Інформація про новину
  • Переглядів: 3294
  • Дата: 18-08-2020, 13:59
18-08-2020, 13:59

Типи даних в електронних таблицях

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  Робота з табличними даними
Наступна сторінка:   Автоматичні дії над вмістом клітинок

Важливою особливістю ЕТ є типізація даних у клітинках.

Доцільність типізації даних

Призначенням ЕТ є опрацювання різноманітних даних.

Для зберігання й опрацювання, скажімо, текстових (рядкових) даних потрібні обсяг пам’яті і набір операцій, відмінні від зберігання й опрацювання даних числового типу.

Додавання текстів відрізняється від додавання чисел:

Порівняння текстів відрізняється від порівняння чисел:

Типізація даних в ЕТ необхідна для раціонального використання пам’яті, відображення даних у прийнятному форматі та можливості коректного опрацювання даних різного типу.

Класифікація типів даних

За особливостями опрацювання та подання розрізняють такі дані:

Тип даних

Опис

Числові

Дані подано у вигляді числа, з яким можна проводити обчислення. Можуть містити допоміжні символи: %, $ тощо

Текстові

Дані подано у вигляді символьного рядка. До них не можна застосовувати математичні обчислення

Формули

Арифметичні, логічні та/або інші вирази для опрацювання даних у комірках. Можуть містити посилання, функції, позначення операцій тощо

Якщо формат клітинки користувачем не було змінено, то в ній встановлено тип даних — Загальний. Після введення даних до такої клітинки їхній тип визначається табличним процесором автоматично. Текстові дані

Текст може складатися з будь-яких символів, зокрема цифр. Число в клітинці з текстовим типом вважається рядком, але до нього можуть бути застосовані числові операції.

Числові дані

Числові дані можуть бути використані для обчислень. їх вигляд на екрані залежить від вибраного формату.

Числовий тип даних може бути поданий у таких форматах:

Формат

Вигляд

Пояснення

Числовий

Виведення чисел із вибраною кількістю десяткових знаків

Грошовий

До числа додається знак грошової одиниці

Фінансовий

Вирівнювання за роздільником цілої і дробової частин

Дробовий

Звичайні дроби

Експоненційний

Стандартний вигляд числа 5,78 ■ 107

Дата

Для відображення дати (не може мати від'ємного значення)

Час

Для відображення часу або дати й часу (не може мати від'ємного значення)

Користувач, опанувавши правила, може створювати власні формати виведення числових даних (усі формати).

Одиницею формату Дата та/або Час є доба. Формат Час розглядається програмою як частина доби, а Дата — як кількість діб від 01.01.1900 року. Якщо формат Час із відображенням дати і часу перевести у формат Числовий із десятковими знаками (або Дробовий), то побачимо дробове число, ціла частина якого позначає кількість діб від 01.01.1900 року, а дробова — частину доби, що пройшла від опівночі.

У числовому поданні час 12:30 є часткою доби » 0,52083, дата 01.03.2020 = 43891 діб, рахуючи від 01.01.1900.

Час 01.03.2020 12:30 у форматі Числовий (із п’ятьма десятковими знаками) 43891,52083.

Отже, залежно від формату число 43891,52083 може бути виведене як 01.03.2020 або 12:30, або 01.03.2020 12:30 тощо.

Загальний формат

Як уже зазначалося, загальний формат у клітинках ЕТ установлено за замовчуванням. Excel визначає тип уведених даних автоматично. При цьому програма інколи помиляється.

Після введення тексту -Я вчуся у клітинці побачимо: #NAME? (або #ИМЯ?). Це програма «вирішила», що введено від’ємне число, бо на початку стоїть знак «-».

Для коректного визначення даних у загальному форматі слід дотримуватися певних правил їх введення. Розглянемо деякі з них:

Що вводиться

Правило

Приклад

Текст

Введення розпочинати з апострофа: «'»

Відсотки

Закінчувати введення знаком відсотка: «%»

Звичайний

дріб

У форматі: ціла частина чисельник/знаменник (ціла частина вводиться завжди, навіть коли нуль)

Десятковий

дріб

Ціла і дробова частини відокремлюються комою (крапкою — для англомовного Excel)

Дата

У форматі: день:місяць:рік (рік уводити не обов'язково)

Час

У форматі: година:хвилина:секунда (секунди вводити не обов'язково)

Встановлення формату даних

Щоб уникнути помилок даних #NAME?, користувач може заздалегідь установити потрібний формат (тип) даних. Для встановлення формату слід виділити потрібну клітинку чи діапазон і скористатись списком форматів (усі формати) на вкладці Основне.

Для детальнішого налаштування формату даних потрібно:

1) розгорнути значком

діалогове вікно налаштувань групи інструментів Число, що на вкладці Основне (рис. 20.1, а); можна також скористатися командою Формат клітинок контекстного меню клітинки;

2) вибрати потрібний формат (у нас — Дата) (рис. 20.1, б);

3) вибрати за потреби тип і мову (у нас тип — розлогий, мова — українська) (рис. 20.1, б);

4) натиснути кнопку ОК.

Якщо розгорнути список форматів для виділеної клітинки з даними (див. рис. 20.1, а), то побачимо, як виглядатимуть ці дані у кожному з форматів.

Окрім розглянутих типів даних, аркуш електронної таблиці може містити також дані графічного типу: графіки, малюнки, діаграми, зображення, кнопки тощо. Але ці об’єкти не є даними клітинок, а розташовані «над таблицею».

Питання для самоперевірки

1. У чому полягає необхідність типізації даних в ЕТ?

2. Назвіть типи даних ЕТ.

3. Охарактеризуйте числовий тип даних і його формати.

4. Опишіть особливості форматів числових даних для виведення дати і часу.

5. Охарактеризуйте загальний формат даних і назвіть кілька правил уведення даних різного типу.

6. Як установити потрібний формат даних клітинки?

Вправа 20

Ознайомитися з особливостями використання різних типів даних в електронній таблиці.

1) Запустіть Excel. Створіть Нову книгу.

2) Уведіть до однієї з клітинок текст =семи.

Запишіть у зошит пояснення, який результат спостерігається після підтвердження введення.

3) Виправте дані у клітинці так, щоб відображався напис =семи.

4) Знайдіть в інтернеті точну дату початку повстання козаків на Запорізькій Січі проти Речі Посполитої й обрання гетьманом Богдана Хмельницького (рис. 20.2). Уведіть дату до наступної клітинки. Запишіть у зошит пояснення результату, який спостерігається у цій клітинці.

Виправте дані у клітинці з датою повстання так, щоб дата відображалась коректно.

5) Уведіть до наступної клітинки поточну дату, встановіть для неї формат — числовий. Запишіть у зошит пояснення, який результат спостерігається у цій клітинці.

6) Збережіть документ із назвою Вправа 20. Надішліть листа вчителеві із поясненнями, записаними в зошиті (п. 2, 4, 5) та вкладеним файлом Вправа 20.xlsx.

Завершіть роботу.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 20 із автоматичною

перевіркою результату.

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Бондаренко

 
Попередня сторінка:  Робота з табличними даними
Наступна сторінка:   Автоматичні дії над вмістом клітинок^