Інформація про новину
  • Переглядів: 743
  • Дата: 14-08-2020, 01:20
14-08-2020, 01:20

Крим та українське Причорномор'я. Українські землі у складі Угорщини, Молдови та Московії

Категорія: Історія України

Попередня сторінка:  Українські землі у складі Великого кн...
Наступна сторінка:   Суспільне та господарське життя на ук...

 

Роздивіться карту на с. 138. і. Де були розташовані генуезькі колонії в Криму? Території яких держав захопила Османська імперія в 1475 р.? 2. Які території належали Кримському ханству наприкінці XV ст.? 3. З якими державами воно межувало на заході, півночі та півдні? 4. У складі яких держав перебували Закарпаття та Буковина?

Утворення Кримського ханства

Кримські татари - східноєвропейський тюркський народ, що історично сформувався в Криму.

Ви вже знаєте, що Кримський півострів, степи Причорномор’я та Приазов’я були здавна заселені. Особливо приваблювали вони кочовиків. Перед монгольською навалою причорноморські степи належали тюркомовним половцям. Підкоривши їх, монгольські хани приєднали половецькі землі до своїх володінь. Степ став ординською землею, або Татарією, як казали наші предки. Відтак тюркомовне населення Причорномор’я та Криму стали називати татарами за іменем завойовників.

У XV ст. в Золотій Орді посилилася боротьба за владу. З 1430 р. володарі Кримського улусу також прагнули одноосібного володарювання. Доля усміхнулася Хаджі Гірею, який у 1449 р. проголосив себе незалежним правителем Криму.

Кримське ханство проіснувало до 1783 р. Влада кримського хана поширювалася на землі півострова, а також на Північне Причорномор’я, Приазов’я та Прикубання. Спочатку столицею ханства було м. Крим, або Солхат (нині місто Новий Крим), а від 1532 р. - м. Бахчисарай.

Суспільний, державний, господарський лад і культура Кримського ханства

Главою держави був хан. Престол, за традицією, успадковував найстарший у роді -брат хана або старший син. Ханом міг бути тільки представник роду Гіреїв. Зійшовши на престол, хан карбував монети із власним ім’ям і тамгою (гербом).

Тамга родовий

знак династії Гіреїв. Починаючи з Хаджі Гірея, цей знак був символом влади кримських ханів. Нині тамга є гербом кримськотатарського народу. Існує кілька версій тлумачення символіки тамги. За однією версією тризуб - тарак-тамга - символізує ваги - знак справедливості. За другою -означає єдність трьох племен, які брали участь у формуванні кримськотатарського народу. За третьою версією тарак-тамга є стилізованим зображенням орла. Блакитний колір тамги - традиційний колір тюркських народів, що символізує чисте небо і свободу.

Хан мав двох заступників, які були спадкоємцями престолу. У прийнятті рішень ханові допомагав дорадчий орган - диван, до якого належали заступники хана, беї («очі та вуха хана») - найзнатніші вельможі, та муфтій - голова мусульманського духівництва.

Територію було поділено на адміністративно-територіальні округи - бейлі-ки, які очолювали беї.

Великий вплив на суспільне життя ханства справляла родова аристократія. Найавторитетнішими були чотири кримських роди, серед яких найвпливові-ший - рід Ширинів. Його представники мали честь одружуватися з дочками Гіреїв. Старійшини родів засідали в дивані. Кожен рід мав постійну територію для кочовищ і виставляв окреме військо під час походів.

Господарство кримськотатарського народу визначав його спосіб життя. Кочове населення Кримського півострова мешкало переважно в степу, займалося

скотарством і торгувало із сусідами худобою, зокрема кіньми, продуктами тваринництва.

1. Роздивіться картини Карло Босоллі. Які особливості побудови кримськотатарських жител ви помітили? Що зумовило їх появу? Які потреби - побутові й господарські - мало, на вашу думку, задовольняти саме таке житло?

