Інформація про новину
  • Переглядів: 3823
  • Дата: 11-08-2020, 11:29
11-08-2020, 11:29

49. Ланцюги живлення і потоки енергії в екосистемах. Взаємозв'язки різних компонентів екосистеми

Категорія: Біологія

Попередня сторінка:  48. Поняття про популяцію, екосистему т...
Наступна сторінка:   50. Співіснування організмів в угрупов...

Пригадайте, що таке ланцюги живлення. Яка роль у них належить зеленим рослинам? Які організми належать до автотрофів і гетеротрофів? Які організми належать до сапротрофів?

Зв’язки між організмами в екосистемах. Компоненти екосистем взаємопов’язані між собою різними типами зв’язків. Це насамперед харчові, або трофічні, зв’язки. Одні види тварин полюють на здобич, інші -споживають рослини чи рештки організмів тощо. Завдяки таким трофічним зв’язкам формуються ланцюги живлення (мал. 260). Кожен вид організмів у складі ланцюга живлення становить його окрему ланку, або трофічний рівень.

Мал. 261. Потік енергії в ланцюзі живлення. Завдання: розгляньте схему і схарактеризуйте потоки енергії в запропонованому ланцюзі живлення

Пригадайте, основа кожного ланцюга живлення - це переважно автотрофні організми, насамперед зелені рослини. Вони - продуценти, оскільки створюють органічні речовини з неорганічних.

Рослиноїдні, всеїдні, тварини-сапротрофи та хижі тварини є споживачами готових органічних речовин, або консументами.

Організми, які розкладають рештки інших організмів до неорганічних сполук, завершують ланцюг живлення. їх називають редуцентами.

У ланцюзі живлення органічні речовини та енергія передаються від нижчого трофічного рівня до вищого. Під час переходу з нижчого трофічного рівня на вищий майже 90 % енергії тварини використовують для забезпечення належного функціонування власного організму (вона здебільшого розсіюється у вигляді тепла), а запасають приблизно 10 % (мал.

261) . Така сама закономірність стосується і передачі ланцюгами живлення спожитої маси їжі. Тому кількість можливих ланок ланцюга живлення обмежена і зазвичай не перевищує чотирьох-п’яти.

Трофічна сітка. У будь-якій екосистемі різні ланцюги живлення не існують окремо один від одного, а переплітаються між собою. Це відбувається через те, що організми певного виду можуть бути ланками різних ланцюгів живлення. Наприклад, річковий рак може споживати рослинну їжу, живих тварин або їхні рештки. Переплітаючись, різні ланцюги живлення формують трофічну сітку (трофічну мережу) екосистеми (мал.

262) . Розгалужені трофічні сітки забезпечують стійкість екосистем, оскільки при зменшенні чисельності певних видів (чи навіть за умови їхнього зникнення із цієї екосистеми) види, які ними живляться, можуть переключатися на інші об’єкти.

Отже, у всеїдних тварин більше шансів вижити за змін умов існування, ніж у тих, які спеціалізуються лише на споживанні певного типу їжі.

Мал. 262. Трофічна сітка. Завдання: розгляньте уважно малюнок

і проаналізуйте його

Біологічний словничок: ланцюги живлення, трофічна сітка.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

1. Які трофічні зв’язки виникають між тваринами різних видів та між тваринами й іншими організмами? 2. Що таке ланцюг живлення? 3. За рахунок чого формується трофічна сітка?

Обговоріть у групах

Які можливі наслідки для екосистеми випадання однієї з ланок у ланцюзі живлення?

Для допитливих і кмітливих

Чи можуть існувати екосистеми без рослинних угруповань? Обґрунтуйте свою думку.

творче завдання

Проаналізуйте ланцюги живлення, зображені на малюнку 263. Відзначте спільні та відмінні їхні риси.

 

 

 

Це матеріал з підручника Біологія за 7 клас Остапченко, Балан

 
Попередня сторінка:  48. Поняття про популяцію, екосистему т...
Наступна сторінка:   50. Співіснування організмів в угрупов...^