Інформація про новину
  • Переглядів: 284
  • Дата: 15-08-2020, 16:30
15-08-2020, 16:30

Раннє Відродження і гуманізм

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  Архітектура та мистецтво Середньовіч...
Наступна сторінка:   Утворення і розквіт держав центрально...

Подумайте, який давньоруський літературний твір можна поставити в один ряд із творами італійських поетів того часу.

1. Раннє Відродження. У середньовіччі людина була, перш за все, частиною колективу - майстром цеху, купцем гільдії, членом лицарського ордену чи селянської громади. Але наприкінці середніх віків вона починає усвідомлювати себе особистістю, індивідом. Ці зміни в людській свідомості відбилися в тогочасному мистецтві - творчість кожного художника набувала неповторних рис. Саме наприкінці XIV - на початку XV ст. з’явився такий жанр живопису, як портрет. Статус людей мистецтва в суспільстві та в очах правителів значно зріс.

Період з кінця XIV до кінця XV ст. в Італії називають раннім Відродженням. Це час бурхливого піднесення не тільки мистецтва, а й науки. Виникло вчення про виховання вільної, всебічно розвиненої і активної людини. У XIV-XV ст. культура європейських країн розвивалася під впливом змін у суспільстві й дедалі помітніше набувала нових рис. Колискою нової культури стала Італія. У численних італійських містах вирувало ділове життя, цінувалися особист здібності та комерційна

хватка. Фортуна усміхалася тим, хто звик покладатися на власні сили й розум. Справжнього успіху могли досягти люди незнатні, але енергійні й заповзятливі.

Залишаючись щирими християнами, ділові люди прагнули витрачати свій час і кошти вже не на приготування до потойбічного існування, а на радощі земного життя. Вони зводили прекрасні палаци і прикрашали їх творами мистецтва, цінували книги, захоплювалися старовиною. Адже на італійській землі, у колишньому серці Стародавнього Риму, найкраще зберігся античний спадок. Оновлення культури відбувалося тут у вигляд відродження античності.

Останнім поетом середньовіччя і першим поетом нового часу називають творця італійської літературної мови, великого флорентійця Данте Аліґ’єрі (1265-1321). Його «Божественна комедія» змальовує грандіозну картину Всесвіту, природи, людського й суспільного буття. Поет вважав, що людина народжена для добра і радості, а також здатна досягти висот мудрості й перемогти зло.

Творці нової культури негативно ставилися до «середньовічного варварства». Свій час, коли почала відроджуватися античність, вони вважали періодом справжнього піднесення культури після її «тисячолітнього занепаду». Звідси й походить назва -Відродження (франц. - Ренесанс).

2. Гуманізм. Культура Відродження сформувалася на основі гуманізму. Цей просвітницький рух виник у XIV ст. в Італії. Прихильники античності назвали свої заняття латиною «студя гуманітатіс» - «вивчення людського», через що їх самих стали звати гуманістами. Вищою цінністю гуманісти оголосили людину та її благо, відстоювали право кожної особи на вільний розвиток і реалізацію своїх здібностей.

Ідеал гуманістів - це «людина універсальна», тобто всебічно розвинена й здатна до наукової та мистецької творчості. На противагу християнським аскетичним переконанням гуманісти розробили власні моральні принципи. Однією з найважливіших чеснот вони вважали гідність, яка випливає не з походження, а лише з моральності та діянь людини.

Творці Ренесансу й самі були на диво багатогранними особистостя ми. Вони поєднували заняття архітектурою, скульптурою, живописом.

3. Стовпи нової культури. Першим представником Відродження вважають родоначальника ренесансної літератури поета Франческо Петрарку (1304-1374). Його уславила «Книга пісень» - збірка віршів про кохання до прекрасної Лаури. У ній автор возвеличив людську красу, порівнявши її з усім найкращим на землі й на небі. Сучасники високо цінували талант і творчість Петрарки. Заради нього відродили давно забуту античну традицію: на Капітолійському пагорб в Рим видатного поета-гуманіста увінчали лавровим шиком.

XIII cm. З праці Петрарки «Про засоби проти всілякої долі»

Чи мало маємо причин для радості? Ми маємо розум, пам’ять, передбачення, красномовство. Деякі тварини сильніші за людину, деякі - спритніші, деякі мають гостріший слух, зір, нюх. Але немає серед них такої, яка перевершила б людину гідністю. Тільки людина має розум, мову, сльози, сміх.

