Інформація про новину
  • Переглядів: 1962
  • Дата: 19-08-2020, 03:17
19-08-2020, 03:17

Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда 2

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  Практична робота. Взаємодія візантійс...
Наступна сторінка:   Країни Середньовічного сходу

 

Як утворились перші турецькі держави та держава османів

Працюючи в парах, складіть 2-3 запитання до тексту. Обговоріть запитання та відповіді на них у класі.

Слово «тюрк» означає сильний, або міцний, а слово «Туреччина» вперше було вжито автором однієї із хронік хрестоносців у XII ст. щодо земель, захоплених тюркськими племенами в Малій Азії.

Зародком могутньої імперії стала невелика держава правителя Османа, створена в 1299 р. Від його імені походить і назва Османської держави, і наймення єдиної династії, і найменування народу — турки-османи.

Осман проявив себе як сміливий воїн та енергійний лідер. Вдало скориставшись сусідством з ослабленою Візантією, він захопив частину її території. З часом правителі Османської держави отримали титул султана.

За наступників Османа було створено військо яничарів1, яке проіснувало до XIX ст.

За допомогою документа дайте відповіді на запитання. Як виховували яничарів? Чому вони ставали надійною охороною султана?

З ПОПУЛЯРНОГО ТВОРУ «ПРИГОДИ» ЧЕСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА-ГУМАНІСТА ВАЦЛАВА БРАТИСЛАВА З МИТРОВИЦЬ (ХУІ СТ.)

Яничарів набирають із дітей тих християнських народів, які живуть під турецькою владою... Найкращих беруть на службу до турецького султана, решту розбирають паші (високі урядовці) та інші турецькі начальники... Коли їм минає 20 років... — усіх їх доправляють до Стамбула. Тут найміцніших і суворих записують у молодші яничари і віддають під командування старших. Під їхнім наглядом молоді вчаться стріляти, рубати шаблями, кидати списи, перескакувати канави, лазити на стіни й виконувати всяку роботу, яку їм дасть старший...

У бою чи під час штурму (фортеці) вони йдуть попереду, намагаючись проявити себе... з усіх турецьких солдат вони найбезжалісніші до християн.

Як османські султани завоювали величезні території в Європі та Азії

Працюючи в парах, знайдіть на карті (с. 165) території, захоплені турка-ми-османами протягом XIV-XVI ст. Порівняйте результати своїх пошуків з інформацією з тексту, наведеного нижче. Обговоріть, чому османам вдалося завоювати таку величезну територію. Назвіть країни, чиї юнаки-невільники могли служити у війську яничарів.

У XIV ст. Османська держава, захопивши значні території Візантійської імперії, рушила на Балкани, проти Болгарії та Сербії. У Сербії на цей час загострилися князівські міжусобиці, які ослаблювали

країну. У 1389 р. долю Балкан вирішила битва на Косовому полі. Турецьким військам Мурада І протистояла союзна армія сербів і бос-нійців на чолі із сербським королем Лазарем, яких підтримували до-бровольці-християни з Албанії, Польщі й Угорщини.

Які вимоги висунув султан Мурад І до сербського правителя Лазаря?

З НАРОДНОЇ СЕРБСЬКОЇ ПІСНІ

Ой ти, Лазар-цар, владико сербів,

Не бувало, та й не може бути Двох владик над одною землею... Присилай мені ключі й подать, — Золоті ключі від міст великих,

За сім літ пришли ти данину з народу. Коли ж так зробити не захочеш,

То приходь на Косово з військами,

Ми поділимо там шаблями землю.

Король Лазар

{портрет сербського художника XIX ст. Владислава Тителбаха)

Султан Мурад (середньовічна мініатюра)

Попри мужність і героїзм сербів, добре озброєне та підготовлене військо султана завдало нищівної поразки слов’янам. Сербія визнала залежність від Туреччини. Наприкінці XIV ст. повністю втратила незалежність і Болгарія. У цей же період османи перемогли і 60-ти-сячне військо рицарів Західної Європи — учасників Хрестового походу.