2. Порівняйте внутрішнє убранство татарського житла із житлом городянина чи селянина в Русі-Україні. Що помітили спільного й відмінного?

У XV ст. чимало жителів ханства перейшли до осілого способу життя, розбудовуючи міста й села причорноморського і приазовського узбереж та гірського Криму. У селах займалися садівництвом, вівчарством, птахівництвом і землеробством, вирощували на продаж городину, тютюн. У містах розвивалися ремесла: золотарство, токарне ремесло, виготовлення повсті, кованого мідного посуду, зброярство, чинбарство.

Роздивіться картину Карло Босоллі на с. 152. 1. Чому, на вашу думку, зображені на картині персонажі вирушили в дорогу? Куди вони прямують? Як би ви назвали їхній спосіб життя? 2. На задньому плані картини видніються пагорби - кургани. Пригадайте з матеріалу, який вивчали торік, яким народам могли належати кургани. 3. Які деталі картини привертають увагу?

Строкате населення Кримського ханства плекало самобутню багатонаціональну культуру.

Все населення півострова поділялося на чотири національно-релігійні громади - мусульманську, грецьку (православну), іудейську та вірменську. Члени громад жили, як правило, в окремих селищах і кварталах міст.

Усіма правами в державі користувалися лише мусульмани, що були найчисленнішою громадою. Лише вони виконували військову повинність і мали за це податкові та інші пільги. Більшість населення півострова становив простий вільний люд. Земля перебувала у володінні селянських громад, знаті та хана. Правитель, розподіляючи землі серед місцевих феодалів, не зачіпав володіння громад. Селяни були зобов’язані відпрацьовувати тиждень на рік на бея, мурзу та хана і сплачувати десятину - податок, який ішов на загальнодержавні потреби.

Кріпосної залежності не існувало. Чимало селян були колишніми бранцями з українських земель, які погодилися прийняти іслам. їх називали глумами.

Єдиним зразком кримськотатарської палацової архітектури, який зберігся донині, є ханський палац у Бахчисараї - родова резиденція династії Гіреїв. Упродовж двох з половиною століть (1532-1783) палац був центром політичного, духовного й культурного життя Кримського ханства. Майже за кожного нового правителя в палаці з’являлися нові споруди, відбувалися ремонтні роботи. Нині Бахчисарайський палац складається з комплексу корпусів, павільйонів і двориків, має стайню, бібліотечний корпус, гарем, Велику мечеть і за структурою нагадує Топкапи - старий султанський палац у Стамбулі.

У 1500 р. за наказом кримського хана Менглі Гірея було закладено медресе. Це один із найстаріших вищих навчальних закладів Східної Європи. За переказами, хан особисто заклав перший камінь у будівлю, а на церемонії відкриття повісив перед входом у медресе ланцюг, аби кожен, хто заходитиме до храму науки, спочатку вклонявся. Менглі Гірей першим, схиливши голову, увійшов у будівлю. Дуже скоро Зиджирли-медресе (або «Медресе з ланцюгом») уже готував

майбутніх богословів, учителів, державних службовців. Тут навчалися не лише кримські татари, а й студенти із сусіднього Кавказу. Цей навчальний заклад проіснував аж до 1920 р. Нині будівля першого корпусу медресе в Бахчисараї - найстаріша будівля навчального закладу на території Криму.

Зиджирли-медресе («Медресе з ланцюгом»), Сучасне фото

Генуезькі колонії та держава Феодоро в Криму

Ви вже знаєте, що Кримський півострів у різні часи був батьківщиною для багатьох народів. У другій половині XIII ст. генуезці, порозумівшись із Візантією та Золотою Ордою, заклали Кафу (сучасна Феодосія), яка стала першою їхньою колонією в Криму. Втім, італійців у Кафі було небагато, здебільшого тут мешкали вірмени, греки, євреї, а також русичі, алани й татари. Місто швидко перетворилося на найпотужніший осередок чорноморської торгівлі. Згодом Кафа стала адміністративним центром інших генуезьких колоній у Криму.

