Інформація про новину
  • Переглядів: 2080
  • Дата: 18-08-2020, 13:58
18-08-2020, 13:58

Робота з табличними даними

Категорія: Інформатика





Попередня сторінка:  Середовище табличного процесора
Наступна сторінка:   Типи даних в електронних таблицях

З табличними даними можна виконувати низку операцій.

Відкриття таблиці

Існує декілька способів відкриття створеної раніше таблиці Excel:

• у відповідній папці знайти документ і відкрити його;

• запустити Excel, клацнути потрібну назву останніх документів;

• у вікні Excel виконати команду Файл —> Відкрити, знайти і відкрити ЕТ;

• у меню Пуск (якщо ярлик Excel закріплено в меню) розгорнути випадний список ярлика й вибрати файл потрібної таблиці.

У всіх наведених випадках відкриється вибрана таблиця, з якою користувач може продовжити роботу.

Введення даних

У клітинках ЕТ дані можна зберігати й опрацьовувати.

Якщо якусь клітинку виділити клацанням, то наявні в клітинці дані буде замінено новими, що вводитимуться. Під час уведення даних стають активними два значки:

Уводити й редагувати дані можна як у клітинці, так і в рядку формул. Якщо у вікні рядок формул відсутній, на вкладці Вигляд слід встановити позначку:

Підтвердити введення даних можна клацанням значка

(рис. 19.1) або іншої клітинки, а введення даних із переходом до сусідньої клітинки праворуч (нижче) — натисканням клавіші Tab (Enter).

Щоб скасувати введення щойно набраних даних потрібно натиснути клавішу Esc або клацнути значок

Особливості відображення даних

Після підтвердження введення даних текст, який не вміщується в клітинку, буде виступати на порожні клітинки праворуч (рис. 19.2).

Якщо ж клітинка праворуч теж містить дані, то текст у клітинці, що міститься ліворуч, буде сховано за її правою межею. Введені дані при цьому не втрачаються, їх можна побачити у рядку формул.

Дробова частина числа, яка не вміщується в клітинку, буде автоматично округлятися (рис. 19.3, а). Якщо ціла частина не поміщається в клітинці, то число подається в стандартному вигляді (рис. 19.3, б), а якщо й це не вдається, виводиться «решітка» (рис. 19.3, в).

Редагування даних

Часто виникає потреба в редагуванні (зміненні) табличних даних. У цілому редагування даних в електронній таблиці схоже з редагуванням даних у текстовому документі.

Для редагування наявних у клітинці даних її потрібно виділити подвійним клацанням.

Для видалення символів у клітинці потрібно скористатися клавішами Backspace або Delete, для скасування останніх дій — сполученням клавіш

Доступні також операції копіювання, вирізання, вставлення даних відповідними сполученнями клавіш Ctrl + С, Ctrl + X, Ctrl + V або командами контекстного меню.

Форматування даних

Звичайно, ЕТ призначені для опрацювання даних комп’ютером, проте працюють із ними користувачі-люди. Отже, для кращого сприйняття табличних даних варто приділяти увагу естетичному оформленню таблиці. Це налаштовується шляхом форматування даних.

Формат шрифту

Пригадаємо призначення відомих вам інструментів форматування шрифту (рис. 19.4):

1 — гарнітура шрифту; 2 — розмір шрифту; 3 — стиль накреслення шрифту; 4 — встановлення меж клітинки; 5 — колір заливки; 6 — змінення розміру шрифту; 7 — колір шрифту; 8 — відкриття вікна налаштування шрифту.

Для форматування наявних у клітинці даних достатньо клацнути клітинку та вибрати потрібний інструмент. Для форматування окремих текстових даних — клацнути двічі та виділити фрагмент тексту. Форматування окремих фрагментів нетекстових даних неможливе. Вирівнювання даних у клітинці

У клітинці текст автоматично вирівнюється за лівим краєм, а числа — за правим. Щоб змінити вирівнювання вмісту, потрібно спочатку виділити клітинку (одинарним клацанням!) чи діапазон, а потім скористатись відповідними інструментами вкладки Основне групи Вирівнювання. Залежно від вибраних інструментів горизонтального і вертикального вирівнювання маємо 9 результатів розташування (рис. 19.5).

Орієнтація запису даних

Іноді записи у клітинках таблиці доводиться повертати. Пригадайте сторінку журналу успішності, на якій дати записано знизу вгору.

Щоб повернути запис на довільний кут, потрібно:

1) у списку

вибрати команду Формат вирівнювання клітинки, або

розгорнути вікно налаштувань значком

або в контекстному

меню клітинки вибрати команду Формат клітинок;

2) у вікні Формат клітинок відкрити вкладку Вирівнювання (рис. 19.6);

3) у блоці Орієнтація вказати кут повороту або перетягнути маркер Напис на потрібний кут і натиснути кнопку ОК.

Формат за зразком

Щоб застосовувати формат однієї клітинки до інших, не змінюючи їхнього вмісту, потрібно виділити цю клітинку, на вкладці Основне

клацнути кнопку

та протягнути вказівник-пен-зель по клітинках, для яких потрібно застосувати вибраний формат. Для багаторазового використання форматування за зразком слід дві

чі клацнути кнопку

а щоб вийти з цього режиму — клавішу Esc.

Зміна розмірів стовпців і рядків

Щоб змінити ширину стовпця (висоту рядка), достатньо перетягнути його праву (нижню) межу між заголовками (номерами). При цьому виводяться поточні розміри: у пунктах і пікселях — для рядків, у символах і пікселях — для стовпців при звичайному режимі перегляду (рис. 19.7).

Питання для самоперевірки

1. Опишіть способи відкриття збереженної ЕТ.

2. Чим відрізняється уведення даних після одинарного і подвійного клацання клітинки?

3. Як скасувати й підтвердити процес уведення даних у клітинку?

4. Як побачити дані, які не поміщаються у клітинці?

5. Як вирівняти і як повернути запис у клітинці?

6. Як змінити ширину стовпця або висоту рядка ЕТ?

Вправа 19

Ознайомитися з методами уведення, редагування та форматування даних в електронній таблиці.

1) Запустіть Excel. Створіть новий документ з порожньою таблицею. Заповніть таблицю даними за зразком (рис. 19.8). Зверніть увагу на дані у рядку формул.

2) Зменште приблизно втричі ширину стовпців А і С за зразком (рис. 19.9). З’ясуйте, чому текст у стовпці А видно не повністю, а у стовпці С — повністю.

3) Збільште приблизно вп’ятеро висоту першого рядка та вчетверо ширину стовпця В. Запитайте в однокласників і однокласниць ПІБ і заповніть чотири клітинки за зразком (рис. 19.10).

4) Поверніть уміст клітинок верхнього рядка за зразком.

5) Вирівняйте вміст по горизонталі і вертикалі за зразком.

6) Установіть для ПІБ учнів і учениць колір — червоний, тип накреслення — жирний курсив. Збережіть документ із назвою Вправа 19. Надішліть листа вчителеві із поясненням до пункту 2 і вкладеним файлом Вправа 19.xlsx. Завершіть роботу.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 19 із автоматичною перевіркою результату.

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Бондаренко

 




Попередня сторінка:  Середовище табличного процесора
Наступна сторінка:   Типи даних в електронних таблицях



^