Але на початку XV ст. турків-османів зупинили війська жорстокого середньоазійського завойовника Тимура (Тамерлана), розгромивши їх. Розоривши державу османів, Тимур повернувся до Середньої Азії.

Як Мехмед II утворив Османську імперію

Подумайте, як Мехмеду II вдалося перетворити Османську імперію на впливову державу тогочасного світу. Використовуючи карту (с. 165), назвіть території, завойовані ним у XV ст.

Нове піднесення Османської держави почалося за Мехмеда II. Він був всебічно обдарованою людиною, знав п’ять мов, зокрема арабську, грецьку, давньоєврейську, латину, вивчав західну культуру, захоплювався математикою та астрономією і під керівництвом візантійських учених досліджував праці грецьких філософів. Водночас це була вкрай жорстока й підступна людина.

Джентіле Белліні. Портрет Мехмеда II (XVI ст.)

З юності султан мріяв захопити Константинополь — зробити те, чого не вдавалося жодному з турецьких правителів. Він наказав побудувати міцні облогові машини, без яких подолати укріплення міста було неможливо.

Крім того, за чотири місяці на європейському березі протоки Босфор було збудовано фортецю, яка перекрила доступ до міста з моря. Легенда розповідає, що коли посли візантійського імператора Константина XI зажадали ліквідації фортеці, Мехмед II їм відповів: «Я можу робити все, що завгодно. Обидва береги Босфору належать мені: той східний — тому, що на ньому живуть османи, а цей західний — тому, що ви не вмієте його захищати». Для остаточного штурму Константинополя Мехмед зібрав більш ніж 100-ти-сячне військо і великий флот. Захисників міста було всього сім тисяч. Майже два місяці тривала його облога. Лише у травні 1453 р. місто було взято.

Використовуючи різні джерела: ілюстрацію, документи, картосхему на с. 165, опишіть штурм Константинополя та його наслідки.

ВІЗАНТІЙСЬКИЙ ІСТОРИК МИХАЙЛО ДУКА ПРО ОСТАННІЙ ДЕНЬ ШТУРМУ КОНСТАНТИНОПОЛЯ

Військове щастя вже схилялось на бік турків... Вони ж, немов стрімкі орли, безперешкодно приставляли драбини і піднімались на стіну.

І тоді всі жінки і чоловіки, ченці й черниці побігли до церкви, несучи на руках дітей своїх, залишаючи домівки всякому, хто бажав увійти...

Обстріл важкої артилерії

(фрагмент діорами «Взяття Константинополя в 1453 р.», Стамбул, Туреччина)

Константинополь став столицею Османської імперії під назвою Стамбул (Істанбул). А напередодні вирішального штурму відбувся останній молебень у Софійському соборі, який невдовзі турки перетворили на мечеть.

Завойовницька політика Османів базувалася на потужній армії, ефективному державному апараті та системі примусу населення. Усе це забезпечувало могутність імперії. Унаслідок завоювань турків наприкінці ХУ ст. на землях колишньої Візантійської імперії, Малої Азії і балканських країн Сербії та Болгарії виникла величезна Османська імперія. Під її контролем опинилися торговельні шляхи, що сполучали Європу з Азією. У 1478 р. свою васальну залежність від Туреччини визнало Кримське ханство.

Покажіть на карті (с. 165) основні напрямки походів турків-османів, території Османської імперії в різні періоди Середньовіччя. Назвіть народи, що входили до складу імперії. Які релігії вони сповідували?

На чолі Османської імперії стояв султан, наділений необмеженою владою. Він правив за допомогою міністрів і чиновників, першим з-поміж яких був великий візир, що керував радою — диваном. Мехмед II започаткував Порту — центральний уряд країни.

Народи Османської імперії зазнавали жорстокого гноблення з боку завойовників. Усі немусульмани сплачували подушний податок, змушені були безоплатно працювати на будівництві фортець, доріг, мостів і мечетей, їм заборонялося їздити верхи, носити зброю, займатися адміністративною та військовою діяльністю.