Генуезці - мешканці італійського міста-держави Генуї. Основним заняттям генуезців була торгівля. Упродовж XIII-XV ст. генуезькі купці колонізували території Північного Причорномор’я і Криму, перетворивши засновані ними міста на центри міжнародної торгівлі.

Генуезька фортеця в Судаку. Сучасне фото

1. Роздивіться фото Генуезької фортеці в Судаку. Поміркуйте, чому генуезці збудували місто й фортецю саме в такій місцевості.

2. Чому, на вашу думку, генуезці обрали узбережжя Криму та Причорномор’я для заснування торговельних колоній?

Наприкінці XIV ст. генуезці панували майже на всьому узбережжі Криму. Найбільші генуезькі міста-колонії, окрім Кафи, - Чембало (Балаклава), Салдая (Судак); на чорноморському узбережжі в гирлі Дністра - Монкастро (м. Білго-род-Дністровський, Одеська обл.).

У ті самі часи в південно-західній (гірській) частині Криму виникла держава Феодоро. Населення держави складалося, як припускають дослідники, з нащадків готів, а також греків, аланів, вірмен і караїмів. Державу очолювали князі, які сповідували християнство та розмовляли грецькою мовою. Правителі Феодоро підтримували дружні відносини з Візантією і Кримським улусом (зго-

дом Кримським ханством). А ось відносини з Кафою та іншими генуезькими колоніями були напруженими: князівство, долучившись до чорноморської торгівлі, прагнуло конкурувати з генуезцями.

Крапку в суперництві поставив турецький султан. У 1475 р. він захопив генуезькі колонії Криму й князівство Феодоро, утворивши свою провінцію із центром у Кафі.

Крим під владою Османської імперії

Захоплені в Криму міста цікавили Османську імперію як важливі торговельні осередки й потужні фортеці. Тож султан віддав наказ їх зміцнити. До міст відрядили турецькі військові залоги. Крім того, турки закладали й нові фортеці.

Зваживши на військову міць турецького султана, кримський хан Менглі Гі-рей 1478 р. вирішив прийняти його зверхність. Хан мусив брати участь у воєнних кампаніях султана. Султан отримав право усувати й призначати ханів.

Саме з волі султана кримськотатарська кіннота чинила грабіжницькі напади на українські землі. Перший великий похід на терени України хан Менглі Прей здійснив 1482 р. Тоді спалили Київ, а його церкви розграбували. У полон потрапило безліч люду, не зміг урятуватися й сам київський воєвода з родиною. Відтоді татарські походи відбувалися щороку, а то й двічі-тричі на рік. Орди кримського хана спустошували Поділля, Київщину, Волинь, Холмщину й Галичину. Ординці грабували, а потім спалювали міста й села. Чоловіків, жінок, хлопчиків, дівчат забирали в полон - ясир. Полонені потрапляли на невільницькі ринки Османської імперії.

Опинившись у рабстві, невільники найчастіше працювали на земляних та будівельних роботах. Чоловіки ставали гребцями на турецьких галерах-каторгах. Жінки й дівчата потрапляли до гаремів. Хлопчиків-підліт-ків здавали до султанської гвардії, де з них виховували відданих захисників султанського престолу - яничарів.

Гарем - частина будинку мусульманина, у яку не допускалися сторонні. У ній перебували жінки (мати, дружина, дочки, родички господаря, невільниці й жіноча прислуга) й малолітні діти.

Галера-каторга - дерев’яне військове судно. Ходило на вітрилах, але здебільшого - на веслах. Було на озброєнні в Османській імперії у XV-XVIII ст. Мало довжину 40 50 м, ширину 4,5 7,5 м, від 16 до 25 пар весел, дві щогли з трикутними вітрилами. Вміщувало до 200 чоловік, розвивало швидкість до 13 км/год. Тяжка праця гребців на галерах стала синонімом каторги, каторжних робіт.

