Інформація про новину
  • Переглядів: 489
  • Дата: 19-08-2020, 03:13
19-08-2020, 03:13

Раннє Відродження і гуманізм

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  Наукові і технічні досягнення. Книгод...
Наступна сторінка:   Архітектура і мистецтво в Середньовіч...

Чому виникли Раннє Відродження і гуманізм

Використовуючи текст і схеми (с. 127), назвіть основні чинники, що сприяли Відродженню, і поясніть на прикладах кожний із них. Поміркуйте, чому батьківщиною Відродження стала Італія.

Протягом майже всього Середньовіччя панувало уявлення про людину як пасивного виконавця Божої волі. Однак у XIV ст. такі погляди вже суперечили швидкому розвитку середньовічного суспільства. У пошуках нових ідей мислителі звернулися до античності.

Античність (від латинського — «давній») — цивілізація Давньої Греції і Давнього Риму.

Захопившись творами Стародавньої Греції і Стародавнього Риму, вчені розшукували в монастирських бібліотеках праці стародавніх авторів, переписували й вивчали їх, розкопували античні статуї, відновлювали античні традиції. В античних творах вони побачили розвинуту, сильну людину, здатну змінювати світ на краще. Ці ідеї, суголосні часу, були відроджені

й поширені. Водночас досліджувалася й духовна спадщина інших народів.

На цьому підґрунті в XIV ст. у містах Північної та Центральної Італії починається період, названий Відродженням, або французькою — Ренесансом.

Відродження — епоха в історії Європи (XIV—XVI ст.), для якої характерні інтерес до людини та її внутрішнього світу, повернення до античних цінностей, світський (нецерковний) зміст культури.

Причини зародження Ренесансу

Період XIV—XV ст. називають Раннім Відродженням. Батьківщиною Відродження стала Італія — спадкоємиця античної культури.

Учені, художники, мислителі Раннього Відродження відображали у своїх творах новий погляд на людину, закликали шанувати розум, доводили, що людина здатна вдосконалювати світ, у якому живе. Таких митців сучасники назвали гуманістами, а їхні ідеї — гуманізмом.

Цікаво, що саме в той час з’явилося поняття «Середньовіччя» і сформувалося уявлення про цей період як час занепаду між античністю та Відродженням.

Гуманізм (від латинського — «людяний, людський») — течія в західноєвропейській культурі, яка визнає людину вищою цінністю, проголошує повагу до її природних прав.

Якими були основні ідеї Раннього Відродження і гуманізму

Який зв'язок існує між поняттями «Відродження» і «гуманізм»?

Італійське Відродження подарувало світу видатних митців і вплинуло на інші європейські країни. Діячі Відродження пов’язували свої ідеї з людиною.

Основні ідеї гуманістів

Важливо зрозуміти, що діячі Відродження не ставили під сумнів християнську віру, проте вплив церкви, що раніше поширювався на всі сфери життя людини, поступово звужувався до вирішення здебільшого релігійних питань. На зміну релігійному ідеалу аскета1 приходить новий герой — енергійна, самостійна, освічена людина.

У цей період поступово зникала така риса життя середньовічної людини, як корпоративність, тобто усвідомлення себе тільки частиною певного колективу, наприклад селянської громади, цеху, рицарського ордену, університету або купецької гільдії. Твори гуманістів допомагали людині відчути себе самоцінною, неповторною індивідуальністю.

Недарма саме в цей період з’явився трактат відомого гуманіста Італії Джованні Піко делла Мірандоли «Промова про гідність людини».

Зіставте уривки із творів папи Інокентія III та італійського гуманіста Джованні Піко делла Мірандоли. Як вони ілюструють відмінності між релігійним та гуманістичним світоглядами?

ІЗ ТВОРУ

ПАПИ ІНОКЕНТІЯ III «ПРО ЗНЕВАГУ ДО СВІТУ»

Усі шляхи людини сповнені праці та скорботи, і навіть не відпочиває розум її... Навряд чи є щось, що людина зрозуміла б повністю, що вона осягнула б ясно. Хіба тільки те знають цілком, що нічого не знають зовсім.

Папа Інокентій III [середньовічне зображення)

1 Аскет — у давнину християнський подвижник, який виснажував себе постом, пустельник, у переносному сенсі — людина, яка вкрай обмежує свої життєві потреби, веде суворий спосіб життя.

