Інформація про новину
  • Переглядів: 5962
  • Дата: 21-08-2020, 00:09
21-08-2020, 00:09

Середньовіччя як епоха розвитку людства

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  Цивілізаційна спадщина Стародавнього...
Наступна сторінка:   Велике переселення народів та утворен...

 

Розкрийте значення понять і дат, що вміщені у хмаринці слів.

1. ЩО ТАКЕ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Історичну епоху, що настала після найдавніших часів і тривала із середини V ст. до кінця XV ст., називають Середньовіччям. Відлік цієї епохи розпочинається з падіння Західної Римської імперії в 476 р.

Саме поняття «Середньовіччя» «подарували» світові італійські поети й філософи. Вони вигадали його лише тоді, коли ця епоха вже завершувалася і розпочалася Нова доба, нова історія (про неї ви дізнаєтеся в наступному класі).

Варто запам'ятати!

Середньовіччя — період всесвітньої історії, що тривав із середини V ст. до кінця XV ст.

Італійці вважали, що в історії людства між «світлими часами» і Новою добою тривали «похмурі століття». «Світлими часами» назвали розквіт Стародавньої Греції і Стародавнього Риму, коли високого рівня розвитку досягли освіта, наука та мистецтво. Розвиток людства, не гірший ніж за Античності, продовжився в Нову добу. А століття, які відмежовують Стародавній світ і Нову епоху, відзначилися, на думку мислителів, виявами дикунства, забобонів і жахів та призвели до загального занепаду Європи. Так виник образ «похмурого Середньовіччя».

В історичних романах рицарі є символом шляхетності й гідності (ілюстрація із середньовічної книжки)

Згодом люди почали відзначати і переваги середніх віків порівняно з тим часом, у якому вони жили. Дехто навіть вважав, що епоха Середньовіччя була чи не найкращою

в історії. Адже тоді, мовляв, повітря не було забруднене викидами із фабричних труб, людей не знищували смертоносною зброєю, створеною на основі новітніх технічних досягнень. Люди почали ідеалізувати середні віки, уявляючи, що тоді нібито справді панували шляхетність, мужність, цінувалася гідність. Ці часи сприймалися як доба рицарства, поетично зображеного в романах.

Насправді в Середньовіччі поєднувалися світлі, позитивні та темні, негативні події і явища.

Періодизація середніх віків на теренах Західної Європи та України

2. ОСОБЛИВОСТІ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Діємо: практичні завдання

Працюючи з наступним фрагментом параграфа, заповніть у зошиті схему «Новації доби Середньовіччя».

У період Середньовіччя в господарстві багатьох країн світу відбулися важливі зміни: сформувалися нові — феодальні відносини. Основною особливістю феодалізму є васалітет — угода між васалом і сеньйором-землевласником, за якою васал отримував від сеньйора землю, присягався йому у вірності та військовому служінні, а сеньйор мав захищати свого васала (про це йтиметься в наступних параграфах).

У середні віки розширилася площа оброблюваної землі. Досконалішими стали знаряддя праці хліборобів: широко використовували плуг і борони, водяні та вітряні млини. Поліпшився обробіток ґрунту.

Чимало сучасних міст виникло саме в епоху Середньовіччя. Це стало поштовхом для розвитку господарства й культури. Саме із середніх віків люди користуються порцеляновим посудом, дзеркалами, виделками, милом, окулярами, ґудзиками, механічними годинниками. З’явилися доменні печі. Для розвитку військової справи вирішальне значення мав винахід пороху та вогнепальної зброї. З розвитком мореплавства удосконалилося будівництво кораблів. Завдяки цьому сміливі мандрівники дослідили значну частину суші, морів і океанів, відкрили нові материки — Америку й Австралію.

Культура початку Середньовіччя вирізняється своїм релігійним наповненням. Релігія глибоко проникла в побут та звичаї народів і стала основою розвитку їхньої духовної культури.

Видатних успіхів досягло мистецтво. Зведені в середні віки фортеці, храми, ратуші дотепер прикрашають міста.