Османська імперія, утворена в епоху Середньовіччя, проіснувала до 1922 р. Її наступницею є Турецька Республіка.

Якою була культура Османської імперії епохи Середньовіччя

Використовуючи схему, поясніть, чому кожна із зазначених культур вплинула на духовний розвиток Османської імперії. Оцініть внесок Османської імперії у світову духовну спадщину.

Взаємодія традицій, які зумовили створення

БАГАТОГРАННОЇ КУЛЬТУРИ ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Протягом багатьох століть на територіях, що ввійшли до Османської імперії, жили різні народи зі своєю культурою. Тут переплелися духовні, ремісничі, торговельні традиції еллінів, персів, римлян та багатьох інших народів.

Розвиток держави потребував освічених людей, тому Мехмед II приділяв велику увагу шкільництву. За його наказом у Стамбулі відкривалися школи — медресе, де учнів навчали основ ісламу, граматики, логіки, астрономії, права.

Мехмед II упорядкував звід світських законів держави — Канун (від назви візантійського законодавства — Канон). Для просування державною службою знатність роду вже не мала вирішального значення.

Важливу роль в Османській державі відігравало мусульманське духовенство, на чолі якого стояв головний муфтій, без його підпису видані султаном накази вважалися недійсними. Водночас Мехмед II затвердив православного (грецького) і вірменського патріархів та іудейського головного рабина в Константинополі, які мали не тільки церковну, а й судову владу.

Дивовижною є архітектура османського Середньовіччя: мечеті й мавзолеї, палацові й ринкові споруди, прикрашені мармуром, різьбленням із каменю, дерева й металу, оздоблені шедеврами образотворчого та прикладного мистецтва.

Опишіть середньовічні пам'ятники Османської імперії. Назвіть той із них, який об'єднує Стародавній світ і Середньовіччя. Порівняйте архітектуру Європи та Османської імперії.

З тих давніх часів і до сьогодні доволі популярними є байки й анекдотичні оповідання про Ходжу Насред-діна.

Пам'ятник Ходжі Насреддіну в Бухарі (Узбекистан)

З АНЕКДОТІВ ПРО ХОДЖУ НАСРЕДДІНА

Ходжу запросили на званий обід. Він одягнув старе вбрання, і ніхто не звертав на нього увагу. Тоді Ходжа тихенько побіг додому, одягнувся в пишний одяг, зверху накинув ще шубу і повернувся до столу. Ходжу шанобливо зустріли й посадили за стіл почесних гостей. Пропонуючи йому смачні страви, господар пригощав Ходжу: «Будь ласка, Ходжа, скуштуйте!» А Ходжа, підтягуючи шубу до страви, каже: «Прошу, шубко!» — «Що ти робиш, Ходжа?» — здивувалися гості. «Раз шана шубі, то хай шуба і їсть», — заявив Ходжа Насреддін.

1. Коли була утворена Османська імперія?

2. У якому році Кримське ханство визнало васальну залежність від Туреччини?

3. Як називалося військо султанської гвардії?

4. Хто стояв на чолі Османської імперії?

5. Порівняйте суспільний устрій Османської імперії та західноєвропейських країн.

6. Поміркуйте, які наслідки для різних країн Європи мали завоювання турків -осман і в.

7. Як ви думаєте, чому в українській мові слово «яничари» вживалося на означення зрадників, що вірно служили чужій владі карателів і поневолювачів?

1. Розкажіть, коли і як утворилась Османська держава.

2. За можливості дізнайтеся більше про Ходжу Насреддіна, порівняйте його з героями українського фольклору. Що об'єднує ці персонажі, а що — відрізняє?

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 7 клас Пометун, Малієнко

 
Попередня сторінка:  Практична робота. Взаємодія візантійс...
Наступна сторінка:   Країни Середньовічного сходу^