Так багато тварин у небі, на землі, у морях, які призначені тільки для нашої користі й підпорядковані тільки нашому розуму, нашій владі! Зрештою, кожній лкщській душі Господь дав ангела-охоронця. Це ще раз доводить, якою великою є гідність ліодини. Так! Серед усіх Божих творінь лкщина вирізняється красою і винятковою величчю!

Які якості людини гуманіст цінував найбільше і про що це свідчить?

Послідовник і близький друг Петрарки Джованні Боккаччо (13131375) також походив із Флоренції. У своєму творі «Декамерон» він стверджував, що цінність людини полягає в її розумі, мужності та гідності, і саме ці якості допомагають вистояти в життєвих випробуваннях.

«Божественна комедія» Данте, сонети Петрарки та «Декамерон» Боккаччо було написано зрозумілою всім народною мовою. Тож гуманісти довели, що ця мова може бути виразною та звучною.

Найяскравіше ідеї гуманізму проявилися в мистецтві. У центр його уваги постала людина з необмеженими духовними і творчими можливостями. Раніше середньовічні художники робили головних героїв своїх творів більшими за другорядних персонажів. Постай Христа чи короля, якщо навіть були на задньому плані, завжди виглядали значнішими за простих людей. Тепер усі фігури й предмети стали зображувати так, як їх бачить людське око. Ті, які розташовано ближче до глядача, виглядають більшими, а віддалені - меншими.

Змінилося ставлення до художника. Анонімні творці залишилися в минулому. Художники Відродження гордо ставили підпис під своїми творіннями. хній талант цінували, кожний митець мав своїх шанувальників і покровителів.

Найвизначнішим художником свого часу вважають Джотто (бл. 1267-1337). Митець перший відмовився від середньовічних законів зображення простору і зробив свої картини та фрески реалістичнішими. Його розписи церков заклали основи мистецтва Ренесансу.

Із Флоренцією пов’язане також ім’я іншого видатного художника раннього Відродження - Мазаччо (1401-1428). Найбільшу славу йому приніс розпис сценами з Біблії однієї із церков Флоренції. Персонажі фресок, які він створював, вражають своєю величчю і гідністю.

Із скульпторів перший до античної традиції звернувся Донателло (1386-1466), який порушив середньовічний звичай використовувати скульптури фігури лише для оздоблення храму. Донателло створив вільно розташовану й зусібіч відкриту для глядача скульптуру, тобто перетворив її на самостійний витвір мистецтва.

Прекрасні образи, створені на основі античної міфології, належать пензлю Сандро Боттічеллі (1445-1510). До сьогодні вражає точність його малюнка, чіткість ліній і шляхетна краса персонажів. Творчість Боттічеллі увібрала в себе як інтерес художника до політичного життя суспільства, так і релігійні роздуми.

Боттічеллі. Весна. XV cm.

Культура Відродження об’єднала звеличення фізичної краси античності та християнську духовність (прагнення до передачі внутрішнього світу людини) середньовіччя.

XIV-XV ст. ознаменовано також появою інтересу до пізнання природи. Причиною цього явища стали насамперед нот переклади творів античного мислителя Арістотеля, який заклав підвалини природничих наук. Великих успіхів було досягнуто в цариш, математики (Лука Пачо-лі), астрономії (Регіомонтан) і медицини.

ПЕРЕВІРЯЄМО ЗНАННЯ

1. Як змінився світогляд людини наприкінці середньовіччя?

2. Чому батьківщиною нової культури стала талія?

3. Звідки походить термін «Відродження»?

4. Хто такі гуманісти? Які ідеї вони сповідували?

5. Кого з письменників і митців раннього Відродження ви знаєте?

Удосконалюємо вміння

 

ДІЄМО ТВОРЧО

Робота у групах. Підготуйте презентації про одного з творців раннього Відродження (на вибір). Презентуйте роботи на загал. Обговоріть проблему необхідності збереження пам’яток мистецта як художнього надбання людства.

Дізнаємося з інтернет-мережі

З допомогою старших родичів чи знайомих знайдіть в інтернет-мережі за пошуком «Romanesque vs Gothic Architecture. Bauram Durmaz» відео-матеріал. Перегляньте відеоряд і прочитайте підписи англійською мовою. Чи допомогло вам це відео систематизувати знання про архітектурні стилі? Складать повідомлення «У чому полягає відмінність між романською та готичною архітектурою».

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 7 клас Подаляк

 Попередня сторінка:  Архітектура та мистецтво Середньовіч...
Наступна сторінка:   Утворення і розквіт держав центрально...^