Інформація про новину
  • Переглядів: 4970
  • Дата: 26-08-2020, 15:06
26-08-2020, 15:06

Вступ. Мандрівка історією середньовічної України V-XV століття

Категорія: Історія України та громадянська освіта

Попередня сторінка:  Архітектура Середньовіччя в Україні
Наступна сторінка:   Розселення слов’янських племен на те...

Продовжуємо мандрівку сторінками історії України. Наша подорож розпочалася минулого року, коли ви вивчали історію України від найдавніших часів до V ст. н. е. Ви пам’ятаєте, що згадкою про перші кроки людини на українських землях є знахідки стоянки первісних людей у с. Королево на Закарпатті. Українські землі стали центром розвитку унікальної трипільської культури.

З IX ст. до н. е. і до початку І тис. н. е. в Північному Причорномор’ї і в Криму панували кочовики: кіммерійці, скіфи та сармати. Скіфи залишили нам на згадку скарби царських поховальних курганів. Сусідами скіфів і сарма-тів на півдні сучасної України були греки, які утворили міста-держави (поліси): Ольвію, Тіру, Херсонес, Панті-капей та ін. А на півночі України в середовищі землеробських археологічних культур формувалися початки давнього слов’янства.

Діємо: практичні завдання

Пригадайте сторінки історії України, зображені на колажі «Україна за давньої доби» (с. 7), і виконайте завдання.

1. Назвіть історичні факти, які ілюструє кожне зображення.

2. Назвіть історичний час, що відповідає кожному із зображень.

3. Уявно розташуйте ілюстрації на запропонованій стрічці часу.

4. Покажіть на історичній карті місця стоянок, регіони розселення народів, розташування міст, проілюстрованих у колажі.

Тепер перед вами пролягає шлях до середньовічної історії України — складової всесвітньої історії V-XV ст. Перед вашими очима постане велична східнослов’янська держава Русь-Україна (IX - середина XIII ст.) і її нащадок — Королівство Руське (XII-XIV ст.). Ви дізнаєтеся про походи князів, прийняття християнства, розквіт культури, повсякденне життя русів. Перед вами пройдуть монгольські воїни Чингісхана та Батия.

Ви побачите, як переплелася історія українських земель у XIV-XY ст. з історією сусідніх держав: Великого князівства Литовського та Королівства Польського, князівства Феодоро та Кримського ханства, Угорського королівства та Молдавського князівства, Великого князівства Московського й Османської імперії. І зрозумієте, як сучасне і майбутнє нашої країни залежить від знання її минулого.

Прочитайте цитату з книги «Брама Європи» Сергія Плохія — відомого українського, канадського й американського історика, лауреата Шевченківської премії. Протягом вивчення курсу історії України в цьому році добирайте аргументи «за» висловлену думку і «проти» неї.

Європа є важливою частиною української історії, так само як і Україна — європейської. Розташована на західному краю Євразійського степу, Україна протягом багатьох століть була брамою Європи. Інколи, коли «брама» зачинялася внаслідок війн чи конфліктів, Україна допомагала зупинити іноземні навали зі сходу та заходу; коли ж вона була відчинена, як це найчастіше траплялося в українській історії, вона правила за міст між Європою і Азією, сприяючи обміну людьми, товарами й ідеями.

Відчиняймо разом браму знань — підручник з історії України!

 

Це матеріал з підручника Історія України за 7 клас авторів Дрібниця, Щупак

 
Попередня сторінка:  Архітектура Середньовіччя в Україні
Наступна сторінка:   Розселення слов’янських племен на те...^