Інформація про новину
  • Переглядів: 3495
  • Дата: 11-08-2020, 13:49
11-08-2020, 13:49

Підручник Біологія за 7 клас Остапченко, Балан, Матяш 2020 читати онлайн

Категорія: Біологія, Підручники

Попередня сторінка:  Підручник Біологія і екологія 11 клас Ш...
Наступна сторінка:   Підручник Біологія за 8 клас Задорожни...

 Рік видання: 2020

 Видавництво: "Генеза"

 Автори: Л. І. Остапченко, П. Г. Балан, В.В. Серебряков, Н. Ю. Матяш, В. А. Горобчишин 


 

Зміст

 

Тварини на території України, з якими треба поводитись обережно

Ускладнення організації хребетних тварин

1. Тварина - цілісний організм

2. Основні відмінності тварин від рослин і грибів. Особливості жи ...

3. Органи та системи органів тварин

4. Поняття про класифікацію тварин

5. Кишковопорожнинні (жалкі)

6. Кільчасті черви

7. Членистоногі

8. Ракоподібні

9. Павукоподібні

10. Будова комах

11. Різноманітність комах

12. Молюски, або м'якуни

13. Паразитичні черви - гельмінти

14. Паразитичні та кровосисні членистоногі

15. Риби

16. Різноманітність риб

17. Амфібії

18. Рептилії

19. Птахи: риси пристосованості до поаьоту

20. Птахи: розмноження та розвиток. Сезонні явища в житті птахів

21. Різноманіття птахів, їхня роль у природі та житті людини

22. Ссавці: загальна характеристика

23. Різноманітність ссавців: яйцекладні, сумчасті, комахоїдні, ру ...

24. Різноманітність ссавців: гризуни, зайцеподібні, копитні

25. Різноманітність ссавців: хижі, китоподібні

26. Різноманітність ссавців: примати

27. Живлення тварин

28. Органи травлення тварин

29. Дихання та газообмін у тварин

30. Кров, її основні функції. Транспорт речовин по організму твар ...

31. Виділення та його значення дая організму

32. Опора і рух. Види скелета і способи пересування безхребетних ...

33. Опорно-рухова система хребетних тварин

34. Покриви тіла тварин

35. Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин

36. Органи чуття тварин

37. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин

38. Розвиток тварин

39. Поведінка тварин у природі та методи її вивчення

40. Вроджена і набута поведінка тварин

41. Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин

42. Форми поведінки тварин

43. Репродуктивна поведінка тварин

44. Територіальна поведінка

45. Соціальна поведінка. Типи угруповань тварин за К. Лоренцем

46. Комунікація тварин

47. Використання тваринами знарядь прані. Елементарна розумова ді ...

48. Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища

49. Ланцюги живлення і потоки енергії в екосистемах. Взаємозв'яз ...

50. Співіснування організмів в угрупованнях. Вплив людини та її д ...

51. Основи охорони природи

Додатки до підручника Біологія 7 клас Остапченко, Балан

 

Дорогі семикласниці та семикласники!

Ви починаєте вивчати новий розділ біології: науку про тварин - зоологію. Мабуть, важко уявити життя без цих істот: хтось із вас утримує вдома собак або котів, декоративних пташок чи акваріумних риб, хтось допомагає батькам піклуватися про сільськогосподарських тварин: корів, свиней, курей тощо. Наш підручник ознайомить вас із різноманітним і цікавим світом тварин, що мешкають на планеті Земля, і насамперед в Україні. Ви дізнаєтеся про види тварин, від яких людина має чималу користь, а також про ті, що завдають шкоди її господарству, переносять збудників небезпечних захворювань, спричиняють захворювання людини й свійських тварин, про зв’язки тварин між собою і з довкіллям.

Щоб краще засвоїти матеріал підручника, навчіться виділяти головне й підтверджувати його прикладами. Перед опануванням певної теми прочитайте її назву та інформацію про те, що ви в ній дізнаєтеся. Зверніть увагу на запитання рубрики Пригадайте. Вони допоможуть вам пригадати матеріал, вивчений раніше, і краще засвоїти новий.

Уважно роздивляйтеся малюнки підручника, читайте підписи до них, знаходьте всі позначені елементи. До малюнків, що ілюструють різноманітність певної групи тварин, намагайтеся продовжити запропонований перелік, орієнтуючись на власний досвід. Доповнюйте матеріал параграфів цікавою інформацією з енциклопедій, інтернету, науково-популярних книжок, передач і відеофільмів. Це розширить ваш кругозір, допоможе глибше зрозуміти навколишній світ і своє місце в ньому.

Після кожного параграфа є рубрика Біологічний словничок. У ній виділено нові для вас терміни й поняття. Зверніться до них ще раз, повторіть їхнє значення. Надалі це допоможе вам у вивченні нового матеріалу.

Включені в текст підручника наскрізні змістові лінії: «Громадянська відповідальність» 

«Здоров’я і безпека»

«Екологічна безпека і сталий розвиток»

«Підприємливість і фінансова грамотність»

мають своє навчальне навантаження, спрямоване на формування відповідних ключових компетентностей.

Прочитавши текст параграфа, звертайте особливу увагу на важливі моменти нового матеріалу, вивченого на уроці, робіть узагальнення. Не оминайте увагою рубрики ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ, Обговоріть у групах, для допитливих і кмітливих, Творче завдання. Запитання і завдання, запропоновані в них, допоможуть розвинути вміння користуватися додатковою інформацією, навички працювати в групах, зіставляти факти й висловлювати власні судження, знаходити закономірності в природних явищах тощо.

Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть практичні роботи та лабораторні дослідження. Під час їхнього виконання ви набуватимете важливих наукових умінь і навичок.

Сподіваємося, що за допомогою цього підручника ви поповните свої знання з біології. Він допоможе краще зорієнтуватися в інформації, отриманій поза школою, підкаже, як застосовувати ці знання у своєму подальшому житті.

Отже, успіху вам у навчанні та нових відкриттів у світі живої природи!

Автори
Попередня сторінка:  Підручник Біологія і екологія 11 клас Ш...
Наступна сторінка:   Підручник Біологія за 8 клас Задорожни...^