Інформація про новину
  • Переглядів: 507
  • Дата: 26-08-2020, 19:33
26-08-2020, 19:33

Галицьке і Волинське князівства в середині XII - середині XIII століття. Кочові народи та Крим у X—XIII столітті

Категорія: Історія України

Попередня сторінка:  Роздробленість Русі-України (середина...
Наступна сторінка:   Культура Русі-України в другій полови...

Назвіть і покажіть на карті (с. 85) князівства, що сформувалися в часи роздроблення Русі. З якими проблемами доводилося боротися жителям руських земель? Оцініть за допомогою карти географічне положення Галицької і Волинської земель. Чому його можна визначити як вигідне?

1. ГАЛИЦЬКЕ І ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВА в другій половині XII ст.

На захід від Києва розташовувалися Галицьке та Волинське князівства. Населення цих земель було змушене постійно боротися за свою незалежність проти поляків і мадярів (угорців). Через ці землі проходили важливі торговельні шляхи, тут були великі родовища солі, на яку був величезний попит у Європі.

Одним із центрів державності на початку XII ст. був Галич. Галицьку землю населяли дуліби, тиверці, білі хорвати, що були приєднані за Володимира Великого. Наприкінці XI ст. при владі тут зміцнилася династія Ростислави-чів — онуків Ярослава Мудрого.

Опишіть давньоруське м. Галич. Схарактеризуйте призначення споруд міста.

Діємо: практичні завдання

За уривком із праці Михайла Грушевського визначте, що сприяло піднесенню Галицького князівства в середині XII ст. Хто був конкурентом князя в боротьбі за вплив на населення?

Галичина і без того була великою і багатою областю, бо її не зачіпали ні половецькі напади, ні князівські чвари, і тому багато народу переходило сюди з інших українських земель. Тепер же, зібрана в одних руках, вона зробилася найсильнішою з українських земель... Але зате більшу силу в Галичині забрали бояри, даючи про себе знати й населенню, і самим князям.

Михайло Грушевський «Ілюстрована історія України»

Наймогутнішим князем Галичини був Ярослав Осмомисл (1153-1187 рр.)> якого оспівує «Слово про похід Ігорів»:

Галицький Осмомисле Ярославе!

Високо сидиш ти На своїм золотокованім престолі,

Підперши гори угорські Своїми залізними військами,

Заступивши королеві дорогу,

Зачинивши ворота на Дунаї,

Через хмари каміння кидаючи,

Суд по Дунай рядячи.

Пам’ятник Ярославу Осмомислу ум. Володимирі-Волинському на Волині (робота скульптора Любомира Яремчука, 1989 р.)

Свідчать документи

Літопис руський про Ярослава Осмомисла

Був же він князь і мудрий, і красномовний, і богобійний, і поважний в усіх землях, і славен військами, — бо де була йому обидь, то сам він не ходив полками своїми, а посилав їх з воєводами. Він бо навів лад у землі своїй і милостиню щедру роздавав, прочан люблячи і жебраків годуючи. Чорноризький чин люблячи і честь їм воздаючи од могутності своєї, він в усьому сповняв закон божий, до церковників сам приходячи і дбаючи добре про них.

1. Визначте, якими рисами характеру наділила Ярослава Осмомисла літописна традиція.

2. Назвіть досягнення і слабкі сторони правління Ярослава Осмомисла.

Історичні ПОДРОБИЦІ

У Галичині боярство формувалося здебільшого з місцевої родоплемінної верхівки. Бояри здобували свої маєтки не від князя, а привласнюючи громадські землі, і тому були незалежними від князів. Галицьке боярство мало великий вплив на політичне життя Галицького князівства, а згодом і Галицько-Волинської держави.

Волинська земля увійшла до складу Русі за часів князя Володимира Великого наприкінці X ст. Основні міста — Волинь, Володимир, Луцьк, Бужськ, Дорогобуж, Белз, Берестя, Червень. Центром князівства було м. Володимир на Волині, побудоване Володимиром Великим. Волиняни постійно стримували натиск північних литовських племен.

