Інформація про новину
  • Переглядів: 967
  • Дата: 21-08-2020, 02:37
21-08-2020, 02:37

Візантійська імперія

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  Карл Великий. Імперія франків
Наступна сторінка:   Виникнення ісламу та Арабський халіфа...

 

За допомогою хмаринки слів пригадайте та розкажіть історію виникнення Східної Римської імперії, що увійшла в історію як Візантія.

1. УТВОРЕННЯ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ.

ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСТВА ТА ВЛАДИ

Східна Римська імперія (Візантія) остаточно відокремилася від Західної у 395 р. До її складу входили: Балканський півострів, Мала Азія, острови Егейського моря, Сирія, Палестина, Єгипет, Кірена-їка, великі міста Північного Причорномор’я. На її території жили різні народи: греки, вірмени, сирійці, фракійці, євреї та ін. Себе візантійці називали римлянами (грецькою — ромеями), імперію—Ромейською.

Константинополь був великим центром торгівлі та ремесел. Він був розташований на березі протоки Босфор, де перетиналися два важливі торговельні шляхи: сухопутний — із Європи в Азію, і морський — із Середземного моря в Чорне.

На відміну від Західної Римської імперії, у Візантії збереглася сильна імператорська влада. Імператор Свасилевс), розпоряджаючись багатою скарбницею, утримував сильну армію.

Варто запам'ятати!

Василевс (або басилёвс) — правитель. Так називали монарха у Стародавній Греції; таким самим був титул візантійських імператорів. Від цього слова походить назва типу архітектурних пам’яток «базиліка», а також ім’я Василь.

Водночас у Візантії швидше занепали рабовласницькі відносини. Рабам надавали знаряддя праці й невеликі земельні ділянки. Почастішали випадки звільнення рабів.

1. Перегляньте відео і визначте, що вказує на вигідне географічне положення міста.

2. Що свідчить про те, що місто було густонаселен им і будувалося за римським зразком?

Візантійська імперія доби Юстиніана. Розселення слов’ян

Візантійська імперія доби Юстиніана. Розселення слов’ян

1. Як змінилися розміри Візантії із часів заснування (див. західну межу візантійських володінь у 527р.) до середини VI ст.?

2. Назвіть народи та держави, які були сусідами Візантійської імперії.

2. ПРАВЛІННЯ ЮСТИНІАНА І

Спробу відновити Римську імперію в попередніх кордонах зробив василевс Юстиніан І (527—565 рр.).

Історичні подробиці

Юстиніан мав гострий розум, енергію і організаторський хист, уміло добирав собі помічників. За словами Прокопія Ке-сарійського, Юстиніан міг, не виявляючи гніву, тихим рівним голосом віддати наказ про вбивство десятків тисяч ні в чому не винних людей. Юстиніан І був чудовим уособленням «візантійської політики»: нещирий, лицемірний, зверхній і підступний, він легко нехтував укладеними договорами й обіцянками заради досягнення власних цілей. Сильний вплив на нього справляла його дружина Феодора.

Юстиніан І проголосив програму відновлення «величі Риму», що передбачала відвоювання втрачених територій,

зміцнення адміністративного апарату, упорядкування законодавства, масштабне будівництво тощо.

Поміркуймо!

Опрацюйте схему. Поміркуйте, як державницькі заходи Юстиніана І впливали на стан державної скарбниці. Завдяки чому імператор міг поповнювати скарбницю? Які настрої в суспільстві могли спричинити такі заходи?

Попри деякі успіхи Юстиніана І, його правління супроводжувалося заколотами та повстаннями. Найбільшим з таких повстань було повстання «Ніка» («Перемога») 532 р.

Більшість здобутків Юстиніана І виявилися тимчасовими. Вже через кілька років після його смерті імперія втратила третину своєї території.

3. ВІЗАНТІЯ у VIII - середині XV ст.

