Інформація про новину
  • Переглядів: 1732
  • Дата: 21-08-2020, 03:17
21-08-2020, 03:17

Середньовічне суспільство Індії

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  Утворення Османської імперії. Правлін...
Наступна сторінка:   Китай і Японія в добу Середньовіччя

СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СХІД

Пригадайте з курсу історії Стародавнього світу значення понять та імен, об’єднаних хмаринкою слів. Історію яких давніх держав вони розповідають?

1. ДЕРЖАВИ ТА ВІЙНИ НА ПІВОСТРОВІ ІНДОСТАН

Протягом V-VIII ст. на території Індії існувало близько 70 держав-князівств.

Значні зміни в житті Індії розпочалися з XII ст., коли її північні землі захопили мусульмани. У 1206 р. намісник Кутб-уд-дін Айбек заснував самостійну державу на півночі Індії з центром у м. Делі (сучасна столиця Індії). Нова держава була названа Делійським султанатом.

Султанат швидкими темпами збільшував свою територію і до початку XIV ст. захопив майже весь півострів Індостан. Та завойовницька політика підірвала внутрішню міць держави.

Наприкінці XIV ст. Делійському султанатові вже самому доводилося відбиватися від вторгнень могутніх сусідів. Цим скористалися монголи, які почали здійснювати набіги на Північну Індію, грабуючи міста і села.

Остаточного удару Делійському султанатові в 1398 р. завдали війська Тимура (Тамерлана) — правителя м. Самарканд із Середньої Азії. Місто Делі, яке здалося на милість переможців, грабували кілька днів. За наказом жорстокого полководця було перебито 100 тис. полонених.

У результаті походів Тимура і міжусобної боротьби між двома десятками держав,

що постали після розпаду Делійського султанату, Індія виявилася ослабленою. У XVI ст. на півночі Індії утворилася нова держава — імперія Великих Моголів.

Діємо: практичні завдання

Опрацюйте історичну карту та текст підручника й укладіть хронологічну шкалу «Держави Сходу за доби Середньовіччя».

Індія, Китай, Японія в VII—XIII ст.

Індія, Китай, Японія в VII—XIII столітті

1. Покажіть на карті Індію.

2. За допомогою легенди карти визначте, які державні утворення існували на території Індії в середні віки.

3. Проникнення якої світової релігії в Індію розпочалося з XI ст.? У який спосіб це відбувалося?

2. ІНДІЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Індійське суспільство в середні віки жило за традиціями, закладеними в попередню епоху. Попри політичні події норми життя більшості населення лишалися непорушними. Зберігався розподіл суспільства на варни і касти.

Варто запам'ятати!

Варни — закриті групи різних за соціальним станом людей, приналежність до яких визначалася народженням.

Як цією легендою обґрунтовували нерівноправність різних варн?

Крім розподілу на варни, кожна людина належала ще й до певної касти.

Варто запам'ятати!

Каста — закрита група людей, місце якої у виробничому та суспільному житті визначено певними звичаями та законами.

Приналежність до певної касти визначалася походженням людини. Ніхто не мав права самовільно перейти з однієї касти до іншої.

Найбезправнішою нижчою кастою були так звані «недоторкані», до яких ставилися з презирством. Вони виконували найважчу і найбруднішу роботу: були слугами, прибирали сміття, забивали худобу тощо. До цієї касти належали також деякі відсталі племена.

3. РЕЛІГІЇ І КУЛЬТУРА В ІНДІЇ

Визначні здобутки середньовічних індійських учених, митців збагачували світову культуру. Як ви пам’ятаєте,

ще на початку нашої ери в Індії користувалися десятковою системою числення, яку тепер застосовують в усьому світі. Індійські математики вміли обчислювати площі фігур та об’єми тіл, виконувати дії з дробами, відносно точно визначати число 71.

Вагомими були і здобутки в медицині. Індійські лікарі досконало знали внутрішню будову тіла, робили складні операції, використовуючи близько 200 хірургічних інструментів, готували ліки від різних хвороб. Вони славилися своїми знаннями та вміннями в усіх країнах Сходу.

Література середньовічної Індії створювалася санскритом (найдавнішою літературною мовою аріїв). Ця мова виконувала ту саму роль, що й латинська в Європі. Після мусульманських завоювань індійські поети почали широко використовувати арабську та перську мови.

За Середньовіччя дедалі більш поширеною релігією серед індійців ставав індуїзм. Індуси вірили в переселення душ після смерті. Якщо людина за життя не робила нічого, що порушувало кастові традиції, то в наступному житті вона могла відродитися у вищій касті. Якщо відступала від традицій, то перероджувалася в нижчій касті або в тілі тварини, у рослині, камені.

Варто запам'ятати!

Індуїзм — стародавня індійська релігія, послідовники якої вірять у те, що Бог (Вішну) проявляє Себе в різних іпостасях {Кріш-на, Рама, ИІива). Індуїзм має багато течій. Серед вірувань індуїзму— вчення про одвічну соціальну нерівність людей, про переселення душ і про відплату за земне життя в потойбічному світі.

З VII ст. в Індію проникає мусульманство. У ісламі бідніші верстви суспільства вбачали можливість уникнути кастового розподілу та соціальної нерівності, яка освячувалася індуїзмом. З приходом ісламу в Індію почала зменшуватися кількість прихильників буддизму.

Під впливом релігійних вчень склалась особлива мораль індійців. Вони високо цінували витримку, ввічливість, тактовність, гостинність, повагу до старших.

Шива — бог індусів. Голову ІІІиви прикрашає корона з черепом, що є ознакою перемоги над смертю. Фігура поміщена в ореол з язичками полум’я, що символізує Всесвіт.

Діємо: практичні завдання

Розгляньте зображення пам’яток культури доби Середньовіччя і визначте, які особливості релігійних вчень позначилися на оздобленні пам’яток.

Знаю і систематизую нову інформацію

1. Які традиції давньоіндійського суспільства збереглися і в Середньовіччі.

2. Розташуйте етапи розвитку держав в Індії в хронологічній послідовності, вказуючи дати подій. Визначте, які події всесвітньої історії доби Середньовіччя вплинули на розвиток Індії.

3. Доберіть приклади історичних подій у Європі та в Україні, що відбувалися одночасно із існуванням Делійського султанату, нападом Тимура Тамерлана на Індію.

1. Назвіть і поясніть особливості розвитку індійської культури.

2. Укладіть за допомогою інтернет-ресурсів структурно-логічну схему або карту пам’яті «Культура та релігія в середньовічній Індії».

1. Підготуйте невелику доповідь на тему: «Спільне і відмінне в державах Індії і Західної Європи за доби Середньовіччя».

2. Підготуйте творчий проект (презентація, віртуальна екскурсія) «Середньовічна Індія — діалог культур».

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 7 клас Щупак

 
Попередня сторінка:  Утворення Османської імперії. Правлін...
Наступна сторінка:   Китай і Японія в добу Середньовіччя^