Інформація про новину
  • Переглядів: 2534
  • Дата: 21-08-2020, 03:14
21-08-2020, 03:14

Практична робота. Польське королівство. Велике князівство Литовське

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  Урок узагальнення до розділу 4 «Матері...
Наступна сторінка:   Угорське та Чеське королівства. Гусит...

КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ В X-XV ст.

Діємо: практичні завдання

Внесіть до синхронізованої хронологічної таблиці (с. 36) події з історії Польського, Угорського, Чеського королівств, Великого князівства Литовського, Османської імперії, Новгородської боярської республіки, Великого князівства Московського.

1. СЛОВ’ЯНИ В ДАВНИНУ

Більшість сучасних учених вважають, що слов’яни виникли у першій половині І тис. н. е. у Поліссі. Зараз це територія України від півночі до умовної лінії Львів — Київ — Суми. Саме з цих теренів поширювалися й слов’янські мови.

Спільно з іншими варварськими племенами слов’яни рухались Європою під час Великого переселення народів, воювали з Візантією. Давні слов’яни були язичниками.

Історики умовно виділяють три групи слов’ян.

У цей період слов’янські племена об’єднувалися в союзи племен на чолі з військовими вождями — князями. Проте всі важливі питання вирішувало віче.

Варто запам'ятати!

Віче (від старослов’янського «вет» — рада і «віщати» — говорити) — загальні збори слов’ян, на яких вирішувалися найважливіші питання.

Деякі із союзів племен стали основою для утворення слов’янських держав, зокрема — Само (VII ст.). До її складу входили племена словаків, чехів, моравів, сербів та ін.

2. УТВОРЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Польські племена жили на землях між річками Одра — на заході й Західний Буг — на сході, що на півночі омивалися Балтійським морем, а на півдні межували з Карпатськими горами. Уздовж річки Вісла жило плем’я мазов’ян, а на захід від них — полян (його назва така сама, як у східнослов’янського племені полян, що мешкало на території сучасної Київщини). Поляни заснували місто Гнєзно, яке вважається першою столицею Польщі.

Історичні подробиці

За легендою, мандрували троє братів — Лех, Чех і Рус. Лехзаснував столицю своєї держави на місці, де росло дерево з гніздом білого орла. На його честь він назвав град Гнєзном (Gniezno). Чех подався на південь, а Рус — на схід. Від імен братів, за легендою, дістали свої назви ляхи (поляки), чехи і руси. А білий орел став гербом Польської держави.

Які ще легенди про походження народів, заснування міст, держав вам відомі?

Першим князем полян, про якого відомо історикам, був Мешко І (960-992 рр.) з династії П’ястів. Мешко І у 966 р. прийняв християнство.

Після смерті Мешка на княжий трон сів його 25-річ-ний син Болеслав І (992—1025 рр.), якого пізніше назвали Хоробрим. У союзі з німецьким імператором Оттоном III та князем Русі-України Володимиром Великим завершив об’єднання польських земель. Однак після смерті Володимира Великого виступив на боці свого зятя Святополка у боротьбі за київський престол. Тому відносини з Ярославом Мудрим були напруженими. У 1025 р. Болеслав І проголосив себе королем.

Український Всесвіт

Згодом за правління в Польщі Казимира І Відновителя (1034-1058 рр.) між Руссю-Україною і Польщею встановилися дружні взаємини. Вони були підкріплені династичними шлюбами: Казимир І одружився із сестрою Ярослава Мудрого Добронігою, а свою сестру Гертруду видав заміж за Ярославового сина Ізяслава. Від Гертруди до наших днів зберігся молитовник — Трірський псалтир, оздоблений оригінальними мініатюрами київських майстрів.

Пригадайте, що таке шлюбна дипломатія.

3. ЗМІЦНЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЗА КАЗИМИРА III ВЕЛИКОГО

У XII ст. південні польські землі спустошили монголи, з півночі нависла загроза Тевтонського ордену. Попри це, більшість польських земель вдалося об’єднати на початку XIV князю Владиславу І Локетеку (прізвисько «Лікоть» дістав через невисокий зріст). Його син Казимир III Великий (останній з династії П’ястів, правив 1333—1370 рр.) продовжив справу батька зі зміцнення держави.

Казимир III Великий (портрет роботи Яна Матейка, XIXст.)

Зіставте сучасний герб Польщі з печаткою Казимира III Великого та поясніть, з якою метою творці герба взяли знак печатки короля.

У зовнішній політиці Казимир III Великий за допомогою дипломатії вирішив спірні питання з сусідами. Тевтонський орден повернув Польщі Куявію та Добжинську землю, але зберігав Ґданське помор’я. Задля миру з Чехією Казимир III Великий відмовився від прав на Сілезію.

Після смерті в 1340 р. Юрія II Болеслава (останнього правителя Королівства Руського) та тривалої боротьби з Угорщиною Польща приєднала Галичину, Волинь відійшла до Литви. Територія Польської держави збільшилася майже вдвічі. У польських воєводствах Казимир III Великий упорядкував систему управління і укріпив свою владу.

У1337-1346 рр. Казимир III здійснив грошову реформу.

У XIV ст. понад ЗО % всіх доходів державної скарбниці становила сіль. У 1368 р. король видав «Статут Казимир-ський». Цей документ встановлював ціну видобування і продажу солі.