Тут князювала династія Мстиславичів, які були нащадками Володимира Мономаха і вели свій родовід від Мстислава Великого. Серед інших князів особливою активністю вирізнявся Роман Мстиславич, який став князем м. Володимира на Волині з 1170 р. Його матір’ю була польська принцеса. Молодий князь розумів небезпеку боярського свавілля, тому створив сильне військо, спирався на підтримку городян і духовенства.

Тим часом Галицьке князівство після смерті Ярослава Осмомисла послабилося і склалися передумови до об’єднання обох князівств під владою молодого й енергійного Романа Мстиславича.

Поміркуймо!

Як умови розвитку удільних князівств на теренах України впливатимуть на розвиток політичних центрів Русі-України?

2. КОЧОВІ НАРОДИ СТЕПІВ УКРАЇНИ в Х-ХІІ ст.

КРИМ У СКЛАДІ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Помітний слід в історії Русі-України залишили кочові народи, які змінювали один одного протягом Х-ХІІ ст. Відносини з ними у князів складалися по-різному. Намагаючись убезпечити свої землі від нападів кочовиків, князі погоджувалися на виплату данини, укладали династичні шлюби з дітьми ханів кочовиків. Водночас, починаючи з Володимира Великого, князі дбали про зміцнення оборон-

них споруд на кордонах і здійснювали великі походи проти кочовиків. Кочовики втручалися (іноді на запрошення самих князів) у внутрішньополітичну боротьбу в Русі. Інколи виступали союзниками в походах проти Візантії.

Заселяючи Північне Причорномор’я, кочовики впродовж тривалого часу впливали на матеріальну й духовну культуру населення українських земель.

Діємо: практичні завдання

Уважно розгляньте малюнок, опрацюйте схему на с. 94 та виконайте завдання.

1. Визначте, кого зображено на мініатюрі.

2. Поміркуйте, чим відрізнявся спосіб життя кочових сусідів Русі-України від способу життя слов’ян. Що на ілюстрації вказує на ці відмінності?

3. Визначте (за схемою), як складалися відносини між Руссю-Украї-ною і кочовими народами. Які з контактів були вигідними, а які — ні?

4. Зверніться до слів Сергія Плохія на с. 8 і наведіть аргументи до його суджень на основі здобутих знань про контакти Русі-України з кочовиками.

Поміркуймо!

Подискутуйте в групах, чи могли контакти з кочовими народами мати й позитивний вплив на розвиток Русі-України. Який? За потреби скористайтеся додатковими джерелами інформації.

Діємо: практичні завдання

Зіставте дані схеми з відомими вам фактами історії Русі-України та назвіть князів, які у зазначені в схемі періоди боролися проти кочовиків.

КОЧОВІ НАРОДИ НА ПІВДНІ РУСІ-УКРАЇНИ

«У РІК 6423 [915] уперше прийшли печеніги на Руську землі, вчинивши мир з Ігорем, пішли до Дунаю»; печеніги виступали союзниками в походах проти Візантії; вчиняли напади в період ослаблення влади київського князя і в періоди усобиць;

продавали Русі велику рогату худобу, коней, овець; для захисту Володимир Великий збудував Посульську оборонну лінію;

1036 р. — розгромлені Ярославом Мудрим;

середина XII ст. — остання літописна згадка про печенігів

у середовищі «чорних клобуків»

Належали до кочових тюркомовних племен, які в другій половині X - першій половині XI ст. прийшли в причорноморські степи з північно-східного Прикаспію; у 1060 р. об’єднані війська руських князів розгромили торків; підтиском половців вимушені були звернутися за захистом до Русі та, отримавши його, оселилися разом з угрупованнями печенігів і берендеїв у Пороссі, увійшовши до Чорноклобукського об’єднання