ІЗ ТВОРУ

ДЖОВАННІ ПІКО ДЕЛЛА МІРАНДОЛИ «ПРОМОВА ПРО ГІДНІСТЬ ЛЮДИНИ»

О дивне і піднесене призначення людини, якій дано досягнути того, що вона прагне, чого вона бажає. Бог створив людину, щоб вона пізнавала закони Всесвіту, любила красу, захоплювалася її величчю... Людина може зростати та удосконалюватися за власного волею. У ній є початки найрізноманітнішого життя.

Джованні Піко делла Мірандола {середньовічна мініатюра)

Хто такі Данте Аліг'єрі й Франческо Петрарка

Чому твори Данте і Петрарки називають гуманістичними?

Письменники-гуманісти створювали безсмертні твори.

Данте Аліг’є

один із творців літературної італійської мови. Його основний твір — «Божественну комедію» — вважають провісником Відродження.

Предки Данте брали участь у заснуванні Флоренції, батько був впливовим політиком, тож не дивно, що й Данте брав участь в управлінні рідним містом. Він виступив за незалежність королівської влади від папства. Але в історії він назавжди залишиться автором «Божественної комедії».

Власне, Данте назвав свою поему просто «Комедією». За тогочасною традицією це були твори із сумним початком і щасливим фіналом. «Божественною» цей твір найменував пізніше італійський письменник-гуманіст Джованні Боккаччо, підкресливши таким чином її велич, досконалість і значення. Головна ідея автора: розум і знання можуть допомогти людині пізнати свої гріхи, а любов дає можливість пізнати вищу істину.

Доменіко ді Мікеліно.

Данте з «Божественною комедією» {фрагмент фрески, 1465)

Вона відображена в останніх рядках поеми:

Були ж у мене крила надто кволі;

Але яскравість сяйва тут прийшла,

І міць зростала розуму і волі.

Уяву сила зрадила була,

Та, мов колеса, ясні і веселі,

Жадобу й волю долі повела

Любов, що водить Сонце й зорні стелі1.

1 Текст цитується в перекладі Є. Дроб'язка.

Розгляньте ілюстрації. Яку скульптурі й живописі втілено ставлення нащадків до поета у різні часи?

Франческо Петрарка (1304-1374) — великий італійський поет доби Відродження, учений, філософ та історик. Саме його вважають першим гуманістом, оскільки він наважився протиставити богослов’ю знання про людину. Петрарка уславився збіркою ліричних віршів-со-нетів «Книга пісень», зверненими до своєї коханої Лаури. Як і Данте, Петрарка не називав земну любов гріхом, а вважав її Божим дарунком.

У своїй творчості Франческо Петрарка поєднав теми античності й Середньовіччя. Закоханий в античну культуру, він розшукував і відроджував твори давніх митців, наслідував великого оратора Цицерона, писав біографії відомих греків і римлян. Захоплені талантами поета, мешканці Рима поклали на голову Петрарки лавровий вінок. Так колись на Капіто-лійському пагорбі давні римляни увінчували своїх великих сучасників.

Яке враження справляє на вас сонет? Як цей сонет підтверджує думку, що Петрарка був гуманістом?

СОНЕТ ПЕТРАРКИ1

Де погляд ніжний, де чарівний вид;

Де постать горда, де струнка постава,

Де мова та бентежна й величава,

Що завдає негідникові стид?

Де сміх, що жалить того, хто набрид?

Де та душа, що, мов зоря яскрава,

Висока й гідна владарського права, Небесну нам осяяла блакить?

Я вами дихаю, для вас палаю,

Я народивсь для вашого єства,

Без вас мені нема й не треба раю;

Як радість відійшла моя жива,

В словах надію я плекав безкраю,

Та вітер порозвіював слова.

1. Що таке Відродження? Який період називається Раннім Відродженням?

2. Кого і чому називаємо гуманістами?

3. Які митці уславили літературу італійського Відродження?

4. Які ідеї гуманістів вам запам'яталися? Спробуйте пояснити чому.

5. Висловіть судження щодо причин і наслідків появи та розвитку гуманістичних ідей.

6. Про які зміни у світосприйнятті різних верств населення, на вашу думку, свідчать шедеври Раннього Відродження?

Ознайомтеся з уривком до одного із творів Джованни Піко делла Мі-рандоли. Доведіть, що він відображає ідеї гуманістів.

«Шановні отці! Я прочитав у творах арабів, що коли Абдаллу Сарацина запитали, що йому здається найдивовижнішим у світі, він відповів, що немає нічого кращого за людину».

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 7 клас Пометун, Малієнко

 Попередня сторінка:  Наукові і технічні досягнення. Книгод...
Наступна сторінка:   Архітектура і мистецтво в Середньовіч...^