Інформація про новину
  • Переглядів: 849
  • Дата: 21-08-2020, 03:11
21-08-2020, 03:11

Раннє Відродження і гуманізм

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  Наукові і технічні досягнення. Книгод...
Наступна сторінка:   Архітектура і мистецтво доби Середньо...

Розгляньте фотографії. Який історичний час ілюструють ці зображення? Що їх об’єднує? Дайте назву візуальному ряду.

1. ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ

Із середини XIII ст. у Західній Європі почав формуватися новий етап розвитку культури — Відродження, або Ренесанс (від італ. rinascimento, франц. renaissance — відродження). Назва цієї доби пов’язана з тим, що діячі культури прагнули відродити античне мистецтво, його високий художній рівень і гуманізм. Носіями гуманізму були насамперед городяни: вчені, поети, художники. У центрі їхньої уваги постала людина, усе людське.

Варто запам'ятати!

Гуманізм — (відлат. humanism —людяний, людський) — прогресивний рух у західноєвропейській культурі, система поглядів на людину як на найвищу цінність — «найкраще створіння Боже». Гуманісти утверджували повагу до гідності й розуму людини, її право на щастя, вільний вияв природних почуттів і здібностей.

Відмітними особливостями Відродження були реалістична й гуманістична художня творчість, уявлення про свободу і гідність людської особистості. Здобутки античної, нехристиянської культури засуджувалися церквою і були частково забуті, тож вони потребували відродження.

Культура Ренесансу не відкидала і середньовічні надбання: світські традиції і мотиви народної, міської і рицарської культур.

Добу між Стародавнім світом і Відродженням гуманісти оголосили часом темряви і неуцтва. Вони першими

назвали цей період Середніми віками, а добу, коли вони самі жили, вважали Новим часом.

Поміркуймо!

Чи погоджуєтеся ви з думкою гуманістів про Середньовіччя як про часи темряви та неуцтва?

Варто запам'ятати!

Рйннє Відродження — перший етап нової доби в розвитку культури — Відродження за Середньовіччя, що тривав із середини XIII ст. до кінця XV ст. Ґрунтувався на ідеалах гуманізму та кращих традиціях античності. Ця епоха подарувала людству неперевер-шені шедеври живопису, скульптури, архітектури, наукові винаходи тощо.

Мудрість віків

Бог створив людину, щоб вона пізнавала закони Всесвіту, любила його красу, захоплювалася його величчю... Людина може зростати й удосконалюватися за власною волею. У ній багато різноманітних задатків. Учена битва особлива тим, що й переможений із неї користає. Той, хто програє у ній, зазнає не кривди, а благодіяння від переможця, бо повертається додому багатшим, ученішим і краще підготовленим до майбутніх битв.

Джованні Пікоделла Мірандола, італійський мислитель епохи Відродження

Які якості, на думку автора, може в собі розвивати й удосконалювати людина?

2. ПЕРЕДУМОВИ РЕНЕСАНСУ

Батьківщиною Ренесансу була Італія з її процвітаючими містами. Наявність багатої культурної спадщини Античності, відчуття близькості й спорідненості з нею були необхідними передумовами Ренесансу. Тож закономірно, що він з’явився і розквітнув саме на італійських землях.

У цій країні працювало багато шкіл, тому чимало городян були письменними й освіченими. Саме в містах виникла

інтелігенція — група людей, що мала високий рівень освіти й займалася розумовою працею.

Заможні городяни, активні й підприємливі, по-новому сприймали довколишній світ. На відміну від феодалів, вони прагнули розбагатіти не внаслідок грабежів і захоплення земель під час війн, а займаючись торгівлею, фінансовою справою і виробництвом товарів.

Фотозагадка

У цій країні в XV ст. був установлений найбільший баштовий годинник у Європі діаметром 8,64 м. Сьогодні ця країна є світовим центром із виробництва годинників.

1. Про яку країну йдеться?

2. В якому місті було встановлено цей годинник?

Мандрівні торговці долучалися до нових знань, досвіду та впроваджували їх на своїй батьківщині.

Городяни дедалі частіше намагалися дістати більше радощів у земному, а не в потойбічному житті. За замовленням багатих городян архітектори будували великі й вишукані будинки, а живописці й скульптори прикрашали їх картинами і статуями.

Поміркуймо!

1. Чому саме італійські міста стали батьківщиною Ренесансу?

2. Які причини спонукали італійських володарів, інших заможних і знатних людей заохочувати розвиток літератури, мистецтва

та філософії?

3. ІДЕЇ ГУМАНІЗМУ В КУЛЬТУРІ ТА МИСТЕЦТВІ

Гуманісти виявляли великий інтерес до культури стародавніх Греції і Риму. Саме досягнення античних філософів, поетів, художників, архітекторів і скульпторів були взірцем для митців і вчених епохи Відродження, яка позначилася небувалим розквітом мистецтва.

Пригадайте, із творами яких авторів доби Античності ви знайомі. Які з них вас вразили найбільше? Чому?

