Інформація про новину
  • Переглядів: 1881
  • Дата: 21-08-2020, 03:18
21-08-2020, 03:18

Урок узагальнення до розділів 5-6 «Країни Центральної і Східної Європи в X-XV ст.». «Середньовічний Схід». Середні віки в історії людства

Категорія: Всесвітня історія

Попередня сторінка:  Китай і Японія в добу Середньовіччя
Наступна сторінка:   Словник термінів і понять з всесвітнь...

1. КРОСВОРД НАВПАКИ «ТВОРЦІ ІСТОРІЇ»

1. Складіть запитання до кросворда, розкриваючи роль героїв, завдання в історії своїх народів.

2. Створіть власний кросворд до вивченої теми.

2. ЩО МИ ЗНАЄМО З ТЕМИ

Перевірте, як ви засвоїли матеріал теми за допомогою онлайн-тесту. Для виконання завдання перейдіть за посиланням:

3. СЕРЕДНІ ВІКИ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА

Пригадайте, що означає поняття «цивілізація». Назвіть центри середньовічної цивілізації в різних регіонах світу. Які ідеології і релігії мали ключовий вплив на життя середньовічного суспільства?

Середні віки відіграли величезну роль в історії людства. Якщо за стародавніх часів цивілізації займали незначну частину Землі, то за часів Середньовіччя вони поширилися на північ Європи та Африки, Південну Індію та Індокитай.

За часів Середньовіччя формувались європейська та інші цивілізації. Перші держави створили слов’яни. Народи світу мали різну історичну долю. В багатьох із них складалися подібні феодальні суспільні відносини.

Пригадайте, як відбувалося формування феодальних відносин. Як вони впливали на міцність середньовічних держав?

Середньовіччя — це не лише минуле. Чимало сучасних міст було закладено саме в ті часи. Досі вражають своєю

красою чудові середньовічні храми, збереглися старовинні будинки, по маршрутах давніх торговельних шляхів прокладені новітні автостради. Ми спираємося на наукові відкриття і користуємось технічними винаходами Середньовіччя. Сучасне мистецтво неможливо зрозуміти, не знаючи його здобутків у середні віки. Суспільні ідеї тих часів знайшли своє продовження сьогодні.

Очевидно, важливо усвідомлювати, що базовою цінністю сучасної цивілізації є гуманізм, ідеї якого з’явились у передових людей саме Середньовіччя. Утвердження гуманізму в політиці країн і в суспільному житті є основою не тільки сьогодення, а й майбутнього людства.

4. ІСТОРИЧНИЙ КОЛАЖ

Визначте, які сторінки історії середніх віків ілюструє «Історичний колаж».

Поясніть, який вплив на історію людства справили події, процеси і явища, проілюстровані в колажі.

 

 

Це матеріал з підручника Всесвітня історія за 7 клас Щупак

 
Попередня сторінка:  Китай і Японія в добу Середньовіччя
Наступна сторінка:   Словник термінів і понять з всесвітнь...^