Інформація про новину
  • Переглядів: 1512
  • Дата: 21-08-2020, 00:10
21-08-2020, 00:10

Велике переселення народів та утворення «варварських королівств»

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  Середньовіччя як епоха розвитку людст...
Наступна сторінка:   Карл Великий. Імперія франків

ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ

 

Пригадайте, кого римляни називали варварами і що означає це слово. У чому полягала відмінність між Римською імперією та варварським світом? Які варварські племена здійснювали набіги на Римську імперію пізніх часів її існування?

1. ВЕЛИКЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ І ПАДІННЯ ЗАХІДНОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

У IV ст. розпочалося масштабне переміщення різних племен, що ввійшло в історію як Велике переселення народів (IV-VII ст.)* Воно мало кілька причин: різке похолодання на півночі Європи, що змушувало людей шукати нові пасовища для худоби; посилення майнової і соціальної нерівності; зростання ролі вождів і знаті, їхнє прагнення до захоплення нових земель і воєнної здобичі. Войовничих переселенців — варварів (так римляни називали усіх не римлян: германців, слов’ян, гунів та інших народів) — вабили багаті землі та впорядковані міста Римської імперії. Вони переселялися сюди зі своїми родинами, домашнім майном, худобою. Такі переселення людей називають міграцією.

Варто запам'ятати!

Міграція (лат. migratio, від migro — переходжу, переселяюся) — зміна постійного місця проживання людей, їхнє переміщення до іншого географічного регіону, до іншої країни.

Діємо: практичні завдання

Спосіб життя й суспільна організація варварських племен істотно відрізнялися від устрою життя римлян. Опрацюйте історичний документ на с. 16 і визначте, як було влаштовано управління племенами давніх германців.

Свідчать документи

Римський історик Тацит про давніх германців у І ст. н. е.

У менш важливих справах радяться старійшини, а про найважливіші — усі. Сходяться в певні дні... Тишу встановлюють жерці... Потім вислуховують короля або когось із старійшин відповідно до його віку, знатності, військової слави, красномовства, не стільки тому, що в його владі наказувати, скільки через переконливість. Якщо думка [їм] не подобається, її відхиляють гучним гомоном, а коли подобається, то трясуть списами: ушановувати зброєю в них найпочесніший спосіб схвалення...

Перед народними зборами можна також виступати з обвинуваченням... Покарання зустрічаються різні, залежно від злочину: зрадників і перебіжчиків вішають на деревах, боягузів і дезертирів... — топлять у драговині... Більш легкі злочини теж відповідно караються: з обвинувачених стягують штраф певною кількістю коней і худоби... На цих же зборах обирають і старійшин, що вершать суд в округах і селищах...

Ослабленій після поділу в 395 р. Римській імперії дедалі важче було протистояти навалам варварів. Протягом наступних десятиліть «вічне місто» Рим зазнає страхітливого спустошення внаслідок навали варварів.

Вандалізм

(від «вандали») — зловмисне руйнування культурно-історичних пам’яток, матеріальних і культурних цінностей і майна.

Римська імперія в протистоянні з варварами

Перегляньте відео і дайте відповіді на запитання:

1. Чому варварські племена франків, вестготів, бургундів у битві виступили на боці римлян?

2. Чому битву на Каталаунських полях називають «битвою народів»'?

У 476 р. ватажок найманців із племен варварів Одоакр скинув останнього римського імператора Ромула Авгус-тула й оголосив, що Західну Римську імперію знищено. Господарський, державний і суспільний лад імперії було зруйновано повстаннями невдоволених пригнобленням простих людей і навалами варварів. Водночас із падінням Риму закінчилася й епоха Стародавнього світу.

2. УТВОРЕННЯ «ВАРВАРСЬКИХ КОРОЛІВСТВ»

У часи Великого переселення народів Римська імперія виявилася неспроможною зупинити варварські переселення у свої володіння. Не маючи змоги подолати варварів, римські правителі часто надавали їм для розселення землі римських провінцій. На нових місцях вожді варварських племен проголошували себе королями (верховними правителями) — так в умовах розпаду Західної Римської імперії у V ст. постали «варварські королівства».

