Інформація про новину
  • Переглядів: 557
  • Дата: 19-08-2020, 03:03
19-08-2020, 03:03

Середньовічне Європейське суспільство

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  Зв'язок людини і природи. Рух Середнь...
Наступна сторінка:   Практична робота. Життя і традиції риц...

Яке суспільство називають феодальним

Установіть і випишіть причини утворення станів середньовічного суспільства.

Нові європейські держави, що сформувалися після Великого переселення народів, зазвичай воювали між собою. Тому правителі були зацікавлені в постійному війську, що складалося з людей, для яких військова справа ставала професією. Аби створити регулярну армію, королі за виконання людиною військової чи іншої служби надавали

їй наділ землі разом із селянами, які на ній жили та працювали. Спочатку такі володіння були тимчасовими, лише на період несення служби, але поступово перетворювалися на спадкові. Наділ став називатися феодом, а його власник — феодалом, або сеньйором.

Церква та монастирі теж ставали феодалами. Поступово із землевласників формувалася панівна частина суспільства.

Так протягом раннього Середньовіччя поставало нове феодальне суспільство, яке розділилося на три окремі верстви населення — стани.

Середньовічні богослови, намагаючись обґрунтувати новий устрій, стверджували, що суспільство розділено на три стани Богом, який визначив місце кожної людини в одному з них.

Використовуючи документ, визначте, на які стани поділялося середньовічне суспільство. Як у документі пояснюється необхідність трьох станів?

ЄПИСКОП АДАЛЬБЕРОН ЛАНСЬКИЙ (XIСТ.) ПРО ТРИ СТАНИ

Так дім Божий (суспільство) поділяється на три частини: одні моляться, другі воюють, треті працюють. Один стан — воїни, покровителі церкви й захисники народу, всіх без винятку, і сильних, і слабких... Другий стан — селяни; ці нещасні люди мають щось лише ціною важкої праці. Усім — грошима, одягом, харчами — забезпечують вони увесь світ. Жодна вільна людина не змогла б прожити без селян... Три... частини не потерпають від своєї відокремленості: послуги, які надаються одній з них, створюють умови для праці двох інших; у свою чергу, кожна частина піклується про ціле.

Більшість істориків вважає, що феодальне суспільство в цілому склалося до XI ст.

Чим відрізнялись стани феодального суспільства

Об'єднайтесь у «трійки». Кожен з учасників групи має прочитати фрагмент тексту, розглянути ілюстрації з характеристикою одного зі станів середньовічного суспільства і відповісти на запитання. Якою була роль цього стану в суспільстві? З кого він складався? Якими були особливості становища цієї суспільної групи?

Після завершення роботи поділіться її результатами зі своєю групою, а потім — із класом.

Духовенство

Усе життя середньовічної людини було пов’язане з церквою. Священники відрізнялися від інших християн — мирян. Вони звільнялися від служби в армії й не підпорядковувалися ніякому суду, крім церковного. Духовенство не платило податків, натомість миряни сплачували церковну десятину.

В епоху Середньовіччя духовенство розділилося на біле і чорне. Білими називали священників, які не давали монашеської обітниці й несли службу серед людей — у миру. Чорне духовенство — монахи — жили в монастирях. Слово «монах» (чернець) означає «одинак», і вони справді намагались усамітнитися від інших людей. Ченці багато працювали, забезпечуючи себе всім необхідним, невтомно молилися, навчали людей і переписували книги. Великі монастирі на сході Європи називалися лаврами, а на заході — абатствами.

Воїни-феодали

В умовах постійних війн важливе місце належало воїнам-феодалам, які могли захистити себе та інших. Володіння землею давало їм багатство, владу та престиж. Серед найбільш вельможних і багатих феодалів був король. Поступово з-поміж феодалів склалися особливі стосунки, які дістали назву васалипёт.

Користуючись схемою «Феодальна драбина», назвіть пари: сеньйор — васал.

Васалітет — особливі відносини всередині стану феодалів, згідно з якими одні феодали — сеньйори — надавали земельні володіння за службу іншим — васалам. Феодальна драбина — послідовне підпорядкування феодалів.

Перш ніж отримати феод, васал визнавав себе «людиною сеньйора» і давав клятву вірності, що ніколи не зрадить свого покровителя. Але й сеньйори мали певні обов’язки, надаючи васалам землю, своє заступництво і захист від ворогів.

