Інформація про новину
  • Переглядів: 4635
  • Дата: 2-09-2020, 21:13
2-09-2020, 21:13

1. Поштові служби Інтернету

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  Перелік основних понять курсу Інформа...
Наступна сторінка:   2. Створення електронної скриньки. Роб...

1.1.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ

Сучасний світ неможливо уявити без Інтернету, адже ця всесвітня мережа супроводжує нас усюди: вдома, у школі, на роботі, у магазині, під час розваг.

У 5 класі ви отримали основне поняття про комп’ютерну мережу, глобальну мережу Інтернет і таку її службу, як Всесвітня павутина (Веб). Згадаємо деякий матеріал.

* Комп’ютерна мережа — це система зв’язку між двома чи більшою кількістю комп’ютерів.

• Комп’ютери у мережі взаємодіють один з одним для того, щоб отримати доступ до певного ресурсу (файлу, програми, вебсторінки, принтера тощо).

• Споживача ресурсу традиційно називають клієнтом, а постачальника — сервером (від англ. server — той, хто обслуговує).

• Сервер у комп’ютерній мережі — потужний комп’ютер, який обслуговує клієнтів, які до нього звертаються.

• Інтернет — глобальна комп’ютерна мережа, у якій є сервери, що підтримують роботу певних служб.

Панівне місце серед служб Інтернету займає Веб. Частиною цієї служби є вебсайти, пошукові системи, YouTube (Ютуб), соціальні мережі.

Надзвичайно зручні та поширені також служби обміну миттєвими повідомленнями, такі як Skype, Viber та інші. Вони дають змо-іу дуже швидко обмінюватися текстовими повідомленнями, знімками, інтими файлами. І найголовніше — робити відеовиклики.

Задовго до цих служб в Інтернеті з’явилася і продовжує успішно існувати служба електронної пошти. Саме її ви навчитеся використовувати у цьому навчальному році.

Електронна пошта — це служба Інтернету, призначена для організації обміну повідомленнями між користувачами глобальної мережі.

Електронна пошта (від англ, e-mail, electronic mail) є певним аналогом звичайної пошти. Зокрема, її повідомлення також називають листами, а для їх отримання необхідно мати поштову скриньку та адресу, звичайно ж електронну. Має служба і свої особливості (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Особливості електронної пошти як служби обміну повідомленнями

Основою служби є поштові сервери, на яких розміщено поштові скриньки та які приймають, надсилають і зберігають електро-

нні листи. Щоб користуватися електронною поштою, потрібно мати електронну скриньку на одному з поштових серверів.

Електронна поштова скринька — це ділянка пам’яті на поштовому сервері. їй надається унікальна адреса, яка складається з двох розділених спеціальним символом частин — імені користувача та імені поштового сервера. Цю адре<у називають адресою електронної пошти.

Розглянемо як приклад адресу:

leoant@ukr.net

. Тут перша частина leoant — це ім’я користувача, друга частина — ukr.net — це ім’я поштового сервера, адреса електронної пошти

Адреса електронної пошти не може містити пробілів; великі й малі букви в ній не розрізняються.

1.2.

ПОШТОВІ СЛУЖБИ

На ранніх етапах існування електронної пошти її послугами могли користуватися лише працівники і працівниці установ та організацій, що мали власні поштові сервери. З часом з’явилися безкоштовні поштові сервери, доступ до яких можна здійснювати через вебінтерфейс з допомогою браузера. Це сприяло тому, що електронна пошта стала доступною практично для всіх.

Сьогодні у світі є багато мережевих служб, які надають користувачам послуги вебпошти. В Україні це роблять майже всі великі вебпортали, 30KpeMaUkr.net (

http://www.ukr.net/

), Мета (

http://www.meta.ua/

), Україна онлайн (

http://www.online.ua/

),

I.UA (

http://www.mail.i.ua/

).

На рис. 1.4 відображено інтерфейс поштової скриньки системи Ukr.net у вікні браузера.

Рис. 1.4. Вікно вебінтерфейсу електронної пошти

Можна звернутися і до закордонних поштових систем, зокрема таких, що надають інтерфейс українською та іншими мовами. Це Gmail (

http://gmail.com/

) — поштова система компанії Google — та Outlook (

http://outlook.com/

) — поштова система компанії Microsoft. Послуги всіх зазначених служб є безкоштовними.

