Інформація про новину
  • Переглядів: 1301
  • Дата: 2-09-2020, 21:18
2-09-2020, 21:18

8. Редагування електронних таблиць

Категорія: Інформатика

Попередня сторінка:  7. Ознайомлення з електронними таблиця...
Наступна сторінка:   9. Форматування електронних таблиць

8.1.

ВИДІЛЕННЯ КЛІТИНОК

Далі ми познайомимося з тим, як можна редагувати вміст клітинок.

Усі дії з клітинками можна виконувати лише тоді, коли вони виділені. Отже, розглянемо, як виділити клітинки та їхні діапазони.

Для виділення однієї клітинки достатньо зробити її активною, тобто просто клацнути на ній.

Щоб виділити діапазон клітинок, достатньо протягнути по них курсором, утримуючи ліву клавішу миші.

Щоб виділити рядок, треба клацнути на його номері. А щоб виділити стовпець — на його назві.

Щоб виділити сусідні стовпці або рядки, треба протягнути курсором по їхніх назвах, утримуючи ліву клавішу миші.

А щоб виділити всю таблицю, слід клацнути прямокутник, який міститься над номерами рядків та перед назвами стовпців.

Щоб виділити несуміжні клітинки, треба клацати по них, утримуючи клавішу Ctrl.

8.2.

РЕДАГУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ

Працюючи з табличним процесором, виникає питання, чи можна використовувати способи копіювання та переміщення даних, які відомі з текстового редактора?

Звичайно, для копіювання потрібно спочатку виділити клітинки і перемістити їх до буфера обміну одним із способів:

• за допомогою контекстного меню Копіювати;

• клацнути інструмент % Копіювати на вкладці Основне;

• натиснути комбінацію клавіш Ctrl+C.

В результаті застосування однієї із дій копіювання навколо виділеної області з’явиться пунктирна лінія.

Після копіювання вмісту клітинок до буфера обміну необхідно зробити активною верхню ліву клітинку діапазону, куди вставлятимуться дані, та вставити дані з буфера обміну на вказане місце одним із способів:

• за допомогою контекстного меню Вставити;

• клацнути інструмент

на

вкладці Основне;

• натиснути комбінацію клавіш Ctrl+V.

Діапазон, виділений для копіювання, буде мати пунктирну рамку до виконання наступних дій у середовищі Excel або до скасування виділення діапазону. Щоб зняти пунктирну рамку виділення діапазону, треба натиснути клавішу Esc.

Якщо ми маємо не скопіювати, а перемістити дані, їх необхідно вирізати до буфера обміну одним із способів:

* за допомогою контекстного меню Вирізати;

• клацнути інструмент

Вирізати на вкладці Основне;

• натиснути комбінацію клавіш Ctrl+X.

Область буде залишатися виділеною до переміщення її в бажане місце.

Розглянуті способи копіювання, вирізання та вставлення представлені у таблиці (рис. 2.12).

Розглянемо ще декілька способів редагування вмісту об’єктів, що використовуються в електронних таблицях Excel.

Щоб перемістити виділений діапазон за допомогою миші, потрібно встановити на його межі курсор миші та, коли курсор змінить вигляд на чотиристоронню стрілку

перетягнути

діапазон, утримуючи ліву клавішу миші.

Щоб скопіювати діапазон, під час перетягування треба утримувати клавішу Ctrl.

Щоб видалити будь-які дані в клітинках, слід виділити їх і натиснути клавішу Delete.

Якщо необхідно видалити весь рядок (стовпець), в контекстному меню рядка (стовпця) слід обрати команду Видалити.

Щоб вставити рядок над виділеним рядком, необхідно в контекстному меню обрати команду Додати клітинки. Ця ж команда дозволяє додати новий стовпець перед виділеним.

8.3.

РЕДАГУВАННЯ ЧАСТИНИ КЛІТИНКИ

Редагування частини тексту, що містить клітинка, здійснюється в рядку формул. Видалення частин тексту здійснюється за допомогою клавіш Backcpase або Delete, як і в будь-якому текстовому редакторі.

Також це можна зробити, клацнувши два рази на необхідній клітинці, після чого у клітинці з’явиться текстовий курсор і текст можна буде змінити.

8.4.

ПОШУК ТА ЗАМІНА ТЕКСТОВИХ ФРАГМЕНТІВ

Іноді виникає необхідність знайти деякий текстовий фрагмент та замінити його на інший.

Так, наприклад, в наведеній нижче таблиці (рис. 2.15) необхідно замінити всі написи, що містять значення «6А» на «7А».

Для цього необхідно:

* на вкладці Основне обрати інструмент Знайти й виділити —> Замінити;

* у полі Знайти ввести текст 6А у полі Замінити на — 7А;

* натиснути кнопку Замінити все.

У результаті всі клітинки, що мали напис 6А, буде замінено на 7А.

ВПРАВА З

Завдання. Виконати редагування даних у таблиці Прайс-лист.

1. Завантажте файл-заготовку до вправи Прайс.хівх.

2. На аркуші Прайс-лист видаліть рядки із товаром, що відсутній на складі.

3. Змініть деякі написи у стовпці Найменування, переклавши їх українською мовою.

4. Ціну всіх магнітів збільшіть на 10 грн.

5. Додайте ще один стовпець після стовпця Е та надайте йому назву Замовлення.

6. Запишіть довільним чином значення у стовпці Замовлення, але не більше, ніж є на складі.

7. Збережіть файл з ім’ям Вправа_3.хІвх.

Висновки

Щоб виконати будь-які дії з даними електронних таблиць, їх необхідно виділити.

Виділення однієї клітинки здійснюється клацанням по ній, суміжні клітинки виділяються з утриманням лівої клавіші миші.

Для виділення стовпця або рядка необхідно клацнути відповідну назву стовпця або номер рядка. Виділення діапазону стовпців чи рядків здійснюється з утриманням лівої клавіші миші.

Для виділення несуміжних клітинок слід утримувати клавішу Ctrl.

Для редагування даних у таблицях використовують стандартні способи переміщення виділеного фрагмента до буфера обміну та подальшого вставлення (за допомогою контекстного меню, інструментів лінійки Основне та комбінацій клавіш Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V).

Контрольні запитання та завдання

1. Укажіть відомі вам способи копіювання та переміщення даних з одного діапазону клітинок до іншого.

2*. Опишіть способи виділення стовпців, рядків таблиці, суміжних та несуміжних клітинок.

3. Як видалити стовпець або рядок?

4. Як вставити новий стовпець або рядок?

3. Як виправити помилку в тексті клітинки?

4. Як здійснити пошук клітинки за її вмістом?

Питання для роздумів

1*. Як поміняти місцями вміст двох стовпців? Дані стовпця А розмістити у стовпці В, а дані стовпця В — у стовпці А.

2*. В таблиці є відомості про учнів та учениць 6-А та 7-А класу. Оскільки учні та учениці перейшли до наступного класу, всі написи 6-А необхідно замінити на 7-А, відповідно 7-А замінити на 8-А. Опишіть алгоритм виконання цих дій.

 

Це матеріал з підручника Інформатика за 7 клас Казанцева, Стеценко 

 
Попередня сторінка:  7. Ознайомлення з електронними таблиця...
Наступна сторінка:   9. Форматування електронних таблиць^