Для сприяння економічному й суспільному розвитку король надав рівні права вірменам, євреям, русинам і представникам інших народів. Важливою подією польської і української історії було підтвердження Казимиром III Великим магдебурзького права Львову (1356 р.).

У 1364 р. Казимир III заснував Краківський університет (зараз його частіше називають Ягелдонський). Він один з найбільших у Польщі та з найстаріших у Європі.

Поміркуймо!

Тепер ви знаєте основні заходи Казимира III з розбудови держави. Поясніть, чому саме Казимир III дістав прізвисько «Великий».

4. ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ

Балтійські (летто-литовські) племена, аукштайти, жемайти, ятвяги та інші жили за течією річок Західна Дві-на, Німан і на Балтійському узбережжі. Вони займалися землеробством, а також скотарством і рибальством, мисливством і бортництвом.

У першій половині XIII ст. на північному заході від руських земель утворилася нова держава — Велике князівство Литовське. Засновником держави був Міндовг, який приєднав до Литви Чорну Русь (переважно територія сучасної Білорусі) і коронувався 1253 р.

Пізніше, за великого литовського князя Гедиміна (1316-1341 рр.), держава зміцніла. Талановитий і успішний політик, Гедимін силою, інтригами, союзами і династичними шлюбами розширив територію Литви.

За Гедиміна і його нащадків до складу Литви увійшли майже всі землі сучасних Білорусі та України (за винятком західних територій, підпорядкованих польському та угорському королям). На нових територіях було введено принцип правління Литви: «старовини не рушимо, новини не вводимо». У державі діяли норми «Руської правди», руська мова стала головною, під захистом князя перебувала православна церква.

Політику Гедиміна продовжив князь Ольгерд (1345— 1377 рр.). До князівства було приєднано Чернігово-Сівер-ські землі. У 1362 р. литовсько-руському війську на чолі з Ольгердом вдалося здобути перемогу над монголами у битві на річці Сині Води. За Литвою остаточно закріпилися Київська, Волинська землі та Східне Поділля. У цей самий час установилася і нова назва литовсько-руської держави — Велике князівство Литовське. У боротьбі за першість у цьому процесі Ольгерд завдав воєнних ударів по Московському князівству, де правив тоді князь Дмитрій Іванович.

5. ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКА КРЕВСЬКА УНІЯ

Зовнішня загроза з боку німецьких рицарів Тевтонського ордену підштовхнула Литву з Польщею до об’єднання в боротьбі проти спільного ворога. Так виникла ідея унії двох держав. Спадкоємець Ольгерда, литовський князь Ягайло, у 1385 р. взяв шлюб із польською королівною Яд-вігою. Ця династична унія поклала початок об’єднанню двох держав і ввійшла в історію як Кревська унія.

За умовами унії Ягайло ставав одночасно і польським королем під іменем Владислава II Ягелло, прийняв католицизм і повинен був навернути до нього все населення держави. Ягайло зобов’язувався також «на вічні часи приєднати свої землі, литовські і руські, до Польської Корони».

Об’єднання Королівства Польського і Великого князівства Литовського дало можливість рішуче виступити проти Тевтонського ордену. У 1410 р. біля містечка Грюнвальд війська ордену зазнали поразки. Німецький наступ на Схід було зупинено.

1. Перегляньте відео й укажіть причини перемоги польсько-литовсько-руського війська. Як ви зрозуміли, чому битву названо «битвою народів»?

2. Визначте наслідки Грюнвальдської битви для литовсько-руських земель, для Європи.

Кревська унія становила загрозу для незалежності Литви. Боротьбу за збереження самостійності Великого князівства Литовського у ході зближення з Польщею очолив Вітовт, онук Гедиміна. У 1413 р. Ягайло і Вітовт підписали Городельську унію, яка визнавала незалежність Литви, однак під зверхністю польського короля.

Пізніше, з 1487 до 1503 р., між Великим князівством Московським і Великим князівством Литовським йшли кровопролитні війни за українські землі. Вони завершилися тим, що Чернігово-Сіверська земля відійшла під владу Москви.

Велике князівство Литовське відіграло велику роль в історії Європи загалом та України зокрема. У період свого розквіту, наприкінці XV ст., ця держава займала територію близько 850 тис. км1 2. Ще до цього часу більша частина території сучасної України входила до її складу. Тут мешкало до 40 млн осіб, які належали до різних етносів і релігій. До XVI ст. головною мовою в Литві була руська, панівною релігією — православ’я. Тож історія Великого князівства Литовського є складовою історії українського народу.

Знаю і систематизую нову інформацію

1. Як впливав на історію Польщі та Литви німецький «натиск на Схід»?

2. Заповніть накреслену в зошиті блок-схему.

3. Виконайте тренувальну онлайн-вправу:

Доведіть, що історія середньовічних Польщі та Литви була тісно пов'язана з долею українських земель.

1. Про Казимира III Великого казали, що «він застав Польщу дерев’яною, а залишив її кам’яною». Як ви розумієте це висловлювання?

2. Укладіть інтелектуальні загадки (кросворд, ребуси, анаграми) за змістом параграфа.

 

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 7 клас Щупак

 
Попередня сторінка:  Урок узагальнення до розділу 4 «Матері...
Наступна сторінка:   Угорське та Чеське королівства. Гусит...^