Інформація про новину
  • Переглядів: 539
  • Дата: 26-08-2020, 19:10
26-08-2020, 19:10

Виникнення східнослов’янської держави (VIII - середина IX століття)

Категорія: Історія України

Попередня сторінка:  Розселення слов’янських племен на те...
Наступна сторінка:   Становлення Русі-України за Олега та І...

Пригадайте з курсу 6 класу визначення терміна «держава». Назвіть ознаки держави. Що сприяло утворенню держав?

1. УТВОРЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ

ПЕРЕДУМОВИ УТВОРЕННЯ ДЕРЖАВИ У СХІДНИХ СЛОВ’ЯН

У V-VIII ст. східнослов’янські племена активно об’єднувалися в племінні союзи, які сучасні історики характеризують як вождівства або державні утворення. Із плином часу внутрішні й зовнішні чинники спричинили переростання вождівства в державу.

У східних слов’ян цей процес завершився наприкінці IX ст. Михайло Грушевський запропонував називати державу, що існувала у Східній Європі наприкінці IX — у середині XIII ст. із центром у Києві, Русь-Україна. На його думку, основні події суспільно-політичного життя східних слов’ян відбувалися саме в Середній Наддніпрянщині, на території сучасної України. Автор «Повісті минулих літ» називав її Руська земля.

Історичні ПОДрОБИЦІ

Якщо за часів вождівства князі, дружинники, старійшини, а також жерці (на Русі їх називали волхвами) спільно з іншими селянами-общинниками обробляли землю, займалися ремеслами, торгували, то в державі верхівка суспільства вже була відокремлена від одноплемінників: старійшини лише радять князю; князь дає закони, очолює військо під часу походу та чинить суд; дружинники воюють, а волхви закликають милість богів. А князь ще й має змогу передати свою владу в спадок.

2. ЩО ОЗНАЧАЄ ТЕРМІН «РУСЬ»

Термін «Русь» давніший, ніж сучасна назва нашої країни — Україна (ця назва вперше в писемних джерелах датується 1187 роком). Найдавніша згадка терміна «Русь» міститься в Бертинських анналах — хроніці франків IX ст. під 839 роком.

Норманська теорія походження терміна «Русь» пов’язана з добою воєнних походів, набігів норманів (вікінгів), яких слов’яни називали варягами. З кінця IX до початку X ст. нормани (предки сучасних шведів, данців, норвежців) були справжнім «бичем Європи», не оминули вони і східнослов’янські землі. Молитви в церквах часто закінчувалися словами: «Господи, врятуй нас сьогодні від норманів!».

Варяги з другої половини IX ст. були княжою дружиною. Вони на чолі з князем, теж норманського походження, збирали з прилеглих племен данину. Її використовували для утримання князя і дружини, перепродавали на візантійських ринках.

Карто запам'ятати!

Данина — побори, вилучення у переможених майна на користь переможців. Данина була ранньою формою збирання податків у перехідний період від вождівства до князівства.

Історичні ПОДРОБИЦІ

Деякі люди змішують поняття «Русь» і «Росія», «руський» і «російський».

Що стосується території Русі-України, то нагадаємо, що в X -XII ст. вона перебувала в межах сучасних Київської, Чернігівської, Житомирської, частини Черкаської, Полтавської, Сумської, Вінницької областей. Мешканців цієї території — тобто представників племінних

союзів полян, сіверян, деревлян — називали русинами, або русами. З XII ст. Руссю почали називати і західноукраїнські землі.

Лише з середини XIII ст. назва «Русь» поширилася й на землі Московського князівства. Ці землі сьогодні входять до складу Росії.

Отже, жителів земель і князівств Русі-України називали русами, русинами, і аж ніяк не росіянами. На жаль, у сучасній Росії ці поняття часто змішують. Натомість назви «Росія», «росіяни» увійшли у вжиток у другій половині XVII ст.

Ці факти і думки є важливими з огляду на те, що сучасні російські політики й історики, які з ними співпрацюють, намагаються представити історію Русі-України (інші назви у науковців — Київська держава, Київська Русь та ін.) як історію власне Росії; київських руських князів — як «російських».

3. ПЕРШІ РУСЬКІ КНЯЗІ

Першими князями у східних слов’ян, імена яких дійшли до нас, історики вважають Аскольда та Діра. їхні імена відомі нам з «Повісті минулих літ».

Аскольд, влада якого поширювалася найімовірніше на полян, намагався посилити свій вплив на підлеглій території. У 860 р. Аскольд з військом і невеликим флотом пішов на свого південного сусіда, могутню імперію Ромеїв (Візантійську імперію).

Скориставшись відсутністю візантійського імператора Михайла III, войовничі руси зруйнували околиці Константинополя і змусили візантійців укласти торговельний договір. Аскольд із дружиною, можливо, здійснив проти Візантії кілька походів. Невипадково в ці часи сучасне Чорне море почали називати Руським морем.

Руси й надалі залишалися язичниками. А ось князь Аскольд, якщо вірити літописцю, після походу 860 р. прийняв християнство.

Монета номіналом 10 гривень «Аскольд», випущена Національним банком України {реверс, серія «Княжа Україна», 1999 р.)

Чому, на вашу думку, зберігається пам’ять про князя Аскольда в сучасній Україні? Дізнайтеся, яким ще історичним діячам присвячені пам’ятні монети України.

1. Скільки століть минуло від часів Аскольда і Діра до нашого часу?

2. Розкрийте зміст понять: «держава», «данина», «Русь», «християнство».

3. Визначте головні причини утворення держави у східних слов’ян (Русі-України).

4. Обчисліть, скільки років тому відбувся похід Аскольда на Константинополь.

5. Чи могли зустрітися Аскольд і Карл Великий; Аскольд і Юстиніан; Аскольд і Мухаммад? За потреби скористайтесь додатковими джерелами інформації.

6. Розпочніть у своєму робочому зошиті заповнювати таблицю про політику перших руських князів (у другій половині IX- наприкінці X ст.). Визначте спільні й відмінні риси правління князів.

1. Які наслідки для Русі мали походи князя Аскольда?

2. Поміркуйте, чому Аскольд прийняв хрещення.

3. Ознайомтеся з текстом історичного джерела та дайте відповіді на запитання до нього.

Георгій Амастридський про напад русів на Візантію (перша половина IX ст.) писав: «Напали варвари рос — народ, як всі знають, дуже жорстокий і немилосердний, що не має жодного сліду ласки до людей. [...] Руйнуються церкви, святощі поганяться; на їхньому місці ставляться олтарі (язичеські). Беззаконні приносяться жертви [...]. Шанують сіножаті, джерела й дерева».

а) Чим, на думку автора, руси відрізняються від візантійців?

б) Чи згодні ви з точкою зору автора?

в) Чому саме такими автор джерела описав русів?

1. Яку з теорій походження терміна «Русь» ви вважаєте найбільш вірогідною? Напишіть коротке есе (до 10 речень) з обґрунтуванням своєї точки зору.

2. Намалюйте в зошиті «соціальну піраміду» східних слов’ян і заповніть чарунки термінами: «князь», «селяни-общинники», «волхви», «дружинники».

 

 

Це матеріал з підручника Історія України за 7 клас авторів Дрібниця, Щупак

 Попередня сторінка:  Розселення слов’янських племен на те...
Наступна сторінка:   Становлення Русі-України за Олега та І...^