Інформація про новину
  • Переглядів: 466
  • Дата: 26-08-2020, 19:39
26-08-2020, 19:39

Утворення Галицько-Волинської держави. Правління Романа Мстиславича (кінець XII - початок XIII століття)

Категорія: Історія України

Попередня сторінка:  Узагальнення до розділу 3 «Русь-Україн...
Наступна сторінка:   Монгольська навала на українські земл...

Пригадайте, у чому полягали особливості розвитку Галицького та Волинського князівств. Яку роль відігравало боярство в Галицькому князівстві?

1. УТВОРЕННЯ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Ще 1187 р. за допомогою галицьких бояр волинський князь Роман Мстиславич спробував захопити Галич, проте зазнав поразки. 1199 р. таки заволодів Галичем, об’єднав його землі в єдине Галицько-Волинське князівство, а в 1204 р. оволодів Києвом, здобувши статус Великого князя київського. Так більшість сучасних українських територій увійшла до складу Галицько-Волинської держави, що складалася з 12 земель. На ті часи це князівство було най-багатше та найбільш заселене серед руських князівств.

Столицею об’єднаної держави Роман обрав Галич. Найважливішим своїм завданням вважав подолати опір галицького боярства й утвердити одноосібну владу монарха.

Роман Мстиславич планував також поширити владу на решту українських земель. У літописі князя величають «самодержцем Русі».

Внутрішня політика Романа Мсти-славича була спрямована на розвиток міст, сільського господарства, торгівлі, ремесел.

Роман Мстиславич (картина сучасного укра їнського художника Віктора Штєця)

Свідчать документи

З Галицько-Волинського літопису

«...пріснопам’ятний повелитель Русі... подолав усі поганські народи завдяки своєму розуму, мудрості і поводився згідно із Законом Божим. Він кидався на поганих, як лев, був сердитий, як рись, губив їх, як крокодил, переходив через їхні землі, як орел, а хоробрий був, як тур, наслідуючи свого діда Мономаха, що понищив поганих із-маїлтян, так званих половців...»

Зі «Слова про Ігорів похід»

(Уривок. Переклад з давньоруської мови Максима Рильського) А ти, буй-Романе, іти, Мстиславе!

Мисль одважна Покликає вам розум наділо.

Високо плаваєш ти, Романе,

В подвигах ратних,

Як той сокіл на вітрі ширяючи,

Птицю долаючи одвагою.

1. Які риси характеру, на думку літописців, допомогли князю Роману в державній діяльності?

2. До яких порівнянь вдаються автори, щоб посилити образ «самодержця Русі-України»?

3. Яке, на вашу думку, ставлення авторів до князя Романа?

Діємо: практичні завдання

Опрацюйте історичну карту на с. 7 75 і виконайте завдання.

1. Покажіть на карті землі князівств, які входили до складу держави Романа Мстиславича.

2. З якими країнами межувала держава на заході та півночі?

3. Зіставте межі держави Романа Мстиславича з кордонами сучасної України.

Роман Мстиславич уславився переможними походами проти половців (1197-1198, 1201, 1204 рр.). Він був мудрим політиком, жив здебільшого в мирі із сусідами.

Основні сили князь витрачав на боротьбу з боярами, оскільки вони виступали проти посилення князівської влади. Князя в його боротьбі підтримували мешканці міст. Роман не гребував жодними засобами для досягнення своєї мети — він стратив частину особливо непокірних бояр. Улюбленою його приказкою була: «Не знищивши рою, не поласуєш медом». Князь відстоював православну віру й відмовився від пропозиції Папи Римського надати йому корону короля Руського в обмін на перехід до католицтва.

Під час походу в 1205 р. проти польського князя Лєшка Білого біля містечка Завіхоста Роман Мстиславич загинув. Після його смерті розгорнулася більш ніж 30-річна боротьба між боярами та сусідніми державами за князівство.

2. СТАНОВИЩЕ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА ПІСЛЯ СМЕРТІ РОМАНА МСТИСЛАВИЧА

Смерть Романа Мстиславича ускладнила внутрішнє становище Галицько-Волинського князівства. Розпочалася боротьба за престол, в якій сусіди розтинали державу на частини, розгоралися чвари між князями, боярські інтриги, посилилося чужоземне втручання.

Галицькі бояри змусили до вигнання Романову дружину Ганну й малих синів — чотирирічного Данила та дворічного Василька. Князями бояри хотіли бачити онуків Ярослава Осмомисла, синів його дочки Ярославни та сівер-ського князя Ігоря Святославича.

Бояри сподівалися, що князі із Сіверської землі будуть слухняними знаряддями в їхніх руках, але ті прагнули мати реальну владу. Дії галицького боярства зумовили глибоку політичну кризу, що протягом десятків років послаблювала Волинські та Галицькі землі.

У 1214 р. польський і угорський королі домовилися про поділ володінь Романа Мстиславича: Галич — угорцям, Перемишль, Берестейську землю, частину Холмщи-ни — полякам, Володимир було повернуто Романовичам. Та угорсько-польський союз виявився неміцним, колишні союзники пересварилися. На початку 1219 р. у Галичі, вибивши угорську залогу, утвердився новгородський князь Мстислав Удалий.

Досягнувши повноліття, Данило Романович розпочав боротьбу за повернення князівського столу. У 20-х роках XIII ст. Данило спільно з молодшим братом Васильком зібрали під своєю владою всю Волинь, відвоювавши загарбані польським королем землі. Боротьба закінчилася перемогою князя Данила Романовича в 1238 р. — він вигнав з Галича чернігівських князів і сів на батьківський престол.

Свідчать документи

З Галицько-Волинського літопису про утвердження Данила в Галичі

Вийшов Данило з воями із Холма, і був він на третій день у Галичі, і радо його прийняли городяни... Він під’їхав і сказав їм: «О мужі-горо-дяни! Допоки ви будете терпіти іноземних князів владу?» — то вони, від-гукнувши, сказали: «Се єсть державець наш, Богом даний!» І пустилися вони [до нього], яко діти до отця. Єпископ же Артемій і двірський Григорій не давали йому [увійти до Галича]. Але, побачивши, що не можуть удвох удержати город, вони ніби й готові передати город. Вийшли вони обидва зі сльозами на очах із усміхненими лицями, — бо не мали влади княжіння свого, — і сказали поневолі. «Прийди, княже Данило! Візьми город!»

1. Як приймали городяни Данила в Галичі?

2. До чого закликав князь жителів Галича?

3. Як реагувала на прихід Данила міська верхівка?

запитання і завдання

1. Коли виникло об’єднане Галицько-Волинське князівство?

2. Чому князь Роман вів боротьбу з галицькими боярами?

3. Виконайте тренувальну онлайн-вправу:

1. Окресліть напрями внутрішньої і зовнішньої політики Романа Мстиславича.

2. Як змінилася внутрішньополітична ситуація в Галицько-Волинському князівстві після смерті Романа Мстиславича?

3. Який вплив мали сусідні держави на становлення Галицько-Волинського князівства?

4. Чому сини князя Романа — Данило та Василько — не змогли одразу посісти батьківський княжий стіл?

Виконайте творчий проект (історичний портрет, карту пам’яті, презентацію тощо) «Роман Мстиславич».

 

 

Це матеріал з підручника Історія України за 7 клас авторів Дрібниця, Щупак

 Попередня сторінка:  Узагальнення до розділу 3 «Русь-Україн...
Наступна сторінка:   Монгольська навала на українські земл...^