«Варварські королівства» кінця V ст.

«Варварські королівства» кінця V століття

1. Назвіть «варварські королівства», які утворилися на теренах Римської імперії.

2. Зіставте карту із сучасною політичною картою Західної Європи та з’ясуйте, які сучасні європейські держави розташовані в межах «варварських королівств». Чи є схожі назви?

3. Як ви думаєте, чому історія «варварських королівств» була нетривалою?

3. ФРАНКСЬКА ДЕРЖАВА. ХЛОДВІГ

Діємо: практичні завдання

За допомогою хмаринки слів, яка нагадує нам ознаки держави, визначте, чи всі з них були притаманні державі франків.

Германські племена франків жили на землях уздовж нижньої течії Рейну. У V ст. серед франкських вождів висунувся хитрий, обачливий і жорстокий Хлодвіг (481—511 рр.)* із роду Меровея. Правителів із цього роду називали Меровінгами.

Очолювані Хлодвігом франки й інші союзні племена захопили в 486 р. Північну Галлію, а згодом підкорили південь країни та багато германських племен на схід від Рейну.

Франки жили невеликими поселеннями. Кожна сім’я займала таку ділянку, яку могла обробити самотужки. Завоювавши Галлію, франки не відбирали в місцевих жителів їхню власність, тому багато представників місцевої знаті визнали владу Хлодвіга. До того ж із франкськими вождями поріднилися багаті римляни.

Наприкінці V ст. франки створили державу. Хлодвіг став королем — єдиним верховним правителем держави. Король передавав владу в спадок своїм синам. Хлодвіг сам вирішував важливі державні справи, радячись лише з представниками родової знаті. Про його рішення повідомляли рядових франків щовесни під час військових оглядів.

У кожну область Хлодвіг призначав правителів-графів. Вони збирали з населення податки, командували загонами воїнів, вершилисуд, але найвищим суддеюбув король. Хлодвіг і його спадкоємці для зміцнення своєї влади роздавали королівські землі як винагороду за службу своїм прибічникам і дружинникам. Знатні люди ставали великими землевласниками. Вони набирали собі загони воїнів і наділяли їх землею. Під час війни збирали ополчення з вільних франків. Але постійною військовою силою була королівська дружина.

* Тут і далі в підручнику вказані роки перебування при владі правителів.

За часів Хлодвіга була складена «Салічна правда» — перелік правових норм, на яких ґрунтувався суспільний лад франків на етапі становлення держави. Більшість її статей була присвячена злочинам проти людини та майна. Ці статті встановлювали покарання за крадіжку свиней, рогатої худоби, рабів, за підпал, руйнування огорож.

Перед смертю Хлодвіг розділив Франкське королівство між своїми синами. Його нащадки постійно воювали між собою та із сусідами.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Знаю і систематизую нову інформацію

1. Поясніть поняття: «міграція», «Велике переселення народів», «варварські королівства», «Салічна правда».

2. Назвіть причини Великого переселення народів, падіння Західної Римської імперії.

3. Виконайте завдання до хмаринки слів:

а) дайте їй назву;

б) поясніть, з якими історичними подіями пов’язані згадані в ній герої;

в) визначте, хто з них жив одночасно.

4. Перевірте свої знання, виконавши онлайн-вправу:

Обговорюємо в групі

1. За прикладом постаті Хлодвіга укладіть історичний портрет правителя «варварського королівства» (скористайтеся довідкою «Як скласти історичний портретдіяча/діячки», вміщеною на інтернет-ресурсідо підручника).

2. Поміркуйте, чому правителі «варварських королівств» приймали хрещення.

3. Наведіть аргументи на користь думки: «“Салічна правда" — важливе історичне джерело».

Мислю творчо

Пригадайте з 6 класу або дізнайтеся, які народи проживали і які події відбувалися на теренах України в часи Великого переселення народів й утворення «варварських королівств».

 

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 7 клас Щупак

 Попередня сторінка:  Середньовіччя як епоха розвитку людст...
Наступна сторінка:   Карл Великий. Імперія франків^