Інформація про новину
  • Переглядів: 474
  • Дата: 19-08-2020, 02:58
19-08-2020, 02:58

Імперія Карла Великого

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  Становлення Середньовічної Європи
Наступна сторінка:   Візантійська імперія

Яким був Карл Великий

Розгляньте репродукцію картини Альбрехта Дюрера та прочитайте уривок із біографії Карла Великого, написаної за його життя середньовічним істориком Ейнгардом. Які риси характеру Карла здаються вам привабливими? Чому? Як деталі середньовічного портрета доповнюють текст документа?

Найбільшої могутності Франкська держава досягла за правління Карла Великого (768-814).

СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ ІСТОРИК ЕЙНГАРД ПРО КАРЛА ВЕЛИКОГО

Карл був широкої й міцної статури, високий на зріст... Хода Карла була твердою, всі його риси — мужніми, він мав міцне здоров’я. Старанно вправ-лявся у верховій їзді й полював, часто тренував своє тіло плаванням, у якому був настільки вмілим, що не мав собі рівних.

Невибагливий до їжі та питва, він був особливо поміркований щодо напоїв, оскільки вельми ненавидів пияцтво в будь-яких проявах...

Наділений красномовством, він міг чітко висловити все, що хотів. При цьому... не задовольнявся лише національною мовою, а докладав зусиль до вивчення мов іноземних... Володів латиною настільки, що міг висловлюватись нею, як рідною. Він вивчав мистецтво обчислень і зі старанністю мудреця допитливо вивідував шляхи зірок.

Карл поклав початок граматиці рідної мови. Він наказав записати й увічнити старовинні варварські пісні, що оспівували діяння та війни попередніх королів.

Як Карл Великий став імператором

Працюючи з текстом і картою (с. 22), установіть основні напрямки походів Карла Великого. Порівняйте територію Франкського королівства Хлодвіга та імперії Карла Великого. На основі цих джерел доведіть, що Карл дійсно створив імперію.

Майже все своє життя Карл провів у війнах. На чолі війська він здійснив десятки походів і зажив слави непереможного полководця. Прагнучи об’єднати під своєю владою всі германські племена, король понад ЗО років намагався підкорити волелюбних язичників-саксів, які жили на півночі сучасної Німеччини. Лише під кінець життя Карл домігся принаймні їх зовнішньої покірності.

У результаті багаторічних завоювань королівство Карла Великого займало більшу частину Західної Європи. У 800 р., у соборі Святого Петра в Римі, римський папа поклав на голову Карла імператорську корону. Так у Європі знову постала імперія — Франкська.

Опишіть, як відбувалася процедура коронування. Які деталі вам здаються важливими? Чому?

Після проголошення імперії Карл воював не так часто, як раніше, проте досить енергійно займався її облаштуванням. Він прагнув створити єдине ціле з абсолютно різних земель, завойованих колись його предками й ним самим. Але навіть для Карла Великого це завдання виявилося надзвичайно складним.

Франкське королівство. Імперія Карла Великого - карта

За Карла Великого у Франкській державі зростала кількість освічених людей, адже він дбав про розвиток освіти. У цей час були написані перші підручники з граматики, що ними користувалися протягом усього Середньовіччя. Завдяки зусиллям учених і переписувачів книг, латинську мову не було забуто, саме її використовували в усіх навчальних закладах Середньовіччя. Видавалися закони, які стали основою середньовічного права. При дворі Карла створювалися численні хроніки, які відтворювали історичні події того часу. Недарма цей період піднесення культури у Франкській державі назвали «Каролінгським відродженням».

Загибель імперії Карла Великого.

Утворення держав середньовічної Європи

Чому на карті Європи з'явилися нові держави? Знайдіть на карті «Франкське королівство...» (с. 22) нові держави, назвіть їх столиці. Як ілюстрація відображає розкол Франкської імперії?

Після смерті Карла Великого між його нащадками розгорнулись міжусобні війни1 за престол. У 843 р. у Вердені онуки Карла Великого уклали договір про розподіл імперії. Відповідно до умов Верденського договору, найстаршому — Лотарю — дістався почесний імператорський титул, Північна Італія та вузька смуга європейської території уздовж річки Рейн — майбутня Лотарингія. Його середній брат заволодів Східно-франкським королівством, що його пізніше назвали Німеччиною. Наймолодшому відійшло Західнофранкське королівство, тобто майже вся територія майбутньої Франції.

Якщо в Західнофранкському королівстві переважали романські мови, з яких пізніше утворилася французька, то у Східнофранкському королівстві — германські діалекти.

Щодо володінь Ло-таря, то там проживало змішане романо-германське населення.

Розподіл Франкської імперії {середньовічна мініатюра)

1 Міжусобні війни — війни за владу, які відбуваються всередині держави, певної групи людей тощо.

Отже, Верденський договір став початком формування трьох західноєвропейських держав: Франції, Німеччини та Італії — і, відповідно, французького, німецького та італійського народів.

1. У якому році Карл Великий став імператором?

2. Якими були основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики Карла Великого?

3. Що засвідчив Верденський договір?

4. Що спільного було в політиці Хлодвіга та Карла Великого?

5. Назвіть причини розпаду імперії Карла Великого.

1. Знайдіть карту сучасної Європи. Які держави нині знаходяться на території Франкської імперії?

2. Оберіть одного з діячів цього періоду: Хлодвіга або Карла Великого — й усно охарактеризуйте його за планом:

1) риси характеру історичного діяча;

2) найважливіші напрями діяльності;

3) внесок в історію;

4) ваше ставлення до цього діяча.

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 7 клас Пометун, Малієнко

 Попередня сторінка:  Становлення Середньовічної Європи
Наступна сторінка:   Візантійська імперія^