Яничари - регулярна піхота в Османській імперії в XIV-XIX ст. Яничарів спершу набирали з полонених. Згодом їхні лави поповнювали дітьми християн (українців, сербів, болгар та ін.). Яничарів змушува-

ли прийняти іслам і виховували в суворому дусі релігійності й сліпого послуху. Яничарам було заборонено одружуватися й вести господарство. В українській мові назва «яничари» вживалася на означення зрадників, що завзято служили чужій владі, лютих карателів, катів, поневолювачів.

Становище Закарпаття у складі Угорщини

Географічне розташування Закарпаття спричинило те, що воно тривалий час перебувало у складі різних країн. Наприкінці XIV ст. до закарпатських земель виявляли інтерес литовські князі, однак верховна влада над ними належала угорському королю.

Один з онуків Гедиміна Федір Коріатович отримав від угорського короля землі в Мукачівському краї. Князь опікувався церковним життям. За його володарювання на Чернечій горі під Мукачевим було закладено монастир з бібліотекою, пожвавилося господарське життя краю. Важливого значення набув мукачівський ярмарок, що від початку XV ст. проводився щороку. За князя відбулося будівництво мурованого замку в Мукачевому на місці старого дерев’яного.

У 1526 р., після поразки угорського війська від турків у битві під Могачем, Закарпаття поділили між собою князівство Трансильванія і Священна Римська імперія, в якій правили імператори з австрійської династії Габсбургів.

Буковина й Бессарабія у складі Молдовського князівства

У 1359 р. на теренах нинішньої Молдови й частини Румунії постало Молдовське князівство. Буковина й Бессарабія, які до 1340 р. входили до Галицько-Волинської держави, потрапили під владу молдовських господарів.

Наприкінці XIV - у першій половині XV ст. територію Північної Буковини (тоді її називали Шипинською землею) було поділено на кілька волостей (повітів). Волості очолювали старости, які належали до місцевого боярства. Старости посідали високе становище в державі як члени боярської ради при господареві Молдови.

Проте в першій половині XVI ст. Молдовське князівство вже не мало сил чинити опір могутній Османській імперії і в 1538 р. потрапило у васальну залежність від неї. Відтак влада османів поширилася на Буковину й Бессарабію.

Московсько-литовські війни кінця XV ст. Чернігово-Сіверщина у складі Московії

Війни між Московією та Великим князівством Литовським розпочалися у 80-х роках XV ст. Московське князівство під приводом збирання «руської спадщини» почало претендувати на українські й білоруські землі.

На початку XVI ст. кілька удільних князів Чернігово-Сіверщини за власним бажанням перейшли під владу держави Івана III. Проте Чернігів, Старо-дуб, Путивль, Рильськ, Новгород-Сіверський, Любеч та ін. опинилася в складі Московського князівства внаслідок збройних протистоянь 1500-1503 рр. Літо-

писець про ті події оповідав: «Багато міст і сіл підкорили, чимало людей мечам і вогню піддали, інших у полон забрали».

1507 р. московський князь розв’язав нову війну проти Великого князівства Литовського. Воєнні дії то загострювалися, то вщухали.

Уважно роздивіться фрагмент картини. 1. Яку подію на ній зображено? 2. Хто є учасниками битви з обох сторін? 3. Які особливості місцевості відтворено на картині? 4. Про які особливості життя та воєнного мистецтва доби ви можете довідатися з картини?

Картина зберігається в Національному музеї у Варшаві. Створена близько 1530 р. Дослідники припускають, що автор картини - очевидець битви. Невідомий художник з дивовижною ретельністю відтворив одяг і озброєння, риси облич та зачіски, жести й рухи, бойові порядки учасників битви, зобразивши їх усіх у дії та зберігши панораму битви, її напруження та розмах.

Князя Костянтина Острозького зображено справа, верхи на коні.

Під час кампанії 1514 р. московське військо захопило Смоленськ і рушило під Оршу - важливий стратегічний пункт на перетині торговельних шляхів між Києвом, Мінськом, Вільно і Москвою. 30-тисячним українсько-білорусько-ли-товським військом командував князь Костянтин Острозький. Йому протистояло 80-тисячне московське військо.

