Інформація про новину
  • Переглядів: 949
  • Дата: 19-08-2020, 03:12
19-08-2020, 03:12

Вплив церкви на Середньовічне суспільство

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  Держави Середземномор'я в Середні вік...
Наступна сторінка:   Практична робота. Середньовічні школ...

Розділ IV. Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя

 

Яку роль відігравала християнська церква в Середньовічній Європі

Обговоріть у загальному колі, чому роль церкви в Середньовіччі вважається суперечливою. Свої думки обґрунтуйте.

Християнська церква за європейського Середньовіччя впливала на всі сфери життя суспільства: брала участь в управлінні державами, допомагала світським правителям урегульовувати складні стосунки між людьми, опікувалася хворими, старими й сиротами, відкривала ніколи. Християнська релігія давала віруючим, особливо гнобленим, особисту розраду, адже майнова нерівність в їхніх уявленнях перетворювалась на рівність у гріхах і стражданні. Християнство об’єднувало народи і країни Європи навіть тоді, коли вони воювали між собою.

Проте всередині самої церкви єдності не було. У 1054 р. церква остаточно розділилася на римо-католицьку та православну. Розкол вплинув на спосіб життя, традиції та культуру країн.

Поступово між двома конфесіями склались традиційні відмінності. Так, главою католицької церкви є Папа Римський, православної — патріархи. Усі католицькі священники зобов’язані дотримуватися безшлюбності, у православ’ї безшлюбність передбачена лише для чернецтва. Служба у православних зветься літургія, у католиків — меса. Є певні відмінності і між самими положеннями релігійного віровчення та обрядами. У православ’ї вважається, що Святий Дух походить від Бога-Отця, а в католицизмі — і від Отця, і від Сина. Православні вважають, що після смерті на людину чекає рай і пекло, католики — рай, пекло і чистилище (можливість спокутувати несмертні гріхи). Для католицизму притаманне надзвичайне шанування Богородиці — Діви Марії. Православні хрестяться трьома пальцями з правого плеча, а католики всією долонею — з лівого. Проте християни єдині в головному — вірі в Ісуса Христа і Діву Марію, яких вони прославляють і до яких звертаються у своїх молитвах.

Середньовічні католицькі богослови вчили, що церква отримала від Христа право відпускати гріхи за допомогою особливих папірців — індульгенцій. Торгівля ними означала, що будь-яка нечесна людина або навіть злочинець можуть відкупитися від покарання за гріхи. Водночас частину грошей, отриманих від продажу індульгенцій, використовували на утримання притулків і лікарень, будівництво шкіл і друкарень, зведення мостів і храмів.

Індульгенція (від латинського — «милість») — повне або часткове звільнення від покарання за гріхи.

Поєднайте інформацію двох творів: художнього і літературного. Як у вірші пояснюється необхідність купівлі індульгенцій? Де відбувається продаж індульгенцій? Про що свідчить герб Папи Римського, зображений на середньовічному малюнку?

ІЗ КНИГИ ШАРЛЯ ДЕ КОСТЕРА «ЛЕГЕНДА ПРО ТІЛЯ УЛЕНШПІГЕЛЯ»1

Якщо не хочеш в пеклі ти Горіти сто віків —

Собі купити поспіши Прощення від гріхів. Купуйте індульгенцію,

Бо в ній спасіння є:

Хто папі гроші сплачує, Той Богові дає.

Продаж індульгенцій {середньовічний малюнок XVI ст.)

1 Текст цитується в перекладі Є. Єгорової та С. Сакидона.

Як церква боролась з єретиками

Чому церква так жорстоко переслідувала єретиків?

На межі ХІІ-ХІІІ ст. католицька церква стає найвпливовішою силою західноєвропейського суспільства. Її могутність підкріплювалася дієвою системою церковних покарань за непослух.

Непокірним загрожувала анафема — акт відлучення людини від церкви, недопущення її до церковних таїнств і обрядів. Оголошення людині церковного прокляття робило її вигнанцем у суспільстві.

Проте в містах і навіть у селах з’являлося дедалі більше людей, які виступали проти церковних утисків. Таких людей духовенство називало єретиками.

Єретик — особа, що заперечує основи (канони) віровчення панівної церкви, віровідступник.

Кого католицька церква називає єретиком? Які слова документів підкреслюють ставлення церкви до єретиків? Якими способами добивалися зізнання від єретика?