Іконоборство — боротьба проти шанування ікон

розкол суспільства на іконошанувальників та іконоборців;

знищення ікон та іконошанувальників;

закриття монастирів;

конфіскація церковних багатств;

вилучення земель для роздавання їх військовим

Правління Македонської династії — «золота доба»

розквіт ремесла, торгівлі, міст;

повернення Василієм II Болгаробійцем Балканського

півострова, Закавказзя, частини Сирії, Месопотамії, Малої Азії;

розквіт науки, літератури та мистецтва, ювелірної справи;

відновлення мозаїк Софійського собору;

напади русів, норманів, печенігів;

з 1071 р. — боротьба проти загрози турків-сельджуків

Правління династії Комнінів

засновник династії Олексій І Комнін вивів імперію з кризи; завершення оформлення феодальних відносин; послаблення місцевого ремісництва й торгівлі через надання привілеїв італійським купцям; успішне відвернення загрози І і II хрестових походів; повстання невдоволених засиллям іноземців візантійців

Тимчасове припинення існування імперії внаслідок IV хрестового походу

Правління династії Палеологів

відродження імперії Михаїлом VIII Палеологом; останнє піднесення візантійського мистецтва; слабкість центральної влади василевса

Падіння Константинополя і захоплення земель Візантійської імперіїтурками-османами

Діємо: практичні завдання

Опрацюйте схему та виконайте завдання.

1. Визначте хронологічні межі існування Візантійської імперії.

2. Укладіть схему «Досягнення і втрати Візантії».

3. Висловте припущення, хто був зацікавлений в іконоборстві і чому.

4. Поміркуйте, якими були причини падіння Візантії в 1453 р.

4. ПОБУТ ВІЗАНТІЙЦІВ

Побут візантійського суспільства формувався під впливом поєднання античних традицій і християнської релігійності. На нього також впливали традиції східних сусідів Візантії. З релігійних культів найпоширенішим було шанування Богородиці, яку вважали захисницею імперії.

Сім’ю візантійці вважали опорою суспільства. Шлюби укладали рано — в 14-15 років для хлопців та в 13-14 років для дівчат.

Візантійці шанували та оспівували красу, витонченість жінок. У заможних родинах дівчата здобували домашню освіту. У родині перебували під опікою чоловіків, жили в жіночій частині будинку — гінекеї, на вулиці з’являлися, прикриваючи голову покривалом. На плечі жінок лягала турбота про домашнє господарство. Досить часто жінки торгували в крамничках, у більш знатних родинах могли управляти маєтками. Жінки з імператорських родин могли впливати й на політику. Наприклад, донька Константина VII Багрянородного Агата виконувала обов’язки особистого секретаря свого батька.

5. КУЛЬТУРА ВІЗАНТІЇ

Візантійське суспільство створило яскраву культуру. Її самобутність формувалася на основі поєднання античної спадщини, культур східних народів і християнства.

У Візантії збереглися античні знання з математики, астрономії, медицини, хімії. Про високий рівень хімічних знань свідчило винайдення техніки виготовлення «грецького вогню» та смальти (кольорового непрозорого скла для створення мозаїк).

Своїми винаходами уславився вчений Лев Математик, який конструював для імператорського палацу різноманітні механізми-автомати: левів, птахів, що співають і літають.

Храми прикрашалися фресками та мозаїками. Християнство сприяло появі іконопису. Найвидатнішою пам’яткою культури Візантії є собор Святої Софії, споруджений за імператора Юстиніана І в 532-537 рр.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Знаю і систематизую нову інформацію

1. Упорядкуйте стрічку часу, назвіть «зайву» історичну подію.

2. Зіставте владу правителів у варварських королівствах із владою імператора Візантії. Яка з держав, на вашу думку, була більш централізованою?

3. Перевірте, як ви засвоїли матеріал, виконавши онлайн-вправу:

Обговорюємо в групі

Дізнайтеся, що означає крилатий вислів: «Колос на глиняних ногах». Чи можна так само назвати Візантійську імперію? Обґрунтуйте свою позицію.

Мислю творчо

1. Юстиніану І приписують низку крилатих висловів. Ознайомтеся з ними та поміркуйте, чи дотримувався сам Юстиніан І проголошених принципів:

• Звільнення від рабства є правом народів.

• Злочин є, коли одна людина чинить підступи проти іншої.

• Знати закони — означає сприймати не їхні слова, а їхні зміст і значення.

2. Виконайте творчий проект (історичний портрет, сенкан, сторінка в соціальних мережах) «Юстиніан І». Скористайтеся інтернет-ресурсом до підручника.

 

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 7 клас Щупак

 Попередня сторінка:  Карл Великий. Імперія франків
Наступна сторінка:   Виникнення ісламу та Арабський халіфа...^