Князь Костянтин удався до військових хитрощів: зробивши вигляд, що відступає, він завів московитів у пастку, під обстріл своєї артилерії, і здобув переконливу перемогу.

Проте литовсько-московські війни тривали. До 1537 р. Велике князівство Литовське поступово втратило майже третину території, зокрема Чернігове-Сі-верщину й Смоленськ.

ПІДСУМОВУЮЧИ ВИВЧЕНЕ

Я ВЖЕ ЦЕ ЗНАЮ

До середини XV ст. зі складу Золотої Орди, яка потерпала від внутрішньополітичних міжусобиць, вийшов Кримський улус на чолі з Хаджі Гіреєм, який став засновником Кримського ханства. У Кримському ханстві сформувався державний апарат на чолі з ханом та його дорадчим органом - диваном. Столицею Кримського ханства стало м. Бахчисарай.

Частина татарського населення Кримського ханства вела кочовий спосіб життя, займаючись скотарством і торгівлею. Осілі сільські мешканці Криму займалися городництвом, землеробством і промислами, тоді як у містах розвивалися ремесла і торгівля. Кримський півострів тривалий час був місцем, де проживали різні народи. Виникнення Кримського ханства не завадило існуванню генуезьких торговельних колоній на півдні півострова. Торговельну конкуренцію генуезцям становили мешканці князівства Феодо-ро, що існувало в південно-західній частині гірського Криму. Проте в 1475 р. війська Османської імперії захопили генуезькі колонії і ліквідували державу Феодоро.

1478 р. Кримське ханство визнало себе васалом Османської імперії. Розпочалися постійні грабіжницькі набіги турків і татар на українські землі.

Після розпаду Галицько-Волинської держави Закарпаття опинилося у складі Угорщини, а Буковина й Бессарабія були приєднані до Молдовського князівства. На початку XVI ст. Молдова визнала себе васалом Османської імперії, а Закарпаття було розчленоване між князівством Трансильванія (васал османів) і Священною Римською імперією Габсбургів. Наприкінці XV ст. посилилося Московське князівство. Московський князь висунув претензії на українські землі під приводом відновлення Русі, але з центром у Москві. За Чернігово-Сіверщину точилися тривалі війни між Московією та Литвою. Міста Черніго-во-Сіверщини, захоплені московитами, вдалося повернути до складу Литви на початку XVI ст. Це стало наслідком вдалої воєнної кампанії українського князя Костянтина Острозького. Проте після смерті князя відвойовані міста були втрачені.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

1. Установіть хронологічну послідовність подій.

Битва під Оршєю; створення Кримського ханства; перехід Кримського ханства у васальну залежність від Османської імперії.

2. Покажіть на карті на с. 138, як змінювалася територія Русі-України із середини XIV до початку XVI ст.

3. З якими історичними регіонами та подіями пов'язані географічні назви?

Татарія, Бахчисарай, Кафа, Мукачеве, Хотин, Орша.

4. Дайте визначення поняттям.

Невільники, ясир, яничари, галери-каторги, хан, султан.

5. Дайте відповіді на запитання.

♦ Як за тюркськомовним населенням Причорномор'я закріпилася назва «татари»? ♦ Які коли виникло Кримське ханство? ♦ За яких обставин відбулося підкорення Кримського ханства Османською імперією? ♦ Коли розпочалися постійні напади кримських орд на українські землі? Які це мало наслідки для українців? ♦ Якою була історична доля Буковини та Закарпаття? ♦ Чим закінчилося литовсько-московське протистояння наприкінці XV-на початку XVI ст.?

6. Складіть розповідь про участь у тогочасних подіях одного з історичних діячів, про яких ідеться в параграфі.

 

Це матеріал з підручника Історія України за 7 клас Власов

 Попередня сторінка:  Українські землі у складі Великого кн...
Наступна сторінка:   Суспільне та господарське життя на ук...^