Кожен феодал міг одночасно й сам бути васалом, якщо над ним стояв його сеньйор. Цікаво, що й король міг бути васалом, наприклад папи римського і навіть іншого короля.

Водночас у багатьох країнах існував закон: «Васал мого васала — не мій васал». Це означало, що кожен феодал у разі потреби міг розраховувати лише на своїх воїнів. Під час захисту земель від численних завойовників феодали були зобов’язані приєднатись до сеньйора та привести із собою загін під його командування.

Селянство

Роздивіться ілюстрацію (с. 49) середньовічних художників братів Лім-бургів і поясніть, чому, на вашу думку, вона ілюструє статтю про феодалізм в англомовній версії Вікіпедії.

Найчисленнішим станом середньовічного суспільства були селяни. За звичаєм, ще в ранньому Середньовіччі селяни надавали продоволь-

ство та все необхідне тим родичам, які захищали їх під час війни. У неспокійні часи необхідність захисту спонукала селян звертатися до сильного сусіда, наприклад сеньйора чи монастиря. Натомість селяни були змушені визнавати себе залежними, тобто відмовлятися від власності на землю й від особистої свободи на користь свого покровителя. Так поступово виникали залежність і певні обов’язки селян стосовно покровителів. Інколи селяни втрачали свободу через борги, провину або під примусом феодала.

За користування землею, лісами, луками, ріками селяни відбували феодальні повинності, тобто виконували примусові обов’язки. Основними з них були панщина й оброк. Панщиною називались безоплатні роботи селян у господарстві феодала. Вони обробляли панське поле й будували помешкання, лагодили мости й чистили ставки тощо. Крім того, селяни віддавали феодалу оброк — частину продуктів свого господарства: зерно, худобу, птицю, яйця, сало, мед, а також виготовлені ними вироби: полотно, посуд тощо. Отже, власність феодала на землю та працю селян і зумовлені нею відносини стали важливими ознаками феодалізму.

Роль християнської церкви у становленні середньовічного суспільства

Як впливала християнська церква на життя середньовічної людини?

Людина, яка присвячувала себе Богу, ставала частиною великої спільноти — духовенства, діяльність якої стосувалась усіх сторін середньовічного життя.

Головним завданням священників було здійснення богослужіння: вони хрестили та сповідали людей, благословляли їх на працю й боротьбу. За традицією храми мали бути постійно відкритими, а вогонь у світильниках — не згасати. Повсякдення не обходилося без церковного дзвона, який був головним часовим орієнтиром, сповіщаючи про початок торгівлі та закриття ринку, про свята й війни, про інші важливі події в житті людей.

На основі схеми поставте кілька запитань, які допоможуть вам зрозуміти, що таке церковна ієрархія.

Церковна ієрархія —

чітке підпорядкування нижчих церковних чинів вищим. Церковна єпархія — церковно-адміністративна одиниця.

На основі ілюстрацій (с. 50-51) прокоментуйте, яку роль у зображених подіях відіграє духовенство. Як на картинах середньовічних художників простежується ставлення суспільства до духовенства?

Духовенство втручалось у політичні справи всіх підпорядкованих йому країн, вирішуючи, хто саме з монархів має посісти престол, із ким узяти шлюб, на які території претендувати.

До середини XI ст. християнська церква була єдиною. Проте в 1054 р. вона розділилася на католицьку, на чолі з папою римським, і православну, очолювану патріархами. Тож протистояння двох церков стало причиною багатьох конфліктів серед віруючих.

1. Що таке феод і хто такі феодали?

2. Що таке суспільні стани у Середньовіччі?

3. Яке місце посідала християнська церква в житті середньовічного суспільства? Свою думку поясніть.

4. Як і чому вільні селяни поступово перетворювалися на залежних?

5. Обговоріть, чому ідея трьох станів була популярною і після доби Середньовіччя.

6. Історики пишуть: «В епоху Середньовіччя всі члени суспільства, від короля до селянина, були пов'язані між собою відносинами залежності. Однак міра та способи залежності селян і феодалів були абсолютно різними». Чи погоджуєтеся ви із цим твердженням? Чому? Поясніть свою думку.

Складіть схему «Три стани середньовічного суспільства».

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 7 клас Пометун, Малієнко

 Попередня сторінка:  Зв'язок людини і природи. Рух Середнь...
Наступна сторінка:   Практична робота. Життя і традиції риц...^