«У РІК 6563 [1055]. Того ж року приходив [хан] Блуш із половцями»;

тюркомовне угруповання племен, відоме в західних джерелах під назвою «куманів», у другій половині XI ст. прийшло з Північно-Західного Казахстану;

1068 р. — поразка Ярославичів від половців у битві на річці Альта;

«половецька земля» — контрольовані половцями землі півдня Русі-України;

1103, 1107, 1109 та 1111 рр. — переможні походи княжих військ проти половців;

для запобігання нападам застосовувалась система династичних шлюбів руських князів із ханськими доньками; у другій чверті XII ст. прикордонні руські землі були фактично спустошені внаслідок посилення нападів половців; у середині XIII ст. підкорені монголами

КРИМ у Х-ХІІ ст.

Діємо: практичні завдання

Схарактеризуйте за допомогою карти (с. 85) географічне положення Криму. Як воно впливало на історію Криму в давні часи? Пригадайте, які з відомих вам подій історії України пов’язані з Кримом. Скористайтеся допомогою хмаринки слів.

Незважаючи на те, що середньовічні пам’ятки Криму привертають увагу вчених протягом тривалого періоду, в історії півострова доби Середньовіччя залишається багато білих плям. Писемні джерела досить бідно й нерівномірно розповідають нам історію Криму.

Зі зростанням міжнародної торгівлі між Сходом і Заходом, що здійснювалася через Чорне море, посилювалося і військово-стратегічне значення суходільних і водних шляхів півострова. Зручне географічне положення робило Крим привабливим для іноземців. Для всього періоду середньовічної історії Криму є характерним цілковите панування у степовій частині півострова кочових народів: гунів, печенігів, половців та ін. Родючі гірські долини й узбережні території в цей час займало досить строкате за етнічним складом хліборобське осіле населення, що перебувало під сильним культурним впливом Риму, а пізніше — Візантії, Генуї і Золотої Орди. Тому протягом доби Середньовіччя Крим привертав увагу Візантії, Хозарського каганату, Русі-України й інших держав.

До другої половини X ст. (походів Святослава Хороброго) Крим входив до складу Хозарського каганату, хоча південно-західна частина формально була складовою Візантійської імперії. Однак уже в другій половині X - першій половині XIII ст. Візантія відновила контроль над південною частиною півострова.

З 1204 р. південний Крим входить до складу Трапе-зундської імперії, а північний Крим залишається у володінні кочовиків.

запитання і завдання

1. Покажіть на карті Галицьке та Волинське удільні князівства, території кочування половців, Крим.

2. Назвіть видатних правителів Галицького та Волинського князівств, висвітліть їхній внесок у зміцнення князівств.

3. Упорядкуйте хронологічну послідовність. Складіть задачі на лічбу часу, використовуючи події стрічки часу та схеми на с. 94.

4. Установіть відповідність між іменами правителів Русі-України та фактами історії, з якими вони пов’язані.

5. Завершіть роботу з укладання синхроністичної таблиці «Ключові події історії удільних князівств Русі в другій половині XI—XII ст.» (с. 89). Визначте за таблицею спільні та відмінні риси розвитку князівств.

6. Виконайте тренувальну онлайн-вправу:

Досліджую і аналізую

Поясніть, які чинники сприяли зміцненню Волинського й Галицького князівств у другій половині XII ст.

Укладіть історичний портрет галицького князя Ярослава Осмомисла (скористайтеся пам’яткою з інтернет-ресурсу до підручника).

2. Дослідіть, хто з видатних історичних діячів світу жив одночасно з Ярославом Осмомислом. Виконайте творчий проект «Сучасники Ярослава Осмомисла».

 

Це матеріал з підручника Історія України за 7 клас авторів Дрібниця, Щупак

 Попередня сторінка:  Роздробленість Русі-України (середина...
Наступна сторінка:   Культура Русі-України в другій полови...^