У середні віки з’явилася перша друкована книга. Про новини люди почали дізнаватися з газет. Було відкрито університети, у яких розвивалися освіта й наука. Вчені винайшли термометр і барометр, телескоп і мікроскоп. Саме в Середньовіччі було закладено основи методу наукового експерименту.

У середні віки утворилися держави, що існують і в наш час: Англія, Франція, Іспанія, Польща, Угорщина, Чехія та ін. У європейських державах було закладено фундамент сучасної демократії: засновані парламенти, почало формуватися усвідомлення цінності прав людини.

Сформувалися мови багатьох народів: англійська, французька, німецька тощо.

Тобто порівняно зі стародавніми часами людство зробило великий крок уперед у розвитку господарства й культури. Більшість явищ сучасного життя сягають корінням у часи зародження національної культури та національного характеру сучасних народів Європи.

3. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ІСТОРІЇ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

Історію середніх віків учені вивчають через дослідження пам’яток матеріальної культури. Це знаряддя праці, якими в ті часи користувалися селяни та ремісники, зброя, меблі, посуд тощо. Вони зберігаються в багатьох музеях світу.

Середньовічна історія ближча до нашого часу, ніж історія Стародавнього світу. Хорошими «оповідачами» про тогочасне життя є пам’ятки архітектури. У старовинних містах і в наші дні можна побачити квартали будинків ремісників і купців, фортеці, вежі й храми.

Історію середніх віків учені мають змогу відтворити, проаналізувавши численні писемні історичні джерела, що зберігаються в архівах. До таких документів належать описи володінь, звіти управителів маєтків, записи законів і указів правителів, вироки судів, заповіти, дарчі, купчі записи тощо.

Збереглося також чимало історичних творів-хронік (літописів) того часу. У них викладено події «від створення світу» і до періоду життя письменни-ка-хроніста. Є і такі історичні твори, автори яких не тільки оповідали, а й прагнули систематизувати та пояснити події.

Визначте, до яких видів джерел історії належать ті, що зображені на ілюстраціях.

До наших днів дійшло чимало творів художньої літератури, праць учених і витворів мистецтва: малюнків у книжках і на килимах, картин і статуй у храмах.

Для вивчення історії Середньовіччя дуже цінними є усні пам’ятки народної творчості: старовинні народні перекази, народні пісні, балади, казки, рицарські романи.

Учені черпають відомості про життя людей з багатьох джерел. Вони зіставляють їх, з’ясовують, наскільки правдиво в них відображено життя, а потім роблять висновки, пояснюють окремі події і цілі періоди історії.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Знаю і систематизую нову інформацію

1. Поясніть поняття «Середньовіччя».

2. Що вивчає історія середніх віків? Яке місце посідає вона в загальній історії?

3. Назвіть хронологічні межі доби Середньовіччя. Визначте періодизацію історії середніх віків.

4. Як учені дізнаються про життя людей у часи Середньовіччя? Назвіть основні джерела історії середніх віків.

5. Розкажіть про основні досягнення в розвитку господарства у середні віки.

6. Які важливі зміни відбулися в розвитку культури за доби Середньовіччя?

7. Перевірте, як ви засвоїли матеріал, виконавши онлайн-вправу:

Обговорюємо в групі

1. Обговоріть результати роботи зі схемою «Новації доби Середньовіччя» (с. 11).

2. Підготуйтеся до дискусії в класі: доберіть аргументи на користь тези про відсталість доби Середньовіччя або тези про Середньовіччя як важливий етап розвитку цивілізації.

Мислю творчо

1. В європейській історичній науці закріпилися межі Середньовіччя, визначені 476 р. та відкриттям Америки Колумбом у 1492 р. Як ви вважаєте, Середньовіччя як історична доба обмежується певними датами чи поступово зароджується і поступово змінюється наступною добою?

2. Створіть карту пам’яті «Джерела історії доби Середньовіччя».

 

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 7 клас Щупак

 
Попередня сторінка:  Цивілізаційна спадщина Стародавнього...
Наступна сторінка:   Велике переселення народів та утворен...^