1.3.

ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ

Як зазначалося вище, основу служби електронної пошти становлять поштові сервери, що зберігають електронні повідомлення і керують ними.

Ці сервери незалежні один від одного, проте користуються єдиною розгалуженою системою доставки пошти. Принципи функціонування електронної пошти розглянемо на прикладі обміну листами між двома користувачами — Олегом та Марією.

Історичні відомості

Електронна пошта — одна з перших служб Інтернету. Цей термін виник 1965 року, а основний внесок у розвиток служби зробила комп’ютерна мережа ARPANET, з якої розпочався розвиток Інтернету. Оскільки тоді далеко не всі мережі були безпосередньо пов’язані між собою, в адресах електронної пошти зазначали ще й маршрут доставлення повідомлення. На щастя, це вже в минулому, і сьогодні маршрути визначаються автоматично.

Адреса скриньки користувача Марії —

mariya@school.edu

, а користувача Олега —

oleg@univer.org

. Як

видно з другої частини обох адрес,

скриньки цих користувачів містяться на різних поштових серверах (school.edu та univer.org). Марія на своєму комп’ютері пише листа. Коли вона дає команду його відправити, її комп’ютер зв’язується з поштовим сервером school.edu і направляє листа йому. Через низку проміжних серверів електронний лист передається мережею доти, доки не потрапить на поштовий сервер univer.org. Отримавши лист, поштовий сервер univer.org перевірить у списку своїх скриньок, чи є серед них скринька oleg, і, знайшовши таку, помістить листа до неї. Коли Олег почне читати електронну пошту на своєму комп’ютері, той звернеться до скриньки oleg на поштовому сервері, знайде в ній новий лист і покаже його Олегові.

Рис. 1.5. Процес обміну повідомленнями електронної пошти

Лист не буде доставлено, якщо:

неправильно вказано адресу одержувача;

обсяг файлу перевищує допустимі норми.

У разі, якщо адреса одержувача вказана неправильно, служба електронної пошти поверне листа відправникові. Загалом ця служба працює надійно, отож, листи дорогою не губляться. Однак лист не буде доставлений, коли його обсяг перевищує заданий на поштовому сервері обсяг для вхідних листів або коли поштовий сервер одержувача не працює.

У таких випадках служба надішле відправникові повідомлення з описом проблеми.

Електронна пошта — служба Інтернету, яка забезпечує обмін поштовими повідомленнями між користувачами всесвітньої мережі.

Адреса електронної пошти складається з двох розділених символом «@» частин — імені користувача та доменного імені поштового сервера.

Основу служби становлять поштові сервери, які приймають, надсилають і зберігають електронні листи. Щоб отримати можливість користуватися цією службою, потрібно мати електронну скриньку на поштовому сервері.

Доступ до поштової скриньки онлайнової поштової системи можна отримати через вебінтерфейс, який дає змогу приймати, надсилати і створювати повідомлення з використанням браузера.

Лист не буде доставлено, якщо адреса одержувача вказана неправильно, його обсяг перевищує задане на поштовому сервері значення для вхідних листів або якщо поштовий сервер одержувача не працює.

Контрольні запитання та завдання

1. Які є служби Інтернету?

1. Яке призначення електронної пошти? Чому вона так називається?

2. З яких частин складається адреса електронної пошти? Що вони позначають?

3. Що таке вебпошта? Хто надає цю послугу?

4. Опишіть процес обміну повідомленнями електронною поштою між двома користувачами.

5. У яких випадках електронний лист не буде доставлений?

6*. Що потрібно мати на комп’ютері, аби працювати з електронною поштою? Опишіть різні варіанти.

Питання для роздумів

1*. Чому власники порталів надать безкоштовний доступ до поштової служби?

2*. Чи можна зареєструвати скриньки з адресами

petro_oliynik@ukr.net

та

petro_oliynik@gmail.com

, у яких імена користувача однакові? Відповідь обґрунтуйте.

3**. Як ви думаєте, де фізично на поштовому сервері зберігаються повідомлення? Що собою являє поштова скринька?

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Казанцева, Стеценко 

 
Попередня сторінка:  Перелік основних понять курсу Інформа...
Наступна сторінка:   2. Створення електронної скриньки. Роб...^