навчитися впізнавати козеня відразу після народження, інакше вона може відмовитися вигодовувати його. Досить відлучити матір від козеняти на дві години, і вона може не визнати його.

 

 

Це матеріал з підручника Біологія за 7 клас Остапченко, Балан

 
Попередня сторінка:  39. Поведінка тварин у природі та метод...
Наступна сторінка:   41. Способи орієнтування тварин. Хомінг...^