Письменники-гуманісти оспівували природу, але водночас описували тогочасне бурхливе життя, прекрасні й сильні людські почуття. Живописці продовжували створювати

картини на біблійні сюжети, проте для зображення Ісуса Христа і святих їм позували звичайні люди. Дедалі більше з’являлося портретів сучасників: і вельможних правителів, і простих городян.

4. ТВОРЧІСТЬ ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКИ І ДАНТЕ АЛІГ’ЄРІ

Засновником раннього італійського гуманізму вважають Данте Аліг’єрі (1265-1321 рр.). Він був останнім поетом Середньовіччя і водночас першим поетом Відродження.

Історичні подробиці

Народився Данте в італійському м. Флоренція, у знатній сім’ї. Вивчав правознавство в Болонському університеті. У студентські роки захопився поезією, яка згодом принесла йому славу.

Основною подією в молодості Данте було його кохання до Беатріче. Уперше він її побачив у дитинстві. Вдруге вони зустрілися через 10 років. Чарівний образ молодої жінки надихнув поета на створення прекрасної ліричної поезії. Цикл віршів, народжених коханням, а згодом — ранньою смертю Беатріче, склав збірку «Нове життя» (1292 р.). Книжка написана італійською мовою, а не латинською, як було прийнято в часи Середньовіччя. Данте став засновником літературної італійської мови.

Вершина творчості Данте — поема «Божественна комедія» (1307-1321 рр.). Цей твір був задуманий автором

як монументальний пам’ятник Беатріче. Поема написана у формі «видіння», у ній ідеться про мандри поета потойбічним світом. Тут автор розкриває тему кохання як велику силу, що дає життя усьому на Землі. Про це Данте написав так: «.Любов, що рухає Сонце і світила».

На думку Данте, людина сама має відповідати за свої вчинки та благополуччя, яке визначається не багатством чи благородним походженням, а особистими людськими якостями.

Український Всесвіт

В Україні перший переклад «Божественної комедії» здійснив Іван Франко у 1878 р. Про поему він казав: «Се віковічна повість кожного з нас, кожного, хто думав, любив, помилявся, падав духом і знов підносився». До цього твору звертались, перекладали Леся Українка, Максим Рильський, Дмитро Павличко.

«Батьком» гуманістичної культури в Європі був поет і вчений Франческо Петрарка, який жив у 1304-1374 рр. Він розшукував і збирав античні рукописи, вивчав латинську мову, античну філософію, спосіб мислення римських авторів. Петрарка став творцем нової системи культурних цінностей, центром якої була Людина.

Свідчать документи

Із праці Франческо Петрарки «Про засоби від мінливостей долі» (XIV ст.)

Про благородне походження. Кров завжди одного кольору. Але якщо вона світліша від крові іншої людини, це свідчить не про благородство, а про фізичне здоров’я. Істинно шляхетна людина не народжується з великою душею, але сама себе робить такою чудовими своїми справами.

Про багатство. У багатого більше заздрісних почуттів, ніж радості. Великі багатства набуваються важко, зберігаються з клопотом, витрачаються з прикрістю. Якщо ти скупий — перетворюєшся на сторожа, і багатство володіє тобою, а не ти багатством.

1. Що, на думку Франческа Петрарки, робить людину по-справжньому благородною (шляхетною)?

2. Подискутуйте у класі на тему «Шляхетна людина XXI ст. — яка вона».

Світову славу Петрарка здобув як поет, співець високого кохання. У 23-річному віці в церкві Петрарка побачив дівчину Лауру, яка була ще дитиною, і закохався в неї. Відтоді понад ЗО років поет оспівував кохану у своїх сонетах.

Образ Лаури нагадує Мадонну. Про неї поет писав: Благословенні будьте, серця рани І вимовлене пошепки ім’я Моєї донни — ніжне і кохане,

І ці сторінки, де про неї я

Писав, творивши славу, що не в’яне —

Й ти, неподільна радосте моя!

(Сонет 61, переклад Дмитра Павличка)

Знаю і систематизую нову інформацію

1. Поясніть поняття «Відродження».

2. На які періоди поділяють добу Відродження в історії світової культури?

3. Назвіть передумови Ренесансу.

4. Визначте за словами-підказками з хмаринки поняття, яке характеризує нове явище доби Середньовіччя.

5. Чому гуманісти виявляли великий інтерес до античної культури?

6. Хто є засновником раннього італійського гуманізму? Чим уславилася творчість цього митця?

7. Чому Петрарку вважають «батьком» гуманістичної культури в Європі?

8. Які зміни в житті середньовічного суспільства сприяли появі ідей гуманізму?

9. Виконайте тренувальну онлайн-вправу:

1. Які ідеї гуманізму були визначальними в мистецтві Відродження?

2. Як ви розумієте слова Ліни Костенко про Данте: «Хто скаже про нього — старий він, як світ? Він —Данте. Йому тільки тисяча літ»?

1. Виконайте творчий проект «Твори Данте і Петрарки мовою образотворчого мистецтва».

2. Як, на вашу думку, пов’язані кохання і гуманізм?

 

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 7 клас Щупак

 Попередня сторінка:  Наукові і технічні досягнення. Книгод...
Наступна сторінка:   Архітектура і мистецтво доби Середньо...^