ЗІ ЗБІРКИ ЗАКОНІВ «СІМ ПАРТИД»1 ПРО ЄРЕТИКІВ

Звідки походить слово «єретик», скільки їх видів і яку шкоду вони приносять людям, котрі з ними спілкуються

«Єресь» як латиною, так і романською означає «розподіл», звідси походить слово єретик, тобто той християнин, який відхилився від католицької релігії. Існує багато категорій єретиків, проте дві з них — найголовніші. До однієї належать ті, хто вірує, проте їхні вірування розходяться з істинною вірою. До іншої категорії належать ті, які взагалі не вірують, і ці негідні люди думають, що душа вмирає разом із тілом, що ні за добро, ні за зло, яке людина творить у цьому світі, не буде ні нагороди, ні покарання.

Єретики заперечували дорогі церковні обряди та пишні богослужіння. Вони вимагали, аби духовенство відмовилося від десятини, своїх земельних володінь і багатств, виступали проти феодальних повинностей і податків, закликали «жити працею рук своїх». Вони й самі показували приклад праведного життя: роздавали майно бідним і жили подаяниями.

Таких поглядів дотримувалися, зокрема, й альбігойці1, яких було оголошено єретиками. Тому католицька церква ініціювала проти них Хрестові походи, що увійшли в історію як Альбігойські війни (12091229). Вони супроводжувалися нещадними грабунками і знищенням мирного населення.

Служителі церкви в усіх країнах переслідували єретиків і жорстоко розправлялися з ними. їх відлучали від церкви, судили й карали. У XIII ст. для цього була створена інквізиція.

Інквізиція — спеціальний церковний суд,створений папою римським, для боротьби з єретиками.

На основі ілюстрації визначте, хто керує спаленням єретиків. Доберіть з тексту слова, які ілюструє ця мініатюра.

Яким був вплив діячів католицької церкви на середньовічне суспільство

На основі тексту обговоріть, якими ідеями середньовічних богословів ми послуговуємося до сьогодні.

Над питаннями християнської віри розмірковували вчені-богослови ще в IV-V ст. Найвидатніших із них зазвичай називають отцями Церкви, це: Аврелій Августин, Ієронім, Василій Великий та Іоанн Златоуст. У своїх творах вони розкрили основні положення християнської віри.

Діяльність багатьох католицьких священників була пов’язана зі світськими проблемами. Римський абат Діонісій Малий (VI ст.) використав дані про життя та загибель Ісуса Христа і встановив дату його народження. Спираючись на його обчислення, монах Біда Високоповажний (VII-VIII ст.) запропонував нову систему літочислення та відповідну форму записів «до Різдва Христового» (до нашої ери) і «після

Різдва Христового» (наша ера). А вже Папа Римський Григорій XIII з 1582 р. запровадив новий календар, який і називається григоріанським. Це літочислення поступово було впроваджено в більшості країн і зараз є міжнародним стандартом.

Одним із найкращих богословів Середньовіччя був Тома

1274). Рішення Томи стати священником викликало категоричний спротив рідних, які просили його змінити своє рішення, проте юнак залишився вірним своєму покликанню. У Паризькому університеті, де він навчався, мовчазного юнака кілька років принижували, і лише його перемога в диспуті з десятьма богословами зробила Тому визнаним ученим. Тома Аквінський поєднав ідеї великого грецького філософа Арістотеля з християнським віровченням.

Він створив власну систему християнської філософії, яку нащадки назвали «томізм*.

Тома пояснював багато християнських положень, спираючись не тільки на віру, а й на розум, писав, що розум здатний раціонально довести буття Бога. Проте, зрозуміло, віддавав перевагу істинам Божественним. Водночас Тома розвинув вчення про державу, право і закони. Так, віддаючи перевагу монархії як формі правління, філософ залишає за народом право на боротьбу проти правителя, якщо він порушує божественну волю, зловживаючи своєю владою. І до сьогодні прихильники ідей Томи Аквінського розвивають його вчення і називають його — неотомізм1.

1 Частина нео в слові означає «новий».

1. Коли і чому стався церковний розкол?

2. Що таке індульгенція?

3. Хто такі єретики?

4. Доведіть на прикладах, що християнство сприяло розвитку писемності, друкарства, живопису, музики, архітектури.

5. На основі прикладів з різних джерел: тексту підручника, документів та ілюстрацій — поясніть, чому в середньовічному суспільстві з'являлися єретики.

6. Використайте карту «Християнська церква в Європі у VI-ХНІ ст.» (с. 117, QR-код) для визначення територій поширення католицизму, православ'я та ісламу.

Використайте матеріали параграфа і заповніть таблицю.

 

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 7 клас Пометун, Малієнко

 Попередня сторінка:  Держави Середземномор'я в Середні вік...
Наступна сторінка:   Практична робота. Середньовічні школ...^